Божидар Данев, БСК: Вдигането на МРЗ ще доближи заплатите на хора без образование с тези на научните работници

Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“  

 

Водещ: Минималната работна заплата ще нараства с по 50 лева през следващите години стана ясно днес, след като правителството прие средносрочната бюджетна прогноза до 2020 година, което означава, че от 1 януари 2018 година минималната работна заплата трябва да нарасне от 460 на 510 лева. Каква е ситуацията в момента на пазара и позволяват ли икономическите условия това да се случи? Каква е вашата оценка, г-н Данев?

Божидар Данев: Моята оценка е, че ние трудно можем да правим административни увеличения на работната заплата. Минималната работна заплата трябва да се променя в съответствие с някакви параметри на българската икономика, каквото е  изискването на  Конвенция 131 на Международната организация на труда. Трябва  да има механизъм, по който да бъде променяна минималната работна заплата, а не да бъде променяна от правителството под натиска на синдикатите. В момента получаваме един страхотен дисбаланс в българската икономика – хора без никакво образование получават минимална работна заплата. Хора с едно солидно образование като социални работници, като млади научни работници, като библиотекарски работници са изключително близо до тази заплата на хора без никакво образование. Така че подобен дисбаланс в икономиката не би трябвало да съществува, защото това ще създава вътрешно напрежение в икономиката.

Водещ: Министър Горанов призна, че аргументите на работодателите, че с това повишение на минималната работна заплата ще се създаде известно напрежение на пазара и част от бизнеса ще бъде натоварен, има основание. Но какво на практика означава това бизнесът да бъде натоварен? Има ли риск от съкращения на пазара на труда.

Божидар Данев: Най-голямото натоварване ще бъде не в голямата икономика, не в голямата индустрия, не в печелившите отрасли, голямото натоварване ще бъде в малкия и средния бизнес и бих казал, в семейния туризъм, въпреки че туризмът, както знаете, е едно от основните пера на българската икономика. Липсата на качествен трудов ресурс е основен проблем на икономиката. За голямо съжаление в България се увеличава броят на неквалифицираната работна ръка. Тоест, ние обричаме на неквалифицираната работна ръка да не намери работни места. Това е една от сериозните причини и свързаните с това явления, разбира се,  битова престъпност след това странични явления, които трудно се прогнозират, част от икономиката да потъне в сивия сектор и т.н. Ние сме ги споменавали тези бъдещи явления, може би последствие от подобно решение, което е едностранно решение на правителство под популисткия натиск на синдикатите. Така че мисля че сме го изживели този период и би трябвало да отидем към едно нормално решение на основата на определени икономически параметри.

Водещ: Още малко да останем на аргументите, които изтъкна финансовият министър. Тъй като е ясно, че страната ни има сериозен демографски проблем, и според г-н Горанов, той е с пряка връзка със заплащането. В този смисъл той отправи своеобразен съвет, че бизнесът трябва да е активен, за да се задържат работещите хора в България.

Божидар Данев: Извинявайте, основният проблем на страната ни е липсата на образование. И за голямо съжалението държавата дезертирала от образованието, дори е дезертирала от изпълнението на конституционни записи. В Конституцията е казано, че е задължително образованието до 16 години. Какво прави държавата? Защо генерира непрекъснато неграмотни хора?

Водещ: Новия министър заяви, че ще бъде задължително.

Божидар Данев: Не говоря само това правителство. Изпълнителната власт е дезертирала от образователната си система и непрекъснато произвежда хора с ниско образование. Както знаете, изследванията на международните институции, че дори и тези, които се образоват, са функционално неграмотни – 42 на сто. Тоест, първото нещо, което трябва да се направи, е образование.

Водещ: Това ли всъщност е коренът на парадокса от една страна немалък процент безработни, а от друга страна липса на кадри от гледна точка на бизнеса?

