Благоевград: Започва приемът на заявления за услугата “Приемна грижа“

Благоевград. Започна приемът на документи за услугата „Приемна грижа“, на която област Благоевград е доставчик на социалната услуга, съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград. Съобразно изготвен анализ за потребността от развитието на социалната услуга, както и необходимостта за настаняване на деца в приемни семейства, за област Благоевград се набират приемни семейства с различни профили. Те включват 8 семейства, от които 5 за деца на възраст от 0 до 15 години и 3 семейства, които ще се грижат за деца с увреждане. Кандидатите за приемни семейства следва да не са поставени под запрещение, или лишени от родителски права, да не страдат от болестите по чл. 32, т. 4 от ЗЗД, да не страдат от СПИН, както и болести по чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗД. Важно условие е срещу кандидатите за приемни семейства да не са образувани досъдебни производства за умишлено престъпление от общ характер.
Общият брой на приемни семейства за област Благоевград е 107. В 68 от тях приемни семейства има настанени деца под формата на приемна грижа. За Община Благоевград в 25 професионални приемни семейства се полагат грижа за деца, в среда близка до биологичната.
Повече информация за услугата „Приемна грижа“, желаещите могат да получат в сградата на Община Благоевград, стая 515 и 514.