Арх. Лора Бъчварова: През 2019 година ще стартират строителните дейности за нов градски центът във Велико Търново по проекта на спечелилия италиански архитект

Снимка: Община Велико Търново

 

Арх. Лора Бъчварова, участник в журито на Международния архитектурен конкурс „Ново сърце за стария град“ и главен експерт „Устройствено планиране“ към Община Велико Търново в интервю за предаването „Царевград Търнов-славата и величието на България“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Архитект Бъчварова, приключи конкурсът за новия център във Велико Търново. Ясен е вече и победителят. Нека преди това обаче кажем малко повече за самата процедура и за подадените заявления.

Лора Бъчварова: Това беше един конкурс, който се проведе по Закона за обществените поръчки. Пристигнаха при нас 62 проекта в срока, който беше обявен, и два след срока, които бяха върнати на съответните адреси без да бъдат отворени, понеже такава е процедурата. Проектите, които получихме, са от над 10 страни. Самият конкурс беше двупланов, като едната задължителна част от него беше да се разработи градоустройствено решение, а другата е за сграда на експозиционен център, идейна концепция.

Водещ: Италиански архитект спечели конкурса. С какво той беше по-добър от останалите, с какво неговият проект впечатли?

Лора Бъчварова: Изборът беше доста труден, общо взето през последния един час на финалното журиране имаше спорове кой от трите първи проекта да бъде победител. Архитектът Клаудио Нарди спечели с неговата индивидуална визия и с това, че най-цялостно се вписваше в заданието, което сме поставили като условие още първоначално. И е представил елемент, който обединява двете съществуващи сгради на място.

Водещ: Нека припомним какви точно са сградите и какво точно трябва да включва или не даденият проект.

Лора Бъчварова: Двете съществуващи сгради на място са пети корпус на университета и областната управа. Проектът трябваше да има възможността да побира 120 души като посетители и да има свойството да се трансформира голяма зала на шест по-малки или на различни други трансформации. Архитект Клаудио Нарди беше дал освен вариант на разделяне на шест малки зали и други варианти за разделяне на сградата. Като цяло беше покрил всички условия на конкурсното задание за сграда, както и за градоустройственото му решение.

Водещ: Кога можем да очакваме реални действия вече по стартирането на проекта му?

Лора Бъчварова: Ние в момента осъществяваме връзка с арх. Нарди. 2019 година се очаква да стартира строителството, като преди това минат процедурите по изготвянето на инвестиционните проекти, които трябва да бъдат разработени на база тази концепция. Надяваме се, че във възможно най-скоро време арх. Нарди ще пристигне в България. Вече му отправихме покана да дойде във Велико Търново за една публична лекция, когато ще обявим датата, на която ще се проведе. И се надявам най-късно есента вече да имаме сключен договор и да започнем да работим, като съответно всичко това зависи от финансирането, което трябва да получим, което ще е по ОП „Региони в растеж“.

Водещ: Предстои да станат ясни инвестиционните особености на проекта. Но какви са първите дейности, които ще бъдат предприети през тази 2019 година?

Лора Бъчварова: Първите дейности, които ще бъдат предприети, аз се надявам още през тази година, е сключване на договор за проектиране с арх. Нарди. И след изготвяне на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, вече да имаме и сключен договор за строителство, за да може през 2019-та реално да започне самото строителство на сградата.

Водещ: Какви са обаче трудностите, които самият терен може да създаде?

Лора Бъчварова: Трудности не мисля, че би могло да има кой знае какви. Когато инвестиционният проект е изпълнен качествено и съответно проектантът дойде на място, огледа терена реално, мисля, че няма да има трудности специално при проектирането и изграждането. Територията е добре позната.

Водещ: Имаше ли условия при самия конкурс за съобразяване на идейните проекти със самата архитектура на старата столица?

Лора Бъчварова: Да, имаше такова условие. Не съобразяване, а вписване на новите обекти със съществуващата наоколо атмосфера, най-общо казано. И това, което ни впечатли като жури в проекта на арх. Нарди, е, че той беше използвал много естествени материали в проекта си за сграда, което според нас ще се впише добре сред съществуващото застрояване и озеленяване на терен.

Водещ: За какво ще бъде използвана новата сграда, проектирана от италианския архитект?

Лора Бъчварова: Ще бъде използвана за най-различни събития. Тя ще бъде многофункционална. Ще могат да се провеждат едновременно до 6 събития в нея – симпозиуми, концерти и най-различни събития на професионални, браншови организации, от всякакъв тип.

Водещ: Извън конкурса имате ли наблюдения как жителите на Велико Търново гледат на тази нова идея, тези нови обновления, което предстоят?

Лора Бъчварова: Ами има жители, които са по-скептично настроени. Има такива, които са по-оптимистично настроени. Това е съвсем нормална реакция на всеки един гражданин. Така че мисля, че всичко е в рамките на нормалното.

Водещ: Вероятно скептицизмът идва и оттам, че спечелилият конкурса всъщност не е българин. А колко бяха българските архитекти, които подадоха заявления?

Лора Бъчварова: Българските архитекти бяха някъде около една трета. По-големият процент бяха чуждестранни участници.

Водещ: Как си го обяснявате?

Лора Бъчварова: Нямам обяснение, не мога да кажа защо така се е получило. Конкурсът беше разпространен както в организациите, които са български – Камара на архитектите и Съюза на архитектите, така го публикувахме и в няколко международни сайтове, които са специализирани за конкурси. Оттам нататък вече всеки прави своя избор дали да участва в конкурса или не. На Запад е разпространено и по-често се практикува да се участва като цяло в такъв тип надпревари.

Водещ: Очевидно е, че Велико Търново представлява интерес за чужденците.

Лора Бъчварова: Да, представлява интерес. Много сме приятно изненадани, защото получаваме писма от доста места и виждаме как в чужбина вече се знае за конкурса, за Велико Търново. Честно казано, не очаквахме такъв голям международен интерес.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА