Бонка Ичкова, Синдикат на българските учители – Благоевград: Проблемът с недостига на учители в национален мащаб ще се задълбочава

Бонка Ичкова, председател на Синдикат на българските учители – Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-жо Ичкова, каква е нагласата с която влизате в новата учебна 2017/2018 година? Може ли да кажем, че проблемите в образователната сфера вече намират своето решение?

Бонка Ичкова: Определено не може да кажем, че проблемите намират своето решение, а по отношение на нагласата, с която влизаме в новата учебна година то очаква ни много работа. Не мога да кажа, че учителите сме спокойни, защото всички знаем какви са предизвикателствата, които ни поставя новия Закон за образованието – нови стандарти, нови наредби, нови учебни програми с неготови учебници излезли на пазара или с непристигнали такива в училищата, където са безплатни. Все пак ние сме длъжни да сме в настроение и с нагласа, ние учителите да обираме напрежението, а не то да се пренася на българското дете.

Фокус: Има ли недостиг на учители в Благоевград?

Бонка Ичкова: В Община Благоевград няма недостиг на учители. В национален мащаб обаче картината е много по-различна. Следейки информацията, която излиза по медиите и не само може да кажем, че проблемът с липсата на учители е много сериозен и ще продължава да се задълбочава през следващите години. Причината за това е, че имаше едно непремерено, особено окръжно, пенсиониране на учители без да се преценява индивидуално дали ще бъде възможно на това място да се назначи друг преподавател и то не какъв да е, а такъв, който да е добре квалифициран. В седмицата преди 15 септември стана ясно, че на много места директорите са принудени да назначават хора без педагогическа правоспособност. Бих искала да апелирам към тези директори да не се подчиняват на такива окръжни заповеди, без да е спуснато подобно нареждане на от Министерството на образованието и науката, и без да се мисли какво ще се случи ако даден учител бъде пенсиониран.

Фокус: Съвсем наскоро учителите от Благоевград получихте анекс към колективния трудов договор. Какво може да ни кажете за него?

Бонка Ичкова: Мога да кажа единствено и само, че сме притеснени, тъй като няма достатъчно добър контрол над директорите как изразходват средствата, които идват чрез единния разходен стандарт. Важно е да отбележим обаче, че е записано следното: Средствата в размер на 80 милиона лева, получени в резултат на повишението на стандартите за делегираните от държавата дейности, се изразходват единствено за увеличение на индивидуалните работни заплати, допълнително възнаграждение за трудов стаж, професионален опит и съответните осигурителни вноски на всички заети в предучилищното и училищното образование. Също така има заповед, че всяка една индивидуална работна заплата се увеличава с не по-малко от 15 % и при остатък, ние между впрочем вече сме отчели, че в няколко училища остава такъв, средствата се изплащат за допълнително възнаграждение за постигнати високи резултати, както и за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал.  Искам да подчертая, непедагогическия персонал, защото в медиите основно се тиражира, че увеличение на заплатите има само за учителите. Мога да кажа и това, че аз лично ще настоявам чрез председателите на Синдиката на българските учители в страната, в Благоевград, защото съм сметнала, че остават средства, да се увеличат заплатите и на административния и помощен, тоест непедагогическия персонал. Според мен не е честно един помощник-възпитател, който работи в детска градина почти наравно с учителя да продължава да е с минимална работна заплата. Важно е да отбележим, че не малко от тези помощник – възпитатели са изкарали допълнителни курсове и са придобили съответния документ, който обаче кметовете не признават.

Фокус: Увеличението на заплатите според Вас ще подобри ли състоянието на образованието и ще бъде ли стимул за учителите да работят по-добре?

Бонка Ичкова: Предполагам, че да, но все пак не си мислете, че това увеличение е кой знае колко голямо. Всъщност минималния праг на учител, който започва работа в тази сфера е 760 лева, но това е брутната заплата. Старшият учител получава 792 лева, а главният учител 836 лева. При цялата тази натовареност, всички ангажименти и психологически натоварвания, които понася учителя, това е една малка стъпква. Разбира се доволни сме от последното увеличение на заплатите, но е важно да видим как ще продължат напред от правителството, защото само с това повишение на заплатите няма да привлекат много хора.

Фокус: Какви са надеждите Ви за новата учебна 2017/ 2018 година?

Бонка Ичкова: Надеждата ми е първо всички деца и учителите им да бъдем живи и здрави. Освен това ми се иска родителите да имат малко повече ангажимент към своите деца, тоест да се интересуват от това, което се случва с тях, а не да игнорират случващото се. Детето не се нуждае само от това родителя да му осигури джобни пари, но иска и специално отношение, защото в света, който ни заобикаля се случват много лоши неща. Ние всички трябва да бъдем отговорни към децата. Освен това се надявам най-после другите институции, които получават заплати и имат отговорности към образователния процес да се ангажират повече с него, не само на книга. В момента много се говори, че един мобилни групи обикалят по кварталите, за да видят къде има деца, които не ходят на училище. Аз обаче до сега не съм получила данни някъде това да е дало резултат. Трябва да се въведат санкции за родителите, които спират децата си от училище, но не фиктивни, а реални и то финансови. Според мен нещо трябва да се променя в мисленето на българина и българското общество по отношение на образованието. Не е достатъчно да се мисли само, че едно дете трябва да получи просто някаква диплома, която да не отговаря на никакво съдържание, защото след това в живота този документ няма да свърши работа без съответните знания.

Ливия НИНОВА