Близо 200 хиляди лева от наложени санкции събра РИОСВ – Велико Търново за първото шестмесечие на 2019-та

Велико Търново. Наказателни постановления за 20 000 лв. издаде Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица за първото шестмесечие на 2019-та. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, отговаряща за връзки с обществеността. Съставени са 16 акта за установяване на административни нарушения. Основната част от тях са свързани с управление на отпадъците – неводене на задължителна отчетност, нерегламентирано изгаряне и нерегламентирани дейности с отпадъци.

„Наложени са общо 7 текущи и еднократни санкции в размер на 1574,36 лв. за замърсяване на околната среда над допустимите норми по компонентите „въздух“ и „води“. Общо събраните суми за шестмесечието на тази година по наложени санкции, включително от предходни периоди, са 194 088 лв. От получената сума 155 271 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Габрово  – 111 254 лв., Дряново – 21 916 лв., Велико Търново – 11 110 лв. и Свищов – 9 609 лв. Тези средства трябва да използват за дейности, свързани с опазване на околната среда в общините“, обобщи още експертът.

От началото на годината са издадени две заповеди от директора на РИОСВ за налагане на принудителна административна мярка. Първата е на дружество да не извършва и допуска опожаряване/палене на огън, навлизане и разпространение на пожари в поземлени имоти в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, като част от защитена зона BG0000233 „Студена река”. Втората наложена принудителна административна мярка е на Община Полски Тръмбеш за спиране експлоатацията на депо за неопасни отпадъци в село Раданово. Обектът се стопанисва от Общината, поради въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово.

Луиза ТРАНЧЕВА