Атанас Телчаров, Обс-Садово: Готови сме на протестни действия, ако не се отмени решението на МС за нова концесия за добив на инертни материали

За референдума в село Катуница Радио „Фокус“-Пловдив разговаря с председателя на Общинския съвет-Садово и групата съветници от БСП Атанас Телчаров.

 

Фокус: Г-н Телчаров, на 13 октомври жителите на село Катуница  ще имат възможността да дадат своя вот за добив на интертни материали от находище „Кацара“, участък „Кацара 2”. Защо се стигна до този референдум ?

Атанас Телчаров: Повече от година и половина има инвестиционно намерение от фирма „Арт Принт” ЕООД за добив на интертни материали в площ „Кацара“. Ние, като местни власти, като жителите на общината и в частност на село Катуница, многократно сме заявявали своята позиция, че сме против разкриването на нова концесионна площ. Първо, защото в периметър от 6-7 км има поне 4 огромни концесионни площи  за добив на интертни материали и не е оправдано да бъде разкрита още една такава площ с размери 235 дка. Още повече, че през годините само в населеното място Катуница  има над 1000 дка унищожена земеделска, плодородна земя. И е престъпление това нещо да продължава със същите темпове. Вследствие от този добив се забелязва и значително падане на подпочвените води, което е голям проблем за земеделските производители, които ползват тази вода за напояване и  по този начин ще затрудним техния поминък, ако позволим това нещо да се случи.  Именно заради това ние изразявахме своята позиция против, но въпреки всичко ОВОС-а мина към РИОСВ-Пловдив и на 9 февруари има решение на Министерски съвет , с което се разрешава разкриването на тази концесионна площ от 235 дка. Именно заради това аз, като председател на Общинския съвет и от групата съветници на БСП, направихме предложение до Обс, за вземане на решение за провеждане на местен референдум . Напълно единодушно всички политически партии се обединихме, всички, които присъстваха гласуваха „за“. Това не е политически проблем. Всички сме обединени, независимо от политическите пристрастия. Това е проблем на местната общност, на Катуница и околността, на Община Садово, на Община Родопи, защото и те също са в близост. Мнението на хората е едно и също, а имено против и това ще се покаже на референдума на 13 октомври.

Фокус: Казахте, че има опасност за земеделските земи. Има ли унищожени такива?

Атанас Телчаров: Да. В тази същата фирма , собственик на която е синът на собственика на фирма „Арт Принт” ЕООД Илиян Филипов или свързани с тях фирми, забелязахме, че изземват нелегално , без разрешение от който и да било още преди влизането в сила на решението на  МС,  интертни материали. Сигнализирахме компетентните органи . Имаше реакция от тяхна страна, но една голяма част може би повече от 50 дка в момента е взета предварително, което за мен е престъпление. В района в началото на река Марица в момента отново текат незаконни добиви. Ние, като местни власти, многократно сме сигнализирали , дори от Обс приехме декларация преди време , с която сигнализирахме компетентните власти. Тогава имаше съвместна акция на прокуратурата, от ДАНС. Има няколко камиона и багера, които бяха запорирани, но „всяко чудо за три дни“, както е казал народът. В момента незаконният добив отново тече. Недопустимо е дори разкриването на такава концесионна площ , а то върви и незаконен добив, така че аз не знам какво трябва да предприемем, за да разбере държавата и хората, от които зависи, че това е пагубно за хората, които живеят на тази територия.

Фокус: На какъв въпрос трябва да отговорят жителите на Катуница?

Атанас Телчаров : Въпросът, на който трябва да отговорят, е :„Против ли сте органите на местното самоуправление и местната администрация в Кметство Катуница и Община Садово да издават и съгласуват всякакви административни актове и разрешения от компетентността си, включително за изграждане на сгради на основно застрояване и за поставяне на преместваеми обекти, във връзка с концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Кацара”, участък „Кацара2” в землището на с. Катуница, община Садово?”. Всеки, който е против, може да гласува с „Да“ и обратното. Този въпрос го избрахме неслучайно, с консултация с нашите юристи, защото местен референдум може да бъде свикан единствено , когато става въпрос за компетенциите на местните власти. Имено заради това е формулиран така въпросът.

Фокус: Според Вас ще има ли успех този референдум и какво ще следва, след като мине той?

Атанас Телчаров:  Аз съм сигурен, че референдумът ще има успех. 40% са необходими от избирателите в даденото населено място да гласуват, за да може да бъде валиден той. Сигурен съм, че по този начин МС ще видят категоричното мнение на хората. Вече не е изразено чрез позиции, подписки и декларации, а чрез най-демократичния механизъм, който може да съществува и най- добрия, а именно референдумът. Надяваме, когато видят категоричното мнение на хората МС да отмени своето решение. Ако и тогава не се съобразят, ние сме готови на протестни действия, шествия, защото това ще е единственият начин, с който ще можем да защитим своите виждания и да защитим населените места, в които живеем.

Фокус: Обжалвали ли сте решението на МС?

Атанас Телчаров: Ние, като община, като местна власт, обжалваме решението на МС и решението по ОВОС.  Не сме останали безучастни. В Административния съд сме обжалвали решенията. Жалбата е подадена на 28 февруари.

Фокус:Имате ли резултат от съдебното дело?

Атанас Телчаров: Все още не. Декември месец ще има решение на съда или делото ще се отложи.

Мария РУСЕВА