Благоевград има депо за 24 млн. лв. за 5 общини, но то не работи

Снимка: Община Благоевград

Благоевград. Преди няколко месеца в Благоевград тържествено беше открито новоизграденото регионално депо за отпадъци. То трябваше да реши все по-задълбочаващите се проблеми за общините в региона. Депото е изградено със средства от регионалния бюджет и е на стойност близо 24 млн.лв. Отговаря на всички европейски изисквания и се предвижда да поеме отпадъците на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Това съобщават от кмета.bg.

Съгласно Закона за обществените поръчки и всички други нормативни актове касаещи публично-частното партньорство в сферата на управлението на отпадъците, местната администрация проведе обществена поръчка за оператор на депото. По неясни причини новият кмет на Благоевград Румен Томов все още не е подписал договора на дружеството, спечелило обществената поръчка.

Експерти припомнят, че държавата ни търпи сериозни критики от Европейската комисия във връзка със забавеното изграждане на депата в България и постигане на заложените европейски изисквания в тази област. Към днешна дата въпросът къде да се депонират отпадъците на общините в благоевградска област все още няма отговор. На фона на задълбочаващия се проблем, заплашващ в кратко време възникване на криза с боклука в региона, новоизграденото депо в гр. Благоевград, за което са издадени всички необходими разрешителни, все още не се експлоатира. Затова и будни граждани, както и експерти, се питат:

– Какви са причините за необоснованото забавяне и липсата на реално функционираща система за управление на отпадъците в благоевградски региона?

– Има ли реална опасност общините в Благоевград и региона да фалират поради невъзможност да поемат финансовите тежести от липсата на функциониращо модерно депо, както нееднократно се е твърдяло в публичното пространство? Ще се наложи ли държавата да поеме част от разходите на местните власти?

– По каква причина Община Благоевград не представя публична информация защо не функционира депото при сключен договор с избрания изпълнител?

И все пак при готово депо с избран оператор, хората се питат какво налага за пореден път българският данъкоплатец да заплаща от джоба за необосновани забавявания на отделни чиновници.