Божидар Михайлов, Регионална служба по заетостта – Варна: Младежката безработица в областта намалява през последните години

снимка: pixabay.com

Божидар Михайлов, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна 

Фокус: Г-н Михайлов, увеличават ли се или намаляват младежите, регистрирани в бюрата по труда във Варна?

Божидар Михайлов: Младежката безработица е фокус в целия Европейски съюз, голямо внимание се обръща на реализацията на младите хора.  Обръщаме внимание и по отношение на формиране на някакви умения, ако липсват, настаняване на работа по различните програми. За област Варна 13,5% са младежите до 29 години, които са регистрирани в бюрата по труда, от общия брой регистрирани. Това е сравнително малък процент, тъй като предишни години безработните младежи са били над 20% от всички регистрирани в бюрата по труда. Благодарение на действащите програми схема „Младежка заетост“ и „Обучение и заетост на младите хора“ се даде възможност и на работодателите, и на общинските администрации да наемат на работа младежи до 29 години. Бе дадена и възможност за преминаване на професионална квалификация и обучение на работното място. Младежи, които нямат професия, нямат специалност, да могат да придобият умения, работейки.  На това се дължи до голяма степен намаляването на младежката безработица.

Фокус: Какви курсове за преквалификация се предлагат и какви е интересът към тях?

Божидар Михайлов: На територията на страната функционират пет българо-германски центъра. Имаме обща програма, по която регистрирани безработни биха могли да завършат професионален курс в някои от тези центрове. Най-близо до Варна е центърът в Царево. Младите хора имат по-голям интерес към подобни обучения, защото по-лесно биха отсъствали дълго време от дома си. Това е един фактор, който също оказва влияние по отношение реализацията на младите хора. Всяка година социалните партньори подготвят проекти, които по региони са насочени към задоволяване очакванията на работодателите от квалифицирана работна ръка. Обяснимо е това, че във Варна по-голяма част от предвидените обучения са в сферата на хотелиерството и туризма. Курсовете са предимно за администратори, работници в хранително-вкусова промишленост, камериери и сервитьор-бармани. Във всяка една група има включени млади хора, които се интересуват точно от този тип професии или професионална реализация. Службата по заетостта има възможност и да обучава по заявка на работодатели с осигурени работни места.

Фокус: Разчитат ли безработните на бюрата по труда да си намерят работа или гледат на тази институция като на място за получаване на обезщетения?

Божидар Михайлов: От доста време обезщетенията за безработица се определят и отпускат от НОИ. Задължително условие е хората, които имат право на обезщетение, да бъдат регистрирани в бюрата по труда. Не се наблюдава рязко изразено желание и намерение безработните да се регистрират само заради обезщетението. Обезщетенията са една временна мярка, която е в полза на хората, останали без работа, която да им помогне в периода на адаптация. Много малък процент от хората разчитат изцяло на обезщетенията, идват тук да потърсят работа и помощ – психологическото подпомагане, трудовите посредници. Забелязва се, че младите хора са по-склонни да избират и да изчакват по-добри предложения за трудова реализация. Основният стимул за младите е размерът на работната заплата, работното време и отдалечеността от дома. Все още голяма част от младите имат на кого да разчитат по отношение на издръжка, затова са склонни да избират малко повече и да търсят по-добри варианти за трудова реализация. Докато хората, които имат семейства, ангажименти и отговорности, са склонни да започнат работа и ако не ги удовлетворява, тогава да започнат стъпки за промяна.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА