Аспарух Въчков, Първо ОУ „Кочо Мавродиев“-Петрич: Министерството на образованието и науката отпуска 620 000 лв. на учебното заведение за изграждане на допълнителни класни стаи

Аспарух Въчков, директор на Първо Основно училище „Кочо Мавродиев“ в Петрич, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-н Въчков, каква е историята на Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ в Петрич?

Аспарух Въчков: Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ е единственото училище в България, което носи името на първия учител в Петрич – Кочо Мавродиев. Училището е открито като клон на първоначалните училища „Отец Паисий“ и „Св. св. Кирил и Методий“. През учебната 1930-1931 училището става самостоятелно и с отделно управление. Патронът Кочо Мавродиев от село Гайтаниново, Неврокопско, е учител в Петрич от 1882 година и има големи заслуги за развието на образованието в района. В началото на учебната година се записват 221 ученика в 5 паралелки от първо до пето отделение. Броят на учениците е 226, а паралелките – 6. Учителският колектив наброява 6 души, а класните стаи са били 4. На 2 декември 1934 година е осветена настоящата двуетажна сграда. През учебната 1945-1946 година училището става основно – от първи до седми клас. Учителският колектив наброява 19 души, които обучават 78 деца в полудневна детска градина, 355 деца в начален курс и 257 ученици в прогимназия. Задължително осмокласно образование се въвежда през учебната 1960-1961 година. В училището тогава има 20 паралелки – 12 в среден и 8 в начален курс.

Фокус: През текущата учебна година колко ученици се обучават в учебното заведение?

Аспарух Въчков: През текущата учебна година при нас се обучават 412 ученика, които са разпределени в 3 подготвителни групи, 9 паралелки в начален етап и 7 паралелки в прогимназиален етап.

Фокус: А колко души наброява учителският колектив?

Аспарух Въчков: Учителският колектив към момента наброява 40 души.

Фокус: Г-н Въчков, по какви проекти и програми работите към момента?

Аспарух Въчков: Училището е работило по проект „Успех“ и по проект „Твоят час“. Оборудвани са компютърни кабинети по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“. Участвахме в национална програма за осигуряване на съвременна образователна среда модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Предстои изграждането на безжични Wi-Fi мрежи в училището и занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

Фокус: Какво е състоянието на материално-техническата база?

Аспарух Въчков: Към момента има недостиг на класни стаи и в тази връзка са отпуснати средства за подсигуряване на нова сграда с 4 класни стаи, за да може училището да премине към едносменен режим. За това искам да благодаря на кмета на Община Петрич – г-н Бръчков и на министъра на образованието и науката – г-н Вълчев за това, че направиха всичко възможно този проект да се осъществи и нашето училище да бъде обновено.

Фокус: Колко средства се отпускат по проекта?

Аспарух Въчков: 620 000 лв.

Натали СТЕФАНОВА