Ася Михайлова, Център за Обществена подкрепа – Свищов: Общинската социална политика е изключително успешна и за това свидетелства постоянното разкриване на нови услуги

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

16 лица с увреждания започнаха работа в Община Свищов и някои от кметската в региона. Длъжностите, които заемат, бяха разкрити като част от изпълнението на проект „Право на труд – право на достоен живот“. Това разказа в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Ася Михайлова, ръководител проекта и директор на Центъра за обществена подкрепа в града.  Прочетете повече в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-жо Михайлова, нека обобщим каква е основната цел на проекта, по който 16 лица с увреждания от Свищовска община, започнаха работа?

Ася Михайлова: Община Свищов е бенефициент по договор за безвъзмездна  финансова помощ , която е в размер на 324 166 лв. и е за реализиране на проекта „Правото на труд- право на достоен живот“. Основната цел на проекта е да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, като се осигурят условия за включване и достъп до услугите. По проекта се разкриват нови социални услуги, които  са интегрирани и взаимно обвързани. Ще ги обобщя, защото са свързани и с тези новоназначени лица, за които ме питате. От 1 септември 2017 година разкрихме Социално-консултативен център, в който работи екип от психолог и двама социални работници. Те предоставят социално-психологическо консултиране, провеждат обучения и тренинги на лица с увреждания и техните семейства. Като целта е да се повиши мотивацията им за трудова заетост, да се подкрепи семейство и да се даде възможност на членовете, които полагат грижи да имат социален  живот и трудова заетост. От 1 април, след като преминаха 6-месечно обучение, бяха назначени 20 социални асистенти, които осигуряват почасово обслужване на лица с увреждания  по домовете. Към момента те са 56 лица, от които 29 в селата и 27 в града. Тук целта също е да се даде възможност на член от семейството, който полага грижи за лицето с увреждане, за промяна на социалния и обществения живот. Предвидено бе по проекта да бъдат назначени 15 лица с увреждания, като всички те са преминали социално-консултативния процес в Социалния център. Подготвени са, преминали са обучения и тренинги, заявили са желание и съобразно насоките на трудово-експертната лекарска комисия по отношение намирането на подходящ труд, вече при тях е факт втори ден от назначаването им на работа. Оказа се, че от лицата, които преминаха през Центъра, желаещите да започнат работа са повече от 15. Това наложи да проведем разговор с Управляващия орган и имаме одобрението, след което бяха назначени 16 лица. От тях 7 са в кметствата и 9 в града. Тук приложихме принципа на равнопоставеност, дадохме възможност на кметовете на селата, които познават хората, да предложат подходящи лица. В резултат на това лицата вече са на работа, осигурени са им техника и инструменти. Като по отношение на подпомагането им  в този процес, създаването на добра организация, осигуряването на безопасност и сигурност, е назначен един ментор за работя с тях, като група. От тези 16 лица, четири са назначени като портиери, предвид здравословното им състояние.

Фокус: Община Свищов не за пръв път изпълнява подобен проект. Какво сочат резултатите от предходните – положителни ли са и има ли успех при социализацията на хората с увреждания?

Ася Михайлова: Мога съвсем спокойно да заявя, че постигаме много добри резултати в реализирането на тези проекти, предвид това, че в последните години хората са във все по-голяма изолация. Всъщност начинът на живот провокира у тях желанието да са сред хора, да се чувстват обществено полезни и да се развиват по някакъв начин – дали с труд, дали с учене или с обществени мероприятия. Семействата вече променят отношението си към лицето с увреждане вкъщи и го подкрепят в желанието за излизане. Разбира се, услугите са мястото, където семейството може да получи достатъчно добро консултиране и подкрепа, за да  променят нагласите си. Знаем как преди години всеки, който имаше лице с увреждания в дома си, полагаше сам грижи за него. Спестяваха се излизанията, имаше рамки, в които не смееха да направят обществено достояние състоянието на лицето. И аз приветствам всички видове социални услуги и проекти, които се правят по отношение на хората с увреждания, за да се чувстват те рванопоставени, обществено значими и полезни. Тук е моментът да изразя благодарността си към общинското ръководство в лицето на кмета на Свищов Генчо Генчев, защото проявява отговорност и ангажираност към социалните услуги. Социалната политика в нашата община не е свързана само с разработване и реализиране на проекти за социални услуги, но и с разширяване на съществуващите по отношение на материална база , персонал, инфраструктура, с което се гарантира и качеството на живот. Като пример ще посоча, че Дома за стари хора в нашата община се намира в местността „Паметниците“ , извън града и разполага с огромен парк, който само за месец, след встъпването в длъжност на г-н Генчев беше разработен. Това не се беше случвало от 90-те години. В последствие бе изграден и параклис в Дома. Имаме Домашен социален патронаж, който беше в една база от 60 кв., а се осигуряваше храната за 300 лица. Вече от около година Патронажът е преместен на територия от около 500 кв. м., с всички необходими обзавеждания, мебели и оборудване. Като бе увеличен и персонала, защото се увеличи и броя на потребителите. Факт е, безспорно, че в нашата страна застаряващото население е много нуждаещо се от този вид услуга. Дневният център за деца с увреждания беше разположен в две бази – в различни квартали на града. Само след около месец предстои да бъде прерязана лентата от събирането на двете бази в една сграда. Това много ще улесни работата на екипа, а ще улесни и родителите и децата, които ползват услугата. Смятам, че Общината провежда една много добра социална политика, това е факт и хората го виждат.  А ние, които работим с тях, сме свидетели при всяко едно посещение колко добре се чувстват те.

Фокус: Да се върнем отново на настоящия проект, колко време ще са заети лицата?

Ася Михайлова: Само да уточня, че проектът стартира на 1 май 2017 година. На 1 септември, същата година, бе открит Социалният център, от 1 април тази година са социалните асистенти, а от 1 юли са назначени градинарите и портиерите, като продължителността за тях е 6 месеца – до 31 декември. Те са назначени на половин работен ден.

Фокус: Предвиждате ли реализация на подобни проекти в близко бъдеще?

 

Ася Михайлова: В момента общинското ръководство кандидатства за предоставяне на социалната  услуга Център за настаняване от семеен тип на възрастни лица в невъзможност да се обслужват. Отново бяха положени огромни усилия.  Определена е сградата като база, където ще е разположен центъра. Предстои представянето на проекта и одобрението му. Услугата ще е за 15 лица, ще се гарантират около 20 работни места, като тенденцията, разбира се, е да се разшири.

Луиза ТРАНЧЕВА