АПИ: 27 млн. лв. са инвестирани в ремонта на близо 39 км от път ІІ-57 Стара Загора – Раднево

София. Завърши рехабилитацията на 38,9 км от път ІІ-57 Стара Загора – Раднево в областите Стара Загора и Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Проектите лот 1а и лот 1б се финансират от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е за 27,4 млн. лева. За отсечката има подписан Акт 16 и разрешение за ползване.
Второкласният път ІІ-57 Стара Загора – Раднево осигурява връзката на общините Стара Загора и Раднево с АМ „Тракия“ и е основна пътна артерия към енергийния комплекс „Марица Изток“. Обновяването на пътя подпомага развитието на икономическия потенциал на региона и подобрява достъпът до съществуващите в района множество останки от тракийската култура, до археологическия комплекс в град Раднево и до други природни и туристически забележителности.
Двата рехабилитирани участъка от път II-57, включени в лот 1а, преминават през три населени места – с. Сърнево, гр. Раднево и с. Могила. Единият участък започва след околовръстния път на Стара Загора и завършва преди АМ „Тракия“. Началото на втория участък е в близост до АМ „Тракия“ и е до границата с област Сливен. Ремонтираната отсечка, включена в лот 1б, е на територията на област Сливен. Началото на лот 1б е при границата между областите Стара Загора и Сливен, в района на Раднево, а краят е в село Новоселец при кръстовището с път II-55 Нова Загора – Свиленград. Трасето на участъка преминава през селата Пет могили и Новоселец. Второкласният път е с подменена пътна настилка и подобрено отводняване, нова хоризонтална маркировка и пътни знаци.
Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 1а и на лот 1б е ДЗЗД „Пътно поддържане – 2000“, в което участват: „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД и „ИСА 2000“ ЕООД. Стойността на договора за лот 1а е 20 269 030,19 лв. с ДДС, а на лот 1б е 6 360 786,48 лв. с ДДС. Строителният надзор на лот 1а е осъществен от ДЗЗД „ММЛ – ТК“, в което участват: „Мотт Макдоналд Лимитед“, Великобритания, „Трансконсулт-БГ“ ООД. Техният договор е за 375 301,20 лв. с ДДС. Строителният надзор на лот 1б е изпълнен от „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Договорът им е за 170 886 лв. с ДДС. Авторският надзор на лот 1а и на лот 1б е на „Рутекс“ ООД. Договорът им е за 12 600 лв. с ДДС.
Двата проекта имат общото наименование BG16RFOP001-7.001-0008-С04 лот 1 „Път ІІ-57 Стара Загора – Раднево – път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 40+554, с обща дължина 38,919 км, области Сливен и Стара Загора”. Общата стойност на двата проекта е 27 453 823,87 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 22 761 173,79 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 4 692 650,08 лв. с ДДС.