Белчо Маринов, директор на Историческия музей в Дулово: За 20 години музеят е посетен от над 15 000 души

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Белчо Маринов, директор на Историческия музей в Дулово, пред Радио „Фокус“- Шумен

 Фокус: Г-н Маринов, честит празник! За вас 20-тата годишнина на Историческия музей в Дулово е и своеобразен личен празничен ден. Наричат ви човекът- музей, толкова години работите сам в музея. Какви бяха за вас тези 20 години, какво беше началото?

 Белчо Маринов:Беше късния следобяд на 18 май, понеделник 1998 годин. В градинката пред Историческия музей в Дулово цари оживена глъч. От озвучителната уредба се носят възрожденски и патриотични песни. Пред входа на музея застават официалните гости-  Кин Стоянов, тогавашен директор на Националния дарителски фонд „13 века България“, както и дългогодишният депутат от 20-и МИР Силистра Кемал Еюп, кметът на община Дулово, музейни работници от Силистра. Откриването прави кметът на Дулово Ерол Адем. Самодейците при дуловското читалище изнасят кратка музикална програма. След откриването множеството хора влизат в залите на музея, където археологът проф. Георги Атанасов изнася заинтригуваща беседа за живота преди векове в нашия край. Етнографът Донка Съботинова разказва увлекателно за материалната и духовна култура на местното население. За новата и най- нова история на региона разказва Марияна Хинева, също от музея в Силистра, която вече не е сред живите. Откриването е съчетано с изложба на художника Стефан Пенчев, последвано след това от изложби на различни автори, включително на доайена Йордан Маринов. Особено голям интерес предизвиква залата на фронтоваците, където разплакани жени, дъщери и внуци, потомци на загинали войници във Втората световна война оставят цветя пред снимките на своите близки. Ремонтът и реконструкцията на сградата на музея в Дулово се финансиран основно със средства от общината и фонд „13 века България“. Така започва своята дейност Историческият музей в Дулово. Есентта на същата година гостува с малки пластики Димитър Дянков от Добрич и художникът от Варна Петър Стаматов. Изложбата преди това е била в Германия. За Коледа е подредена изложба на силистренския художник Йордан Маринов- прекрасни платна и портрети на жени и девойки, а  през месец януари 1999 година е аранжирана изложба на неговия син Вихрен Маринов . За 8 март е показана изложба на гоблени, изработени от жени от Дулово. През месец май 1999 година е открита и камерна изложба на Вежди Рашидов и графика Захари Каменов, гостували преди това в Япония. Само за една година в нашия музей гостуват седем изложби. Отново през месец май 1999 година в музея е представена книгата „Скала- средновековна българска крепост от 9-11 век“, на проф. Георги Атанасов и доц. Валери Йотов. На презентацията присъства Доростоло-Червенския митрополит Неофит, днес български патриарх. През есентта на 1999 година гостува и известният карикатурист Христо Комарницки. За 20 години в Историческия музей гостуват 35 изложби.

Фокус: Какви артефакти и свидетелства от миналато пазят отделните фондове на музея?

Белчо Маринов: В отдел „Археология“ има експонати на по 7 хил. години, в етнографския отдел е отразена материалната и духовната култура на местното християнско и мюсюлманско население, като освен бит и премени, са представени обичаи и празници, характерни за двете вероизповедания. В отдел „Археология“ могат да бъдат видяни каменни брадви, костени копия и харпуни, керамика и др. Отразена е материалната култура на тракийското племе гети- погребална керамика, земеделски сечива, накити и монети. Селища от този период са открити край селата Руйно, Окорш, Водно, Межден, Раздел. До село Златоклас са открити и експонирани в музея сребърни монети с образа на Александър Македонски. През ранновизантийския период 4-6 век земеделието е основен поминък на местното население. Нашият район се намира почти в средата на новообразуваната българска държава през 681 година, за което свидетелстват четирите ранносредновековни крепости до селата Скала, Окорш и Руйно. По поречието на течащите тогава реки Канагьола и Сребреница минават важни военни и търговски пътища, свързвали столиците Плиска и Преслав с Дуросторум, Дръстър, днес Силистра. Християнски кръстове и медальони са открити до село Руйно и Окорш. За Втората българска държава няма експонати в музейната експозиция. Археологията завършва с османския период, с богата колекция от акчета- османски монети от сребро, западноевропейски монети, коланни накити, както и документален материал- регистри и карти. За първи път писмено сведение за селището Дулово се среща в регистър от 1573 година, под името Аккадънлар. В Отдел „Етнография“, разполагаме с оригинални експонати, които разкриват поминъка на местното население. С автентични материали е подредена стая, представяща ежедневния живот на хората. Майсторството и трудолюбието на местните жени показва залата на домашното тъкачество и предачество. Красотата на традиционните носии и везани шевици се вижда в залата на мъжкото и женско облекло. Подобаващо са представени обичаите и празниците- Коледа, Сурваки, Великден, Шекер Байрам и Курбан Байрам. Голяма част от материалите, експонирани в отдел „Етнография“ са събирани от читалищата в общината. Експозицията на новата и съвременна история проследява с документален и снимков материал събитията от края на 19 и началото на 20 век. През 1903-1904 година в Дулово излиза вестник „Пробуждане“, в който са публикувани остри критични материали срещу закриването на втората тогава по големина Аккадънларска селска околия в Княжество България. През Балканската, Първата и Втората световна войни от нашия край загиват 70 бойци. За увековечаване на тяхната памет в центъра на Дулово е издигнат паметник с изписани техните имена. На откриването през юли 2007 година присъства и тогавашния вицепрезидент Ангел Марин.

Фокус:Към музя съществува и Художествена галерия.

Белчо Маринов:Постоянния фонд на на галерията са аранжирани 60 картини – живопис, графики, скулптори и пластики на местни и външни автори. За времето си на съществуване Историческият музей в Дулово се утвърди като важна културна институция в града, общината и региона.

Фокус: Музеят се помещава в бивша жилищна сграда.

Белчо Маринов: Да, тази сграда има много интерес външен ретростил. Тя беше пребразувана в музей. Спомням си, че когато ни гостува Вежди Рашидов той отбеляда, че тя е достойна зза окръжен, областен музей и дори нещо повече. Той се зарадва искрено, че в онези години, когато на много места се закриваше, при нас бе открит музей. И много хора, които посещават Дулово с изненада научават, че в града има музей и то в такава хубава двуетажна сграда.

Ивелина ИВАНОВА