Божидар Кънчев, секретар на Община Бургас: Администрацията е в готовност за провеждане на избора на 26 март, автобусите и спирките няма да се ползват като места за агитационни материали

За готовността на общинската администрация да осигури провеждането на изборите в община Бургас, забранените места за поставяне на агитационни материали и ще се забрани ли продажбата на алкохол ден преди 26 март, Радио „Фокус“-Бургас разговаря със секретаря на Община Бургас Божидар Кънчев, който отговаря за провеждането на изборния процес в общината

Фокус: Г-н Кънчев, има ли Община Бургас готовност за провеждане на предизборната кампания на територията на общината?

Божидар Кънчев: Смея да твърдя, че Община Бургас е напълно готова за провеждане на поредния вид избор – този път това са предсрочните избори за Народно събрание. Знаете, че миналата година имахме избори за президент и вицепрезидент, по-миналата година бяха местните избори, така че почти всяка година ние провеждаме някакъв вид избор и смея да твърдя, че администрацията е подготвена за организирането му.

Фокус: Ясни ли са вече местата, на които политическите партии ще могат да разлепват своите агитационни материали?

Божидар Кънчев: Да. Със заповед на кмета на Община Бургас, мисля че беше издадена на 16 февруари и е представена на сайта на Общината, са определени изрично всички места, на които могат да бъдат поставяни плакати, реклами, въобще всякакви агитационни материали свързани с протичащата предизборна кампания. Искам само да подчертая, че автобусите на градския  транспорт не могат да бъдат използвани за място за агитация. Също така и автобусните спирки – тези, които са на Общината и тези, които са дадени на концесия, за тях има забрана за агитация.

Фокус: Ще следят ли от Община Бургас изпълнението на тази заповед?

Божидар Кънчев: Съобразно разпоредбите на Изборния кодекс във фазата на подготовка и до провеждане на изборите в изборния ден, всякакви оплаквания и сигнали за нарушения на правилата за агитация се отправят до Районната избирателна комисия. Тя е компетентния орган, който преценява дали има нарушение или не на тези правила, а общинската администрация изпълнява на практика решението на РИК. След приключването на изборите, е определен едноседмичен срок  съответните политически формации да премахнат агитационните си материали. Ако не го направят в оказания срок, тогава вече са на лице контролните и санкционни правомощия на Общината.

Фокус: Беше ли спазен този срок при последните избори, които бяха само преди 3-4 месеца?

Божидар Кънчев: Мисля, че нямахме постъпили оплаквания и сигнали за наличие на агитационни материали, но тук трябва да се посочи, че като цяло участниците в изборния процес са по-пестеливи и в голяма степен спазват реда за провеждане на  агитационната кампания.

Фокус: Непосредствено преди провеждане на избора на 26 март, ще бъде ли спряна продажбата на алкохол?

Божидар Кънчев: Не. Категорично няма да бъде забранена така, както не е била забранявана в нито един вид избор от както тази администрация изпълнява функциите си от 2007 година. Считаме, че една такава забрана е отживелица, няма абсолютно никакъв смисъл. Освен това хората са достатъчно зрели, изискването за спазване на обществения ред е на ниво сред бургазлии.

Павлина КУЦАРОВА