АПИ: Отворени са офертите за строителен надзор при рехабилитацията на 126 км пътища

София. Отворени са офертите в обществена поръчка за избор на строителен надзор при рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще бъдат основно ремонтирани близо 47 км от път II-23 Русе – Кубрат, около 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен, над 23 км от път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем, близо 10 км от път III-2077 Каблешково – Межден и около 19 км от път III-9004 Варна – Житница. Обществената поръчка за строителен надзор е в 6 обособени позиции. В лот 31 е рехабилитацията на близо 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен в областите Сливен и Велико Търново. Индикативната стойност за осъществяване на строителния надзор при ремонта на участъка е 500 хил. лв. без ДДС.
Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ за лот 31 са на:
•„Геодет“ ЕООД;
•„Т7 консулт“ ЕООД;
•ДЗЗД „Регионални пътища 2020“, участници: „Строл – 1000“ АД; „Три – Ес“ ЕООД;
•ДЗЗД „Консултанти Лот 31“, с партньори в обединението: „Руткес“ ООД и „Логистика-21“ ЕООД;
•„Трансконсулт – БГ“ ООД;
•„Пътинвест-инженеринг“ АД;
•„Пътконсулт 2000“ ЕООД.

В лот 32 и лот 33 е основният ремонт на път II-23 Русе – Кубрат. В лот 32 е отсечка от 21,52 км от второкласния път на територията на област Русе, а в лот 33 е 25,2-километров участък в областите Русе и Разград. Индикативната стойност за строителния надзор на лот 32 е 400 хил. лв. без ДДС, а на лот 33 – 400 хил. лв. без ДДС.
Отворените оферти за лот 32 са на:
•„Трафик холдинг“ ЕООД;
•ДЗЗД „Икп-сжс“, участници в обединението: „Инжконсултпроект“ ООД, „СЖС България“ ЕООД;
•„Руткес“ ООД;
•„Трансконсулт – БГ“ ООД;
•ДЗЗД „Пътконсулт 2000 – Консулт 64“, участници: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Консулт 64“;
•„Ив контрол варна“ ЕООД;
•„Пътинвест-инженеринг“ АД.
Отворените оферти за лот 33 са на:
•„Трафик холдинг“ ЕООД;
•ДЗЗД „Икп-сжс“, в което са: „Инжконсултпроект“ ООД, „СЖС България“ ЕООД;
•Обединение „Сник три ЕС“, с участници: „Три ЕС“ ЕООД и „Сник“ ЕООД;
•„Ен ар консулт“ ЕООД;
•„Руткес“ ООД;
•„Трансконсулт – БГ“ ООД;
•„Пътинвест-инженеринг“ АД
•„Пътконсулт 2000“ ЕООД.

В лот 34 е рехабилитацията на 23,41 км от третокласния път III-559 Полски градец – Тополовград – Устрем в област Хасково. Индикативната стойност за надзор е 320 хил. лв. без ДДС.
Отворените оферти са на:
•ДЗЗД „Регионални пътища 2020“ , участници в обединението: „Строл – 1000“ АД; „Три – ЕС“ ЕООД;
•„Ен ар консулт“ ЕООД;
•„Руткес“ ООД;
•„Пътинвест-инженеринг“ АД
•„Пътконсулт 2000“ ЕООД;
•„Ив контрол Варна“ ЕООД.

В лот 35 е основният ремонт на 9,565 км от път III-2077 Каблешково – Межден в област Силистра. Индикативната стойност е 100 хил. лв. без ДДС.
Отворените оферти са на:
•Обединение „Сник три ЕС“, участници в обединението: „Три ЕС“ ЕООД и „Сник“ ЕООД;
•„Пътинвест-инженеринг“ АД
•„Пътконсулт 2000“ ЕООД.
В лот 36 е рехабилитацията на 18,838 км от път III-9004 Варна – Житница в област Варна. Индикативната стойност за осъществяване на строителния надзор е 250 хил. лв. без ДДС.
Отворените оферти са на:
•„Трафик холдинг“ ЕООД;
•Обединение „СНИК ТРИ ЕС“, участници в обединението: „Три ЕС“ ЕООД и „Сник“ ЕООД;
•„Руткес“ ООД;
•„Пътинвест-инженеринг“ АД.
Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата.