Архитект Емил Бурулянов: Важно е един архитект да може да убеди обществеността в правилността на идеята си

Архитект Емил Бурулянов, Съюз на архитектите в България в интервю за Радио „Фокус“ – Бургас по повод Деня на архитектите.

 Фокус: Г-н Бурулянов, защо се насочихте към професията, какво Ви привлече в нея?

Емил Бурулянов: Моят случай е малко по-различен от конвенционалния, тъй като и двамата ми родители са архитекти. Това е и причината да не съм имал желание да правя нещо по-различно. През целия си съзнателен живот съм бил отдаден на тази тематика и винаги ежедневието ми е било свързано с проекти, чертежи и наблюдаването им. В последствие се оказа, че това е и една доста интересна професия и удовлетворяващо при нея е, че човек оставя нещо след себе си; нещо, което може да пипне и види. А особено удовлетворяващото е, когато обществото успее да оцени този архитектурен труд.

Фокус: Какви са качествата, които трябва да притежава един архитект?

Емил Бурулянов: Работата на архитекта не е лесна, но няма нещо, което е трудно, а след това да не е удовлетворяващо, след като бъде осъществено. За тази професия е важна комуникацията с обществото, за да могат да бъдат идеите на архитекта разбрани правилно както преди, така и след изпълнението на проекта. Специфичността в мисленето на архитекта трябва да бъде предадена добре както на инвеститора, така и на ползвателя. Бих казал, че освен интелектуалните качества, които изисква професията, е важно архитектът да бъде пиар на собствените си идеи, за да убеди всички в истинността им.

Фокус: Вие сте свързан с много от проектите, допринесли за новия облик на Бургас. Как би могъл да се развие градът ни още, според Вас?

Емил Бурулянов: Според мен като цялостна визия на града липсва една зона за високо строителство, която да бъде отделена. Такава зона за сгради над 15 метра би била добър завършек на градоустройствения план. Бургас, погледнат отстрани, има много интересен силует, така че една такава зона, определена както за бизнес, така и за жилищни сгради, би била добро негово допълнение. Тази тема е обсъждана много пъти, но е въпрос на общи усилия на държавна и общинска администрация тя да бъде реализирана. Такава зона е подходящо да се осъществи на някое от неизползваемите и незапълнени места – в близост до Пристанище Бургас, например.

Фокус: Според Вас трябва ли да заимства градът от архитектурния облик на други градове или да заложи на нови тенденции?

Емил Бурулянов: Бургас е млад град, при който липсва старата и запазена архитектура на други градове в България – София и Пловдив, например, но затова морският град е подходящо място за изграждането на нови и модерни видове сгради. Бъдещето на нашия град е в сферата на новото строителство и на модерния прочит на съвременната архитектура. Това е така, тъй като нямаме такъв набор от архитектурни ценности, които да са наследени тук. В тази връзка, според мен, изцяло новото строителство трябва да определя лика на градовете, които нямат такова историческо наследство. А за тези които имат, разбира се, то трябва да се опазва. Световният опит, неминуемо, се използва постоянно. В Камарата на архитектите, в Съюза на архитектите и във висшите учебни заведения винаги се канят изявени специалисти в сферата, така че опит може да се черпи винаги.

Фокус: Какво бихте искали да кажете на тези, които започват тепърва да навлизат в дебрите на архитектурата?

Емил Бурулянов: Бих им препоръчал поне в първите години от професионалния си път да се наслаждават на това, което правят. Да не се ограничават от различните административни или правови пречки, които биха могли да възпрат идеите и процеса на създаването им. Нека всички, които започват, да се опитат първо да намерят себе си. По този начин с опита ще разберат, че дори най-невъзможният проект би могъл да бъде успешен, стига, разбира се, да бъде съобразен със характерните особености на мястото, към което е насочен. Когато човек е в началото на всяка професия, е добре да използва собствените си криле, да бъде окрилен, защото идеите по-късно биват поставени в рамки така, че да бъдат удобни за обществото. Първите години от професионалния опит са времето, когато човек трябва най-много да бъде верен на себе си. Това смятам, че важи за всяка професия, не само за архитектурната.

Мария ГЕОРГИЕВА