Атанас Стоилов, кмет на Аксаково: Социалната сфера и образованието продължават да са приоритетни за Общината

Снимка: Община Аксаково, кметът Атанас Стоилов и министърът на регионалното развитие Петя Аврамова

Кметът на Община Аксаково Атанас Стоилов, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Господин Стоилов, през миналата година встъпихте в поредния си мандат като кмет на Аксаково, какви ще бъдат приоритетите в работата Ви през следващите години?

Атанас Стоилов: В момента заедно с Общинския съвет доуточняваме приоритетите за целия мандат. На първо място, разбира се, продължаваме проектите в социалната сфера. Целта е да запазим домашния социален патронаж, който функционира от много години в общината, детската млечна кухня, която се финансира изцяло с общински средства. Запазва се ученическото и столово хранене и продължаване на осигуряването, както е било досега, със средства от общинския бюджет, на поддръжката на училищата и детските градини. Това, което залагаме допълнително, са средства за читалищата. Така че социалната сфера и образованието, като цяло, са приоритет на Общината през целия мандат. От друга страна, продължаваме работата с привличане на допълнителни средства в общината с европейски проекти, които могат да се финансират от отделните министерства, а и с екипите, които създадохме в предходни години, както и директно кандидатстване по проекти, финансирани от Европейската комисия. Това са проекти един път за инфраструктура и за подобряване на административния капацитет в Общината. И съответно такива, свързани с допълнителни социални дейности, финансирани не чрез общинския бюджет, а чрез отделни проекти. В основни линии е това. Като в инфраструктурата, на първо място, най-големият проект, който предстои да се решава от общините, включително и в нашата, е за търсене на средства за подобряване на пътната инфраструктура. Това се очертава най-големият проблем, който ще бъде в общините.

Фокус: А какво предстои в най-скоро време в общината? Какви проекти са на прага да бъдат реализирани?

Атанас Стоилов: В годините сме подготвили доста проекти. В момента приключи изграждането на първия етап на канализационната мрежа на град Игнатиево. Това е проект, който беше финансиран от Предприятието за управление на отпадъците към Министерството на околната среда и водите. Подготвили сме и очакваме от началото на годината да кандидатстваме и да бъдем одобрени за втория етап, който продължава, за подобряване на канализацията на град Игнатиево – вторият по големина град в общината. Това, което е спечелено досега и предстои да бъде реализирано през следващите години, са процедурите за изграждане на ново кметство и читалище в село Доброглед, нова сграда за кметство в село Долище и основен ремонт в сградата на читалището в село Яребична. Това са проекти, които сме спечелили в Местната инициативна група, съвместно с Девня. Освен това в Местната инициативна рибарска група, в която участваме с Аспарухово и Белослав, очакваме в село Кичево да бъде извършен основен ремонт на сградата и да бъде изграден информационен център към тази програма в село Генерал Кантарджиево. Също ще бъде извършен основен ремонт на сградата на кметството и на читалището. Ще бъде създаден и музей на аквакултурите и рибите. Или, това са проекти, които са спечелени от Общината. Същевременно, средства от общинския бюджет, ще бъдат насочени в по-малките населени места. Ще продължим изграждането на нови водопроводи. Ето, както сега са наболели проблемите в големите градове, същите проблеми ги има и в малките общини и в малките населени места. Това е , което в годините е подценявано донякъде и от ВиК институцията. Затова от повече от четири години ние финансираме и подобряваме водоснабдяването в по-малките населени места. Тази година също сме заложили допълнително средства за подобряване на водоснабдяването на селата Зорница и Любен Каравелово и изграждане на нов водоизточник, който е открит в село Любен Каравелово, заедно с ВиК. Той е за подобряване и увеличаване дебита на водата, която е за село Любен Каравелово. След това продължават и ремонтите в по-малките населени места. Необходим е ремонт на кметството в село Орешак. Същото се отнася за читалищата в Крумово, Осеново и Ботево. Въобще, в по-малките населени места, където има общински сгради, също ще бъдат обхванати. Ще се заемем и с подобряване на пътната инфраструктура. Това, което направихме в предходните години – цялостното преасфалтиране на пътя за село Яребична, за село Въглен. Предстои тази година да бъде довършен и пътят в село Климентово. Подготвили сме проекти, които касаят вече цялостния ремонт и преасфалтиране на пътя между Аксаково и Игнатиево, на пътя между Варна, Долище и Новаково. Предстои изработване на основен ремонт на пътя Любен Каравелово – Водица – Засмяно. Това е доста амбициозна програма, в която не говорим само за една година, а за целия мандат.

Фокус: В тази връзка, ако може да обясните – на какъв етап е проектът за изграждането на детелина на магистрала „Хемус“ до Игнатиево?

Атанас Стоилов: Това са стратегически обекти на територията на общината. Няколко проекта, които сме започнали заедно с кмета на община Варна и областния управител. На първо място е десетгодишната битка да отворим пътя на магистрала „Хемус“ към град Игнатиево и бизнеса, който е под град Игнатиево – между летищния комплекс и Слънчево и Игнатиево, и град Аксаково. Това се надявам да бъде една от новите бизнес зони. Тя се чака с нетърпение от самия бизнес в региона. Другият голям проект, който е наистина амбициозно направен е свързан с подкрепата, която получаваме от правителството за завършването на автомагистрала „Хемус“  2022 година – дотогава да можем да подготвим бизнес зона, която ще бъде между Игнатиево и Слънчево, така наречената „Побити камъни“. Тя ще бъде уникална по своето разположение. В близост до летищен комплекс, до две пристанища – „Варна – Запад“ и „Варна – Изток“, до Фериботния комплекс и до автомагистрала „Хемус“. Така че се надяваме това да бъдат два проекта, които да допринесат страшно много за развитието на бизнеса в региона.

Фокус: Нека Ви върна към една тема от ежедневен порядък. Тази зима се оказа доста мека, но все пак, каква е подготовката Ви за евентуално влошаване на времето?

Атанас Стоилов: По принцип, доста отдавна сме подготвени. Същевременно и обществените поръчки са проведени. Имаме избрани изпълнители, фирми, които имат възможности. Използвали сме ги и в предходни години. Ситуирани са на територията на общината. В момента времето дава възможност за изрязване на храсти, подобряване на цялата инфраструктура около пътя, за да не се получават големи навявания. Предходната и тази година правим един експеримент с така наречените предпазни решетки, които се монтират по пътищата. Такива в момента сме монтирали до село Орешак. Очакваме да видим как ще работят, за да можем да финансираме в следващите години и в такива населени места, където има големи навявания като Зорница, Новаково, Ботево и Крумово. Подготвени сме и за снеговалеж. Но знаете, че това е един процес, който е доста труден и, когато има силен вятър, както обикновено във Варна и региона, много от хората са разочаровани, че не се реагира бързо. Но когато има силен вятър е почти невъзможно да се чисти. Така че, все пак това трябва да се има предвид, че силата на снегопочистването е след спирането на вятъра. Имахме такава среща в тази връзка с представители на Областното пътно управление, Районното полицейско и фирмата – изпълнител. Защото се оказва, че един от проблемите на територията на общината е, че почистването на основните пътни артерии към Добрич и „Албена“ затрудняват почистването на по-малките населени места и съответно изоставането на второстепенен за почистване път между „Аксаковска панорама“ и Кичево. По този начин се отцепва общината на две. За да почистваме Кичевския регион трябва да преминем през Варна, което значително оскъпява и затруднява почистването. Така че продължаваме да работим и се надяваме да имаме по-добра съгласуваност както с фирмата, така и с Областното пътно управление.

Фокус: Осигурени ли са обществените сгради, учебните, детските и социалните заведения при евентуално влошаване на времето?

Атанас Стоилов: По принцип, да. Като приоритет, на първо място за нас са училищата и детските градини като поддръжка. Ние бяхме една от първите общини, които направиха пълно саниране. В момента всички училища и детски градини на територията на община Аксаково са напълно ремонтирани. В двете детски градини и в Средното училище, което е в град Аксаково, сме минали на газ. Там се реализират значителни икономии. Предстои изграждане на соларни батерии. Искаме да монтираме такива на детските градини по селата. Няколко проекта за подобряване на котелните уредби правим за подобряване на енергийната ефективност в град Игнатиево и в село Кичево. Така че се надявам вбъдеще, още по-добре да бъдат осигурени по двоен вариант училищата и детските градини. На този етап мисля, че сме добре подготвени. Тук смея да благодаря и на директорите на училищата и детските градини, тъй като те като второстепенни разпоредители, приоритетно са се подготвили за зимата и на този етап нямаме някакви затруднения.

Фокус: Как ще бъде формиран новият бюджет на общината, планира ли се промяна в размера на местните данъци и такси?

Атанас Стоилов: В момента върви такъв дебат в комисиите на Общинския съвет. В края на месеца ще бъде приет бюджетът от Общинския съвет. На този етап нямаме някакви драстични решения. Ще има може би намаления за карти на учениците, които пътуват целогодишно. Осигуряват се средства за подпомагане и на възрастните хора. Като същевременно, данъците, заложени за превозни средства, за жилищата, остават непроменени. Съответно, има разговори за една част от компонентите за депониране или за изгаряне на отпадъка в Езерово, ще видим как да направим баланса в бюджета. Евентуално една част от перото, което е в таксата за битови отпадъци в някои от населените места може да падне – това, което е в близост до Игнатиево, Слънчево. На други места може да има малко увеличение. Но това ще бъдат разговори, които ще продължат. Това, което има като нагласа в Общинския съвет е да няма промяна на таксите.

Фокус: Какво предвижда културният календар на Община Аксаково за 2020-та година? Какво ще направите през годината в областта на сектора на туризма?

Атанас Стоилов: Споделих в началото, че приоритетно се заделят средства за поддържане на културно-масовата дейност, която се развива най-вече от читалищата. В тази част много от тях са доста активни. Така, както в село Климентово, където целогодишно правят няколко събора. Примерно в Ботево и край манастира „Света Марина“ се провеждат, вече станалите ежегодни, такива събирания. В района на Кичево предстои, в Кантарджиево. Въобще в цялата община ще има доста интересни събития от самодейните състави, където се включват и много участници от целия регион. Това, което искаме да направим тази година е да включим и доста от учениците в нашите училища в един проект, по който бяхме партньори през предходната година. Това е Европейски младежки парламент, който беше по проект, който е спечелила община Гимараеш, Португалия. Предходната година ние се бяхме включили с нашите участници. Тогава събитието беше в Испания. Тази година имаме желание ние да бъдем домакин на този символичен младежки Европарламент на повече от 7 страни от Европейския съюз, включително Франция, Германия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия, България. Така че, това ще бъде много интересно събитие за целия регион и за Варненска област. Същевременно, туризмът, като сектор, при нас не е толкова застъпен, тъй като общината е интересна повече за инвестиции за бизнес в тази посока Варна – Аксаково – Слънчево – Игнатиево. В момента в морската част на общината има много малко туристически обекти. Но се надявам дадеността, която имаме тук с „Побитите камъни“ – този интересен обект, който се намира на територията на региона, заедно с Община Варна да направим така да се менажира по-добре. Защото такива дадености, които имаме, в момента стоят по-занемарени и някак си неизползваеми и не се виждат от туристите, които посещават региона. Имаме една инициатива заедно с Община Варна, да започнем съвместна работа за подобряване на състоянието на „Побити камъни“. Същевременно ние, като Община, имаме интерес да започне и работа по културния туризъм, който мисля, че изостава в България. Над Аксаково, в местността „Аксаковска панорама“ има старинна крепост, която ние евентуално ще финансираме с част от бюджета на Общината, за да започнат разкопки и да видим наистина даденостите, които имаме дали могат да бъдат по-добре използвани представени пред гостите, които идват в региона.

Фокус: Това в рамките на тази година ли планирате да се случи или по-напред във времето?

Атанас Стоилов: Тази година смятаме да заделим малко средства. Ние преди десетина години бяхме започнали работа, но финансите бяха проблем. Иначе, продължаваме да настояваме за това, за което Общината има интерес и, за което сме говорили в Сдружението на общините – да започне реалната децентрализация на бюджетите. Тъй като на територията на нашата община има доста бизнес и доста фирми идват да инвестират. Привлича ги близостта ни до курортните комплекси, до големия град, до летището и разбира се, това, което отчитаме като плюс, е по-бързото административно обслужване. Но в крайна сметка, понякога с тези малки бюджети, които имаме, сме неадекватни да реагираме на изискванията на бизнеса за по-добра инфраструктура и в тази насока ще работим през целия мандат – за подобряване и започване на реалната децентрализация. Т.е. средствата, които са изработени в Общината от хората и бизнеса, една част от тях да остават, за да се подобрява инфраструктурата на всички населени места.

Диана СТОЕВА