Арх. Иван Колев: Няма готови решения за съхраняване на културното наследство

Габрово. Няма готови решения за съхраняване на културното наследство. Това заяви по време на тридневната образователна програма „В света на старопланинската архитектура“, която се проведа в Етъра арх. Иван Колев от сдружение „Мещра – традиционни занаяти и занятия“. От пресцентъра на културната институция уточниха, че той е изнесъл лекция, посветена на опазване на културното наследство.Експертът е уточнил и, че през ХХ век многократно са се правили опити за опазване на културното наследство. Това, по думите му, става чрез дейността на различни организации и чрез документи от международен характер, каквито са Атинската и Венецианската харти.

Пред участниците в образователната програма, арх. Колев припомни, че през 1956 година е първата дейност на ЮНЕСКО, свързана с опазване на културно наследство – преместването на храмовете на Абу Симбел. Той подчерта важната роля на ЮНЕСКО и факта, че вече има листа на организацията, в която са включени над 1000 обекта от целия свят.

От думите му стана ясно, че теорията на реставрацията на обекти от културното наследство се променя през последните 30-40 години.

В България още след Освобождението, през 1888 година, са създадена „Временни правила за научни и книжовни предприятия”. На базата на това е изградено родното законодателство за опазване на културното наследство – Закон за старините от 1910 г., Закон за паметници на културата и музеите от 1969 г. и закон за културното наследство от 2009 г.

Арх. Иван Колев смята, че държавната политика към паметниците на културата не стимулира участието на собствениците в тяхното възстановяване и поддръжка. Все още се разчита на ролята на държавата, което е наследено мислене от времето на социализма. Дори съвременното законодателство не дава ясна представа как се подпомага един собственик, поддържащ свой обект, паметник на културата. Днес все още няма методология за оценка на опазването на културното наследство.

Той разясни какви могат да бъдат различните обекти, според тяхното значение – световно, национално, местно и т.н., както и разбирането какво е консервация, реставрация, реконструкция и адаптация.

По-късно следобед участниците в образователната програма „В света на старопланинската архитектура” се включиха в работилница за изработване на плет и характерни за възрожденската архитектура стенни пълнежи от леска и глина, водена от майсторите Стефан Парисов и Огнян Тасев.

Събитието се организира в сътрудничество между Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ и ЕМО „Етър”.