БАБХ: Служител на детска ясла в Русе е заразоносител на салмонелна бактерия и причинител за хранителното заболяване на децата

Русе. Служител на Детска ясла № 9 в Русе е заразоносител на салмонелна бактерия и причинител за хранителното заболяване на децата. БАБХ отменя заповедта за временно прекратяване дейността на Детска млечна кухня, а служителката е отстранена от работа. Това съобщиха от пресцентъра на БАБХ. На заседание на кризисния екип на Областната дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ-Русе) и Регионалната здравна инспекция – Русе (РЗИ-Русе), по повод случаите на потвърдено хранително заболяване на деца от Детска ясла № 9 в град Русе и положителните за Салмонела група Б деца, след разглеждане на резултатите от лабораторните изпитвания се установи, че се касае за заразоносител на салмонелна бактерия от член на персонала на Детска ясла № 9 в град Русе. Комисията констатира, че в резултат на това е възникнало вътреяслено заразяване на шест деца от детското заведение. Служителката от яслата, с положителен резултат за салмонелна бактерия, е отстранена от работа. След лечение и изследване с отрицателен резултат за Салмонела, ще бъде възстановена на работа. Резултатите от изпитваните проби на готова храна, работни повърхности, производствена среда и ръце на персонала от Детска млечна кухня (ДМК), са получени вчера, 1 юли от Изпитвателно диагностична лаборатория – гр. Варна. Пробите са без отклонения от референтните стойности и отрицателни за наличие на салмонелна бактерия. Отрицателни са и резултатите за салмонелна бактерия на персонала на ДМК – 20 работници, потвърждава лабораторията на РЗИ-Русе. След изясняване на ситуацията – съмнение за взрив от хранително заболяване, от ОДБХ-Русе отменят издадената заповед за временно прекратяване на дейността на Детска млечна кухня. Ще бъде възстановено приготвянето и реализацията на храната в обекта и изхранването на детското заведение.
Припомняме, че веднага след получаване на известието от РЗИ-Русе на 27 юни, инспекторите от отдел „Контрол храни” – ОДБХ-Русе предприеха необходимите действия по компетенции. По повод случая беше сформиран Кризисен екип с представители на ОДБХ-гр. Русе. Извършена беше проверка на Детска ясла № 9, където има регистрирана разливочна за получаване на храна, приготвена от Детска млечна кухня. Взети бяха проби за лабораторно изпитване, отривки от контактни повърхности – маси, плотове за работа и технологично оборудване, отривки от ръцете на персонала. Персоналът на Детска млечна кухня бе насочен за микробиологично изследване – Салмонела група Б.