Ася Михайлова, директор: Основната дейност на Центъра за обществена подкрепа  в Свищов е консултативна

Велико Търново. Основната дейност на Центъра за обществена подкрепа на деца и семейства в риск в Свищов е консултативна. Правят се както индивидуални, така и съвместни срещи с деца и родители, обобщи в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново директорката Ася Михайлова. Към момента в Центъра работят психолози, социални работници и педагози. „Основната ни дейност, пак казвам , е консултативна с психологически методи и техники на работа. Извършваме и специализирана работа за обучение на умения за самостоятелен живот, умения за общуване. Педагогическата ни подкрепа е ориентирана изцяло към повишаване на мотивацията за учене, набавяне на образователни дефицити при изоставане по определена дисциплина, усвояване на умения за учебен труд“, обясни още Ася Михайлова. Тя допълни и, че специалистите работят предимно с деца с противообществени прояви, такива, които са бягали от училище, склонни са към агресия, употребяват наркотици, преживяли са или са свидетели на насилие. Консултират се и деца, настанени в приемни семейства.  Служителите правя обучение и за приемни родители или са осиновители. „Това , което определих като еднократни услуги се отнася за лица, затруднени от живота си в определена ситуация. Те ни търсят за помощ, а ние ги ориентираме към кой вид здравен специалист трябва да се обърнат, каква правна услуга да потърсят, ако не са на ясно, към Бюро по труда, към срещи с работодател, оказваме съдействие за трудова реализация и т.н.“, поясни още директорката.

Луиза ТРАНЧЕВА