Биляна Станимирова, Община Кюстендил: За поредна година организираме кампания с изнесени данъчни каси в малките населени места

Радио "Фокус" - Кюстендил

Началникът на отдел „Местни приходи” към Община Кюстендил Биляна Станимирова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Станимирова, за поредна година Община Кюстендил предприема кампания с изнесени данъчни каси в малките населени места, какво представлява тази кампания?

Биляна Станимирова: Кампанията за събиране на местни данъци и такси с изнесени каси по населени места започва от днес. С тази кампания ние целим да улесним хората при плащането на дължимите от тях задължения и да не извършват разходи с идването до града. Кампанията ще се осъществи по населени места, график за населените места е публикуван на сайта на Община Кюстендил, има четири екипа, които ще събират местни данъци и такси.

Фокус: Какви видове данъци и такси ще могат да се плащат?

Биляна Станимирова: Задълженията, които могат да бъдат платени са данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства, такса куче и патентен данък.

Фокус: Важи ли отстъпката от 5 %?

Биляна Станимирова: Да, важат петте процента като гражданите ще могат да платят и задълженията си за имоти, които се намират в града, не само в съответното село.

Фокус: Какви са вашите наблюдения от предишни години, възползват ли се хората от тази възможност, която предоставя Община Кюстендил?

Биляна Станимирова: Тази кампания датира от 2009 година. Идеята на кампанията е да отидем на място при данъчно задължените лица, чиито данъци са в ниски размери – населените места извън общинския център. Именно от тези населени места хората, за да си платят данъка, трябва да отделят и средства за транспорт до самия град, а самият данък е малък. Именно за да улесним хората от малките населени места ние отиваме при тях. Това е за тяхно улеснение. През годините тази наша практика дава много добри резултати. Хората вече много добре знаят, че в началото на месец март в населените места ще има наши представители, където те може да си платят данъците. В тези населени места старите задължения намаляха драстично точно поради причината, че хората имат възможност по най-лесния за тях начин да си платят задълженията. Мога да кажа – да, възползват се, даже има граждани, които вече звънят и питат кога ще могат да платят задълженията си с 5 процента отстъпка, без да се разхождат до града.

Фокус: Колко села ще бъдат обиколени?

Биляна Станимирова: 38 села ще обиколим от 12 март до 28 март, колежките от отдел „Местни приходи” ще са на разположение на хората в селата.

Фокус: Това е съгласувано с кметовете и кметските наместници, така ли да разбирам?

Биляна Станимирова: Да, съгласувано е, те са уведомени и вече са си предприели съответните мерки, за да осведомят населението. Поставени са необходимите обяви. На достъпни места са посочени дата и час, в които нашите екипи ще бъдат в съответното населено място.

Фокус:  Какви са резултатите от миналата година?

Биляна Станимирова: Миналата година от изнесените каси сме събрали 20 320 лева, което не е никак малко. Това е една тенденция, която се запазва години наред.

Фокус: По отношение на задълженията, ще имат ли възможност хората да плащат и стари задължения, които не са имали възможност да платят в предишни години?

Биляна Станимирова: Да, ще могат да платят старите си задължения и те вече са осведомени със съответните писма, които сме изпратили до тях – какви задължения имат, кога да отидат в кметството, в което ще се събират данъците. Колежката ще ги уведоми какви са им задълженията, в какъв размер и за колко години назад са.

Венцеслав ИЛЧЕВ