Битовите източници са основните замърсители на въздуха във Великотърновска и Габровска области

Велико Търново. Битовите източници са основните замърсители на въздуха във Великотърновска и Габровска области. Фините прахови частици, които се генерират от тях, са причината за констатиране на превишения в нормите. Това обобщи за Радио „Фокус“- Велико Търново експертът от Регионалната инспекция по околна среда и води Десислава Васева. Следват замърсяванията, предизвикани от транспорта, индустриалните източници и тези от строително-ремонтни дейности. „Автотранспортът има съществено значение за качеството на атмосферния въздух , тъй като той е най-динамично развиващия се източник. Качеството на използваните горива, интензивността на автомобилния трафик, възрастта на автомобилния парк, състоянието на пътната настилка, са фактори, влияещи върху качеството и характера на вредните вещества, отделяни във въздуха“, допълни Десислава Васева. Тя припомни и, че има специални общински програми за ограничаване на емисиите от транспорта. Те, по думите й, са свързани основно с почистването и миенето на улиците в градовете, поддържане на пътната инфраструктура , организация и регулиране на движението на МПС-та и забрана за движение на товарни автомобили по определени участъци.

Луиза ТРАНЧЕВА