Арх. Юрий Любомирски: От всички нас зависи дали новият център на Велико Търново ще наподобява Манхатън или Лондонското сити, или ще има визия с човешки измерения

Арх. Юрий Любомирски е роден през 1961 г. В периода 1987 –2000 г. е проектант-архитект в Териториална проектантска организация – В. Търново. От 2000 г. е проектант на свободна практика. От 2007 г. до сега е управител на „Любомирски” ЕООД и управител на „В.И.П.Проект-1” ЕООД.

Завършил е магистърска степен в Университета по архитектура, строителство и геодезия  – София.

В творческата му биография има десетки значими проектирани и изпълнени проекти в област Велико Търново и цялата страна. Сред тях са складове, административни сгради, развлекателни комплекси, жилищни сгради, предприятия като например цех за млекопреработка в с. Соколово, многофункционална спортна зала към СОУ „Ем. Станев” – Велико Търново, хотел “Премиер“- гр. В. Търново, Логистичен център – гр. Игнатиево – Община Варна, жилищен комплекс от затворен тип „Слънчев дом“ – гр. Велико Търново и много други.

Прочетете повече за конкурса за новия градски център на Велико Търново в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново.

 

Фокус: Арх. Любомирски, как приемате своето участие в международното жури, което ще оценява предложенията в най-мащабния архитектурен конкурс във Велико Търново за новия градски център?

Арх. Юрий Любомирски: За мен е голямо предизвикателство да бъда част от журито на този архитектурен конкурс. Журито включва видни експерти от България, Великобритания, Дания, Италия, Китай, Русия и Франция. Конкурсът предвижда изработване на концепция за нов градски център на Велико Търново и проект за сграда на Експозиционен център, от който ще започне застрояването на старото военно училище, което е с обща площ от 189 дка. Архитектите от международното жури са професионалисти, доказали своя авторитет на световна сцена. Този факт гарантира напълно безпристрастно и обективно оценяване на предложенията. Сред тях аз ще търся решения, които стъпват на уникалното архитектурно наследство на Велико Търново, но преразказват историята и културата на мястото чрез новаторски пространствени решения и със средствата на  модерния архитектурен език.

Община Велико Търново: Какви са вашите очаквания от тази надпревара на идеи, кои ще са предложенията, които ще получат висока оценка от ваша страна?

Арх. Юрий Любомирски: Международният конкурс е най-добрата форма за решение на такова сложно градоустройствено предизвикателство, каквото е теренът на Старото военно училище. Като форма на професионално състезание на идеи, международните архитектурни конкурси са най-добрият начин за генериране на проектни решения в световната архитектурна практика. Този принцип дава възможност по същия начин да бъдат избрани концепции, заредени с най-висок потенциал за решаване на сложни задачи, какъвто е новият градски център на Велико Търново. Конкурсите са доказано добра практика ,защото тук се състезават идеи и конкретни проекти,а не се създават условия за натиск от финансови параметри. Съдбата на Старото военно училище засяга устройственото решение на един огромен терен, намиращ се в идеалния център и предлагащ възможности за градоустройствени решения, оформящи облика на градския център за десетилетия напред.

Фокус: Изграждането на нов градски център на Велико Търново е дългогодишна идея, мечта и тема, която вълнува великотърновци. Какви са най-големите предизвикателства, които крие проекта?

Арх. Юрий Любомирски: С непосредственото близкото си разположение до градския център територията на Старото военно училище представлява голям потенциал за развитие на нов многофункционален градски център, който да даде възможност за развитие на нови и да обогати съществуващите дейности и услуги. Това прави задачата за приобщаване на територията в градския живот изключително интересна, но и пълна с предизвикателства. Решаването и изисква изключително професионално мотивирани решения, обосновани на изискванията на преобладаващия обществен интерес и в интерес на потребностите на бъдещето.

Например, река Янтра не участва активно в пространствената композиция на града, а и самата водна площ е почти недостъпна. Именно в този конкурс могат да бъдат предложени за активното й въвеждане в новия градски център. Също така трябва да се предвидят места за подземни паркинги и гаражи за автомобили, но решението да е такова, че  да не нарушава концепцията за максимално озеленяване и създаване на спортни и развлекателни съоръжения.

В зоната на Старото военно училище е голяма  възможността за  създаването на така желаната от гражданите централна  пешеходна зона, която активно отсъства в нашия град, поради естеството на неговите природни особености.

В конкурсните условия са дадени изискванията към проектите:

Новата застройка няма да бъде повече от 228 хил. кв. метра разгъната площ. 20 на сто от нея ще представляват Експозиционния център, още толкова имат административните сгради, 15 % ще се падат на магазини, 10 на сто – на хотели, 5 на сто – жилищни сгради и 25 на сто – сгради с образователни функции. Сред обществено-културните функции ще бъдат предвидени пространства за музейни експозиции на военна тематика, история на фотографията, туристически и младежки артцентрове, библиотека, спортни съоръжения и площадки.

Фокус: Възможно ли е да се появят подводни камъни в проектирането и строителството на този терен от близо 190 дка в сърцето на града?

Арх. Юрий Любомирски:  Конкурсните идеи и проекти са като раждането на един нов живот, който постоянно се адаптира към реалността и с течение на времето претърпява различни промени в зависимост от социални,физически и политически условия. Но неговата изначална обусловеност и форма са базата на която стават всички тези промени. Разбира се, че  ще възникнат и ще има непредвидени обстоятелства и проблеми, които ще съпътстват  проектите и реализацията на този конкурс. Крайната цел е получаването на идейни разработки на две различни проектни нива:

  • Градоустройствено решение (концепция) за цялата територия на НГЦ –тя следва да представи възможности за реализиране на многофункционално градско пространство с концентрация на сгради и открити площи за провеждане на публични, културни, научни, търговски, и други събития;
  • Ниво Проект за сграда на Експозиционен център – следва да се разработи фрагмент от предложеното градоустройствено решение. Сградата на Експозиционния център трябва да има многофункционална структура, предназначена за провеждането на публични събития в различни формати, като: изложби, конгреси и асамблеи, концерти и др. масови мероприятия.

Не е много ясно дали с частично реализираният проект за ВиК няма да повлияе и предопредели какво и къде ще бъде проектирано и изградено в новия градски център.

Би могло да се очаква и засилен интерес на към увеличаването на площта за жилищно застрояване в територията, поради икономическото и демографско разрастване на  Велико Търново, което доведе до повишено търсене на жилища.

Фокус: В каква посока очаквате да се промени Велико Търново след завършване на проекта?

Арх. Юрий Любомирски:  Конкурсната програма за новия градски център е изготвена според обществените нагласи. Предвижда се повече озеленяване и по-малко строителство спрямо досегашните разработки за територията, създаване на пешеходна зона, място за провеждане на обществени, културни, научни, спортни и други събития, нова библиотека, музеи, спортни площи, нови паркоместа и други.

Трябва да бъдем внимателни  и отговорни при вземането  на решение за цялостната посока на развитие на новата територия. Необходимо е  и да има широко обществено обсъждане на премираните проекти.

От всички нас зависи дали новият градски център ще наподобява  Манхатън или Лондонското сити ,или ще има визия с човешки измерения.

Надежда КРЪСТЕВА