Благоевград: Започва изграждането на триетажна пристройка по проект „Инвестиции вподобряване качеството на образователната среда

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. Започва изграждането на триетажна пристройка по проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград. На 18.09.2017 г. от 11:00 часа в двора на Благоевградска професионална гимназия ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия”, Административен Договор № BG16RFOP001-3.002-0030-C01/12.12.2017 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 399 509.62 лв. (100% БФП), от които 1 189 583.18 лв. финансиране от ЕС (ЕФРР) , представляващи 85% от БФП и 209 926.44 лв. национално съфинансиране (УО на ОПРР), представляващи 15% от БФП. Основната цел е подобряване качеството на образователната среда, създаване на условия за по-ефективно протичане на образователния процес и повишаване на привлекателността му сред учениците и осигуряване на съвременни условия за обучение. Проектът предвижда разширяване и модернизация на учебно-производствената база на гимназията, чрез изграждане на триетажна постройка, предназначена за създаване на специализирани кабинети, работилници, лаборатории и физкултурен салон. С цел осигуряване на условия за по-добро практическо обучение на гимназистите, изцяло ще се оборудват новоизградените физкултурен салон и работилница по специалност “Автомобилна мехатроника”. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.