Близо 15 млн. лв. ще бъдат вложени в пет български общини за изграждане на стационарни площадки за събиране и съхранение на отпадъците

На среща във Велико Търново бяха представени два проекта, свързани с екологосъобразното събиране на отпадъци, финансирани от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В рамките на единия от тях в пет общини от страната ще бъдат изградени стационарни площадки за събиране и съхранение на отпадъците, както и мобилни такива, които ще обикалят съседните общини. Повече за проекта „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ разказва в интервю за Радио „Фокус“-Велико Търново неговия координатор Виктория Белоконска.

Водещ: Г-жо Белоконска, разкажете ни повече за проекта „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.

Виктория Белоконска: Проектът се осъществява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която се реализира на база на подписано споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария. Стойността му е приблизително 15 млн. лв. като 80% от финансирането е осигурено от швейцарска страна, а българският принос е 15%. Проектът включва дейности, които целят да бъде създадена цялостна система за събиране и съхраняване на опасни отпадъци от бита или по-точно отпадъци, които се получават в резултат на използване на продукти, притежаващи някои опасни свойства. За целта в рамките на проекта ще се построят пет общински центъра за събиране и съхранение на отпадъците, които ще бъдат стационарни площадки на териториите на общините Разград, Шумен, Созопол, Левски и Съединение. Ще се доставят и мобилни събирателни пунктове, които представляват бусове със специализирани контейнери за събиране на отпадъци. Те ще обикалят съседните на тези общини, ще събират отпадъци от хората и ще ги карат на стационарните площадки. Към настоящия момент са построени и пуснати в експлоатация центровете в Съединение и в Шумен. Центровете в Левски и в Созопол са изградени напълно, но предстои назначаване за тяхна приемателна комисия съгласно българското законодателство. Центърът в Разград е в процес на довършителни дейности.

Водещ: Какви са основните дейности по проекта?

Виктория Белоконска: В рамките на проекта се осъществява и обучение на служителите на пилотните центрове за специфичните дейности, свързани със съхраняване на опасните отпадъци, обучение на шофьорите на мобилните събирателни пунктове по ADR спогодбата за превоз на опасни товари, защото това е задължително за превоз на опасни отпадъци, хората се обучават и по безопасни условия на труд. Може да се каже, че едно от положителните неща по проекта е създаване на нови работни места. Служителите на Шумен и Съединение са обучени още в началото на лятото, а в момента се обучават тези от Левски и Созопол. В края на октомври ще започне обучението на служителите в Разград.

Водещ: Какъв е срокът за приключване на дейностите по проекта?

Виктория Белоконска: За да се използва финансирането от швейцарска страна, дейностите по проекта трябва да приключат до 7 декември тази година.

Водещ: Ще има ли санкции за страната ни ако дейностите не бъдат приключени в срок?
Виктория Белоконска: Ако не се изпълнят всички дейности по проекта ще се загуби част от швейцарското финансиране и някои от нещата, за които българската държава е поела ангажимент ще се финансират от нея.

Водещ: Кои са ползите от реализирането на проекта за България?

Виктория Белоконска: На първо място битовите отпадъци, които са с опасни свойства и попадат в общия поток на битовите отпадъци и след това в депата, които се построиха в България, просто ще бъдат отклонени. Идеята е хората да се научат да събират разделно и да ги предават на такива специализирани площадки, които ще се изградят благодарение на проекта. Очакването на швейцарските партньори е проектът да се мултиплицира и на национално ниво, тоест натрупаният положителен опит да се разпространи и в други общини.

Водещ: Вчера във Велико Търново се проведе среща за разясняване по този и още един проект. Защо избрахте именно старата столица за тази дискусия?

Виктория Белоконска: Срещата беше във Велико Търново, защото представихме съвместно два проекта, по които ПУДООС е изпълнителна агенция. В йерархията на Българо-швейцарската програма управлението на тези два проекта, които са по ОС „Околна среда и инфраструктура“ е възложено именно на ПУДООС. Във Велико Търново се представи основно проекта за „Екологосъобразно обезвреждане  на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и се използва възможността да се презентира и представи и нашия проект за опасните битови отпадъци. Това е именно една от стъпките, които предприемаме за мултиплициране на ефекта на проекта на национално ниво.

Рени АТАНАСОВА