Банко Банков, Областен съвет на Националния съюз „Безопасност и охрана“: Преди 818 години град Варна преминава в български ръце

Банко Банков, Областен съвет на Националния съюз „Безопасност и охрана“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Банков, на 24 март организирахте събитие, свързано с превземането на Варна от Цар Калоян, обяснете за пръв път ли правите това?

Банко Банков: Не отбелязваме датата за първи път. 818 години са минали от окончателното завладяване на Варна, защото тя минава в български ръце и повече не е попадала в чужди. Преди тази дата – 24 март 1201 година, около 970-та година, е превзета от византийците и те са наели хора, военни, за да охраняват крепостта от рицарските ордени, въобще хора, които са били до мозъка на костите си военни, включая и грабители. Така че окончателно на 24 март, след тридневни боеве, които започват на 21 март, благодарение на тогавашната техника, която са създали нашите пра пра родители, те атакуват крепостта и я превземат за три дни. Техниката за тогава е била много напредничава. Ние сега гледаме малко с насмешка, защото е 21 век. Това е била една кула, която като се положи хоризонтално, може да се преодолее ровът. Около всички крепости е имало ровове, някои и пълни с вода, за да може да се възпира атаката на противника. При тази ситуация нашите прародители са измислили една кула, която както знаем от историята за троянския кон, се слага легнала, но височината й е толкова, колкото е височината на крепостта. През вътрешността й се влиза и се атакува крепостта за три дни. В началото на 1202 година вече се подписва така нареченият мирен договор между Византия и България, с което окончателно Варна става българска територия. Макар и да са имали претенции, вече не са смеели да посегнат да си я възвръщат като крепост във византийски ръце.

Фокус: Какво пишат за Цар Калоян тогавашните историци?

Банко Банков: Цар Калоян продължава делото и тогава в разцвета си България е била на три морета. Той е един от успешните владетели, приключва царството си през 1207 година. Но всички съседи, които са имали апетити към българската земя са се съобразявали с неговата мощна и организирана армия, за да не посягат повече върху териториалната цялост на държавата.

Фокус: Мислите ли, че съвременните жители на Варна знаят достатъчно за историята, за тази дата, за Цар Калоян?

Банко Банков: Мисля, че не достатъчно. Точно това е нашата цел да заострим вниманието на гражданите и гостите на Варна с това, че нашият град е вече български окончателно след победата на Калоян на 24 март 1201 година.

Фокус: Представете Вашата организация.

Банко Банков: Нашата организация се казва Националния съюз „Безопасност и охрана“. Седалището е в София. Ние сме организация, която се стреми да възпитава младото поколение. Целта ни е да се чуе за нас, да се знае, че ние сме патриоти по душа и сърце. В организацията участват хора от различни възрасти. Имаме и младежи, хора на средна възраст.

Фокус: Представете себе си, защо избрахте да участвате в този Съюз?

Банко Банков: Завършил съм Военновъздушното училище, служил съм във Военноморските сили като летец в Авиобаза „Чайка“. След това животът ми така протече, че служих на Летище Варна, а след това и в Главния щаб на ВВС на Република България. От там съм пенсионер като изпълняващ длъжността главен щурман на Военно-въздушни сили.

Диана СТОЕВА