Благовеста Факирова , Сдружение „Св. Иван Рилски“: И през 2018 година центровете за работа с деца и младежи ще продължат своята дейност

Велико Търново. И през 2018 година центровете за работа с деца и младежи на територията на община Велико Търново ще продължат своята дейност. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Благовеста Факирова, председател на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ и председател на Сдружението на кметовете и кметските наместници в община Велико Търново „Янтра 2001“. Тя отбеляза, че дейностите през годината ще бъдат насочени към организирани на спортни занимания и към провеждане на превантивни дейности, насочени към борбата с престъпността. Отново децата от центровете ще подредят изложба в рамките на проекта „Оцеляваме сред природата“, който се организира съвместно с НВУ „Васил Левски“. И през 2018 година децата ще се включат в конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, който се организира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и МВР. През 2017 година конкурсът се проведе в партньорство с областния управител на област Велико Търново и Дарителско сдружение „Свети Иван Рилски“. В него се включиха децата центровете за работа с деца и младежи на територията на община Велико Търново. Целите на конкурса са заедно с проявата на творческите заложби на децата и учениците да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията им за бедствията, начина на поведение и действия в критични ситуации и дейностите на екипите от Единната спасителна система, както и да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя. „2018 година ще бъде изпълнена с много спорт и дейности, насочени към борбата с престъпността“, посочи Благовеста Факирова. Тя припомни, че центровете за работа с деца и младежи в община Велико Търново са 20 на брой. През 2007/2008година по проект на Дарителско сдружение „Св. Ив. Рилски” и с финансовата подкрепа на Международната служба по миграция по проект  ”Отвори очи, има кой да ти помогне”  са разкрити първите центрове за работа с деца с младежи. От 2008 година дейността им се финансира от Община Велико Търново чрез общинския бюджет. Разкриването на центровете за работа с деца и младежи от 8-29 години е целенасочена и последователна дейност на Община Велико Търново, осъществявана чрез Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”.

Надежда КРЪСТЕВА