Близо 18 кг пчелен мед са спрени от продажба в Кюстендил заради несъответствия в етикетирането

Кюстендил. Близо 18 кг пчелен мед са спрени от продажба в Кюстендил заради несъответствия в етикетирането. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил д-р Велка Войнова, началник на отдел „Контрол на храните” към Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил. По думите й тематичната проверка, касаеща пчелния мед, е извършена от 16 декември 2019 г до 3 януари 2020 година. Тематичната проверка е имала за цел да се проследи произход, наименование, вложени съставки, етикетиране, посочване на произход на продукта. Извършени са проверки в 32 обекта за търговия на дребно на територията на областта. В 31 от тези обекти на се установени нарушения. Несъответствието е само в един обект, касаещ продукт произведен по Наредбата за директни доставки до краен потребител на първични продукти. В магазина е установена такава доставка. Важното за меда е това, че подобни доставки могат да се извършват на територията на цялата страна. „Несъответствията касаят етикетирането на пчелния мед. Нарушени са изискванията за етикетиране в Наредба 26, където е казано, че етикетът трябва да съдържа номера на удостоверението за вписване на обекта, име и адрес на производителя, наименование на продукта, дата на производство, както и регистрационен номер на животновъдния обект, източник на пчелния мед”, каза д-р Войнова. Другото несъответствие е това, че неправомерно е използвана хранителната претенция – натурален. Поради тези причини пчелният мед е забранен за пускане на пазара. „Това не означава, че този мед е опасен. Това е единствено и само въпрос на етикетиране, но този мед не може да стигне по този начин до потребителя”, каза д-р Войнова. По думите й, ако този пчелен мед бъде надлежно етикетиран, то той ще може да бъде предоставен до краен потребител.

Венцеслав ИЛЧЕВ