Благоевград: Издадени са заповеди на кмета на Община Гърмен за спиране изпълнението на строежи над реката в село Дебрен

Благоевград. Издадени са заповеди на кмета на Община Гърмен за спиране изпълнението на строежите над реката в село Дебрен. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София по повод репортаж, излъчен на 05 януари 2019 г. в предаването „bTV репортерите“ – „Въздух за продан“. Окръжна прокуратура – Благоевград информира за следното:
На 30 ноември 2018 г. в ОП – Благоевград са постъпили материали от Върховна административна прокуратура относно подаден сигнал от началник на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) за допуснати груби нарушения при издаването на две разрешения за строеж в село Дебрен, община Гърмен. В тази връзка е била образувана прокурорска преписка и на 03 декември 2018 г. наблюдаващият прокурор е изискал информация от кмета на Община Гърмен за предприети действия по повод получения сигнал. От съдържанието на отговора, изпратен от кмета на Общината, е видно, че спрямо двата строежа в село Дебрен са съставени констативни актове за спиране на строителството. Издадени са заповеди на кмета на Община Гърмен за спиране изпълнението на строежите и забрана достъпа до тях.
На 19 декември 2018 г., с оглед действащи разпоредби и специално предоставените от закона функции и правомощия, Окръжна прокуратура – Благоевград е депозирала протест за обявяване на разрешенията за строеж от 07 март 2017 г. и от 10 октомври 2018 г., издадени от главен архитект на Община Гърмен, за нищожни, поради противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона. Предстои произнасянето на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югозападен район по внесения от прокуратурата протест.
С оглед предприетите действия от страна на прокуратурата, считаме за некоректно заключението, направено в телевизионния репортаж, а именно – „държавното обвинение твърди, че този казус не е в неговите компетенции“. Следва да се обърне внимание, че от страна на прокуратурата протестът за обявяване на двете разрешения за строеж в с. Дебрен за нищожни е депозиран пред компетентния орган 18 (осемнадесет) дни преди датата на излъчване на гореспоменатия репортаж.