Божидар Михайлов, Регионална служба по заетостта – Варна: Успешно започва годината по отношение на реализацията на схема „Родители в заетост“

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Божидар Михайлов, директор на Регионалната служба по заетостта във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Михайлов, какво показват анализите по отношение на изминалата 2017 година?

Божидар Михайлов: Резултатите и анализите през последните години показват едно постепенно, плавно намаляване на процента на безработица. За базова използваме 2008-ма година, когато процентът на безработица във Варненска област е бил най-нисък – 4,2%. Приключваме 2017 година с 4,7% безработица за територията на област Варна, което е показателно по отношение на стабилността на икономическото развитие в момента на региона, стабилността на работните места, това, че няма масово освобождаване на хора от работа. Обявяват се по-голям брой работни места, които са дълготрайни. Това е много добра тенденция към момента, отчитат нашите резултати. През изтеклата година над 15 000  души са започнали работа чрез бюрата по труда в област Варна. Огромен труд от страна на служителите по реализация на различните програми и схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за действие по заетостта. Явно всяка една програма и мярка има своето място и смисъл в икономическия живот на региона.

Фокус: А по отношение на младежката безработица?

Божидар Михайлов: Младежката безработица продължава да намалява, тъй като младите хора са по-мобилни, по-бързо се ориентират. С различните възможности, които се дадоха за пътуване и търсене на работа в Европа, хората, които владеят езици и имат специалност, която се търси в момента, много бързо се ориентират да си намерят работа и извън пределите на страната. Във Варна се разкриват много работни места и градът стана привлекателно място за хората от малките населени места. Има един непрекъснат поток на хора в различни посоки. С най-голям дял регистрирани в бюрата по труда са хората над 50 години и тези със средно образование. За тях и през тази година ще положим грижи по отношение на преквалификация и повишаване конкурентоспособността на пазара, за да реализираме и тези хора.

Фокус: В началото на годината от какви кадри имат нужда работодателите?

Божидар Михайлов: Продължава търсенето на педагогически кадри във Варна и областта. Има много обявени свободни позиции за педагози, основно преподаватели по чужди езици и по български език в горен курс. Почти всички средни училища имат езикова подготовка и всяко училище търси да назначи добри специалисти, за да предлага адекватна услуги. В сферата на търговията има голямо търсене, в последно време има търсене в сферата на строителството заради предстоящите ремонти, които ще се извършват във Варна и областта. За IT сектора и за сферата на здравеопазването също има сериозно търсене на кадри. С оптимизъм започваме годината и по отношение на туристическия сезон и по отношение на икономическата активност на фирмите. Има много голям брой обявени работни места, а безработните във Варна намаляха. Във Варна безработицата е 3 процента и не може да се задоволи търсенето на по-голямата част от работодателите.

Фокус: По какви схеми и програми работите към момента?

Божидар Михайлов: Продължава приемът на заявки от страна на работодателите по схема „Младежка заетост“  за младите хора до 29 години. Успешно започва годината по отношение на реализацията на схема „Родители в заетост“. За родители, които са в отпуск за отглеждане на дете от 0 до 5 години, назначаваме детегледачи, като идеята е родителите да се върнат на работа и за по-кратко време да пребивават вкъщи. От друга страна да подпомогнем регистрирани в бюрата по труда като безработни в рамките на 12 месеца да изпълняват ролята на детегледачи. Вече са сключени първите договори през месец януари. Продължаваме набирането на заявления от страна на детегледачите, защото там има възможност още да се кандидатства. Колегите от Агенцията по заетостта са в процедура да пресметнат средствата, които биха могли да останат неизползвани и по-късно през годината ще имаме готовност да обявим наново процедура за кандидатстване от страна на родителите.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА