Арх. Лора Бъчварова, Община Велико Търново: Надяваме се през 2023 година да бъде построен Експозиционният център, който ще бъде изграден в Старото военно училище

Община Велико Търново

Вече е издадена Виза за проектиране на Експозиционния център, с който ще бъде поставено началото на преобразяването на терените на Старото военно училище. Това е една от последните стъпки преди кандидатстването за финансиране със средства от ЕС, което планира Община Велико Търново. Визата е изпратена за съгласуване в Министерството на културата, а след това предстои договаряне с победителя от Международния архитектурен конкурс. Повече за цялата процедура, в интервю за предаването „Царевград Търнов – славата и величието на България“ на Радио „Фокус“-Велико Търново, ни разказва арх. Лора Бъчварова, главен експерт “Устройствено планиране” към Община Велико Търново.

 

Фокус: Арх. Бъчварова, вече е издадена Виза за проектиране на Експозиционния център, с който ще бъде преобразен облика на терените на Старото военно училище в центъра на града. На какъв етап е процедурата?

Арх. Лора Бъчварова: Самата процедура стартира миналата година след проведен конкурс. Имаше обжалване на резултатите, което ни забави с около една година. През април приключиха обжалванията и това ни даде картбланш да продължим с процедурите. Довършихме подробния устройствен план, който вече бяхме започнали и след като той беше одобрен и съгласуван, беше издадена заповед от кмета и направихме необходимите съгласувания в Министерството на културата. По закон следващата стъпка беше издаване на Виза за проектиране на Експозиционния център, съответно това нещо също е направено и в момента тази Виза е изпратена за съгласуване в Министерството на културата. Очакваме тя да бъде съгласувана до месец-два.

Паралелно с това започнахме да пишем подробно техническо задание за изготвянето на инвестиционния проект за сградата, с описание на всички части, които трябва да има проекта, както и какво да съдържат те. Започнахме и прединвестиционно проучване за инженерно-геоложки доклад, който е задължителен преди започване на строителството на сградата. Преди години е правено такова проучване на територията на Старото военно училище, но то не е подробно разработено конкретно за дадения имот. Направихме и стъпки за преместване на едни съществуващи кабели, които минават през имота и се надяваме до месец да преминем процедурата, която е за директно договаряне с изпълнителя, за да можем да започнем същинското проектиране на сградата.

В общи линии това е систематизираната информация. Като цяло много от дейностите се свършиха след приключване на делото, когато вече бяхме сигурни, че решението на Съда е, че това е победителят. Сега правим всичко възможно да съкратим сроковете, за да преминем по-бързо към строителството на сградата.

Фокус: Всъщност тази Виза е една от последните стъпки преди кандидатстването за финансиране за средства от ЕС?

Арх. Лора Бъчварова: Ние реално в момента кандидатстваме за средствата, но Визата е едно от последните неща, които са ни необходими, за да стартираме реалното проектиране, тъй като именно на база издадена Виза за проектиране се започва инвестиционното проектирането на фаза технически проект за сградата.

Фокус: За каква сума става въпрос?

Арх. Лора Бъчварова: По Оперативната програма  ще бъдат отпуснати около 7 млн. лева.

Фокус: Може ли да припомним какво се случи на Международния архитектурен конкурс, който излъчи проекта-победител?

Арх. Лора Бъчварова: Международният архитектурен конкурс беше обявен през април 2018 година и приключи през юли. Участваха 62 екипа от 15 държави. Журито беше с 9 члена, които оценяваха анонимно проектите. От всички 62 проекта се избраха осемте най-добри, като на първо място беше избран проектът на италианския архитект Клаудио Нарди, който ще бъде реализиран в частта си със сградата за Експозиционен център. Останалите проекти, които събрахме като колекция от идеи за територията, ще дадат началото на дискусии с гражданите във връзка с това от какво се нуждае тази територия и какво е необходимо да се разработи там. Миналата година проведохме няколко лекции с преминалите участници, поканихме ги да дойдат в България и да изнесат лекция пред гражданите, за да ги запознаят с проектите, които са предвидили за територията. Това беше с цел хората да бъдат по-информирани и да видят какви са възможностите. Когато дойде момента за общественото обсъждане и извличане на идеи и мнения от хората, те ще имат една по-богата представа какво може да се направи на това място.

Фокус: В заключение нека да кажем кога се очаква да бъде готов Експозиционният център?

Арх. Лора Бъчварова: Стремим се да приключим тази година с проектирането на сградата и живот и здраве в края на годината да започнем процедура по избор на изпълнител за строителството. Естествено, това зависи от европейското финансиране. Колегите, които работят по кандидатстването за финансиране вече са подали документи и се очаква одобряващият орган да отпусне финансирането. Веднага след това ще направим процедура за избор на изпълнител за строителството и срокът е 36 месеца от стартирането на тази процедура, което означава, че през 2023 година сградата трябва да е построена и да започне реалната й експлоатация.

Рени АТАНАСОВА