Беритбата на грозде на територията на община Дупница ще започне от 28 септември

Снимка: pixabay

Кюстендил. Беритбата на грозде на територията на община Дупница ще започне от 28 септември. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Христо Апостолов, пресаташе на Община Дупница. От посочената дата ще започне брането на ранните винени и десертни сортове, след което същата да продължи с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост. С цел предотвратяване на злоупотреби, се забранява влизането в лозови масиви, намиращи се на територията на община Дупница преди 06.00 часа и след 19.00 часа, преминаването на граждани през чужди лозови масиви, без разрешение от собствениците, наемателите или арендаторите им, предоставяне или вземане на гроздова продукция без издаден придружителен или отчетен документ, причиняване вреди на селскостопанското имущество, както и допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от съответната Дирекция „Инспекция по труда“ непълнолетни сезонни работници.

Венцеслав ИЛЧЕВ