Божидар Данев: Естествено. Икономиката върви напред, тя има други изисквания вече. Икономиката върви, технологиите вървят напред, така че не е възможно хора, които нямат образование, които не биха могли дори да се научат на елементарна технологична дисциплина, ние да говорим, че бихме могли да строим една нова България, просперираща България. Кажете ми по какъв начин хора без образование, които не знаят и български – за голямо съжаление голяма част от младите хора не знаят български. Никой не отчита, че тези хора разчитат преди всичко може би на постъпленията, които имат от имигрантите, или на рентните плащания, които притежават земя, но фактически не желаят да се обучават. Вдигането на минималната работна заплата срутва ценностната система на хората в България да се образоват. Тъй като необразованите хора получават същото  заплащане като образованите хора. Така че това е сбърканата в основата политика на всички правителства досега.

Водещ: Предполагам, че това ще бъдат и вашите аргументи в преговорите, които предстоят?

Божидар Данев: Ние многократно сме преговаряли. Най-накрая държавата сама взима решения под популисткия натиск на синдикатите, които неясно, не мога да разбера защо не разбират, че проблемите са много по-дълбоки и не са въпрос само на решения да се повишава минималната работна заплата. Нека пазарът да реши каква е тази минимална работна заплата. Непрекъснати икономически митове, които ми говорят, и сравнение, че в Румъния била по-висока – ами по-висока е, защото БВП на глава от населението е 30% по-висок от нашия. Забележете, всички говорят за доходи, за минимална работна заплата, а никой не говори за ръст на икономиката, никой не говори какво произвежда България.

Водещ: Което всъщност е и основната предпоставка за увеличаване…

Божидар Данев: Естествено, и което храни тази огромна бюрокрация, тази огромна администрация, която имаме, тази огромна машина на сигурността. Да не говорим за другите отрасли и сектори на икономиката, които се хранят именно от работещата икономика.

Водещ: Както и вие казахте, ако не бъде постигната договореност, и днес чухме от Владислав Горанов, че правителството ще увеличи размера на минималната работна заплата по служебен път.

Божидар Данев: Ами в края на краищата затова ще кретаме с 3% ръст, който на практика ни отдалечава от средното равнище на Европа. Това е резултатът. Ние ще изоставаме все повече, защото 3-те процента ръст на икономиката ни обричат на изоставане от средното ниво на европейската икономика.

Водещ: Тоест, тези 3%, които и днес бяха споменати, не са достатъчен аргумент?

Божидар Данев: Естествено. Трябват ни не по-малко от 5- 6% ръст на икономиката, ако искаме да бъдем догонваща страна. И затова казвам – образование, образование и пак образование – това е решението в дългосрочен план. Така че държавата вместо да дезертира, трябва да направи така че тези хора, които не желаят да се образоват, да се образоват или да бъдат лишени от всякакви социални помощи, има достатъчно инструменти или могат да се намерят достатъчно инструменти,

Водещ: Браншови организации днес коментираха, че всъщност голяма част от проблемите се крият и в т.нар. „сив сектор“, който не позволява на действително работещите фирми да заплащат достойно труда.

Божидар Данев: Ама то е естествено, че като вдигнеш минималната работна заплата, два са изходите: единият – отиваш в сивия сектор, което нормално се получава, или другото – фалираш, или освобождаваш работна ръка. Това са изходите, ако ти все пак нямаш една достатъчна норма на печалба.

Водещ: Образование, казвате – това е разковничето на проблема и точно в тази посока трябва да се работи?

Божидар Данев: Да, образование, образование и пак образование за това трябва да се работи. И държавата вместо да се чуди как да увеличава минималната работна заплата, да задължи всички тези до 16 годишна възраст да получават образование. Какъв е проблемът? Това означава, че държавата не изпълнява Конституцията. Извинявайте, как може такова нещо да не изпълняват Конституцията? Каква е тази изпълнителна власт или политическа власт? Какъв е този парламент?

Росица АНГЕЛОВА