Близо 30 души участваха в информационна среща по повод възможностите за започване на бизнес с европейски средства в Кюстендил

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Близо 30 души участваха в информационна среща по повод възможностите за започване на бизнес с европейски средства в Кюстендил, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Срещата се проведе в офиса на Областен информационен център – Кюстендил. На нея бяха представени условията за кандидатстване по процедура ,,Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и условията на финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск”, средствата за който се предоставят от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Беше посочено, че фирми, регистрирани след края на 2016 година, както и новорегистрирани фирми в определени сфери на икономическа дейност са допустими кандидати по първата процедура.  „Сред важните условия за допустимост по процедурата е предприемачът да притежава над 50% от предприятието, както и да няма повече от 10% участие в други действащи фирми. Предприемачите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. до 200 000 лв. за  изпълнение на дейности, свързани с реализиране на пазара на предприемаческата им идея. 80% е размерът на помощта по процедурата, останалите средства трябва да бъдат осигурени от кандидата”, каза Любомира Велинова, управител на Областен информационен център – Кюстендил. Приоритет по процедурата са проекти, подадени от жени – предприемачи, от лица ненавършили 29 години и такива между 50 и 64- годишна възраст. Кандидати, регистрирани и кандидатстващи за изпълнение на проекти в област Кюстендил могат да получат максимум точки по критерия за регионална приоритизация.

Венцеслав ИЛЧЕВ