Божидар Михайлов, Регионална служба по заетостта – Варна: Облекчени са процедурите за наемане на младежи по схема „Младежка заетост”

Облекчени са процедурите за наемане на младежи за стажуване или обучение по време на работа по схема „Младежка заетост”. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Божидар Михайлов, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ във Варна. „Продължава да се работи по схема „Младежка заетост”. Приемаме заявки от работодателите, няма краен срок. Който от работодателите прояви интерес, би могъл да кандидатства в бюрата по труда. Процедурите са облекчени, по-къси са сроковете за обработка на документи и наемане на работа. Опитваме се да съкращаваме този период, в който се подава заявка, обработват се документите и се назначават хора“, заяви Божидар Михайлов.

Заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури. Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

Над 1 000 младежи от Варненско са устроени на работа или са преминали обучение по „Младежка заетост“ от началото на програмата досега. Голяма част от тях са останали на работа след приключване на периода на обучение или заетост.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА