Близо 40 превишения на нормите за фини прахови частици във въздуха са отчетени в Горна Оряховица от началото на годината

Снимка: Радио "Фокус" - Велико Търново

Велико Търново. 39 превишения на нормите за фини прахови частици в атмосферния въздух са отчетени в Горна Оряховица от началото на годината. Измервателни станции, освен в железничарския град има и във Велико Търново и Свищов. Там надвишените показатели за настоящата година са съответно – 10 в старата столица и 18 в крайдунавския град. Това обобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново старши експертът от Регионалната инспекция по околна среда и води Десислава Васева. Тя уточни, че с приключване на зимния период се очаква нивата на замърсяване значително да намалеят. Причината е, че основният замърсител са печките на твърдо гориво. „Поради непостигане на нормите по показател фини прахови частици, Общините разработват и изпълняват програми за намаляване нивата на този замърсител и постигане на установените норми. Те съдържат конкретни мерки за постигане на нормите в определени срокове. За изпълнението им отговоря кметът на съответната Община, съвместно със заинтересованите физически и юридически лица. Общинските органи, съвместно с РИОСВ, извършват контролът по изпълнението на програмите за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите“, коментира още експертът. Тя допълни и, че при останалите показатели, по които се следи качеството на въздуха в региона, като  серен диоксид, азотен диоксид и озон, не са регистрирани превишения.

Луиза ТРАНЧЕВА