Божидар Михайлов, Бюро по труда – Варна: Трудно успяваме да задоволим нуждите на местния пазар

Божидар Михайлов, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Михайлов, какво показват данните по отношение на безработицата във Варна през юни?

Божидар Михайлов: Месец юни приключихме с ново намаление на процента безработица. 2,4% е официалната статистика, което е малко под 5 000 безработни за територията на Варна и региона, който обслужва дирекцията – Белослав и Аксаково. За поредна година и за пореден месец отбелязваме спад в регистрираната безработица и увеличение на работните места. Това се дължи на по-голямото търсене на хора от страна на работодателите, специално за сектор туризъм. Във връзка със свободното движение на хора в ЕС голяма част от добрите специалисти си търсят работа в чужбина с цел по-високо заплащане. Вероятно предложенията там са по-атрактивни от страна на работодателите. От друга страна обектите във Варна нарастват непрекъснато и нуждата от хора е все по-голяма. Опитваме се да задоволим нуждите на местния пазар, но много трудно успяваме към момента.

Фокус: какви кадри се търсят в момента?

Божидар Михайлов: Туристическият бранш във Варна продължава да търси изпълнителски кадри, въпреки че сме в средата на сезона. В момента има голямо търсене на работни места, свързани с туризма, специално за изпълнителски кадри – работници в кухня, камериери. Работодателите по-рано успяха да заемат обявените места за по-отговорните длъжности, в момента основно се търсят изпълнителски кадри. Те предлагат различни опции. Освен транспорт и храна, работодателите осигуряват и нощувки за тези, които са от по-отдалечени места. Правим възможно да сме в контакт с колегите от другите населени места и от другите бюра по труда,  за да се популяризират всички работни места, които можем да заемем с хора от вътрешността на страната. Традиционно в този период са обявени свободни места за образователния сектор. Търсят се учители за детски градини, за начален етап на образование, за гимназиален етап на образование, по езикова подготовка, по български език и литература. В бюрото по труда има обявени свободни работни места и за строителството. Търсят се специализирани кадри – монтажници на дограми, специалист за гипсокартон. В момента бюрото по труда във Варна не разполага с регистрирани безработни, които могат да изпълняват тези длъжности. Не можем да задоволим търсенето и на международни шофьори. Няма регистрирани безработни в бюрото по труда, които биха могли да бъдат шофьори в международния транспорт.

Фокус: Продължава ли приемането на заявки по схема „Младежка заетост“?

Божидар Михайлов: Да, продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на работни места по схема „Младежка заетост“. Във Варна, както и през предишни периоди, отчитаме сериозен интерес към програмата. Работодателите кандидатстват. Програмата се доказа, има смисъл, има ефект от нея по начина, по който младите хора се устройват на работа. По схемата няма краен срок за подаване на заявки, те се подават до изчерпване на финансовия ресурс.

Фокус: А какъв е интересът към проекта „Ваучери за заети лица”?

Божидар Михайлов: И тук интересът е сериозен. Над 700 души вече са подали заявление в бюрото по труда във Варна за включване в обучение по проекта „Ваучери за заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Приемът на заявления за обучения на заети лица продължава. Заетите лица, желаещи да разширят знанията и уменията си чрез включване в курсове за професионална квалификация, обучение по чужди езици или дигитална компетентност, могат да подадат заявление за получаване на ваучер както на място, така и по електронен път чрез сайта на Агенцията по заетостта. И двата варианта са достъпни. Няма бавене, няма опашки, хората се обслужват много бързо. На този етап програмата е ориентирана към хора със средно и по-ниско образование, заети в реалния сектор, без заети в държавната администрация. Интересът е сериозен.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА