Борислав Инчев, кмет на район „Южен“ в Пловдив: Обществото все още не реагира адекватно срещу вандалските прояви по посока на детските и спортни площадки

снимка: ВМРО-Пловдив

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, заедно с кмета на пловдивския район „Южен“ Борислав Инчев, направи символична първа копка на нова спортна площадка на ул. „Димитър Талев“ в Пловдив. Площадката, която се намира в междублоково пространство, е един от двата проекта, които район „Южен“ подготви и защити, за да получи финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на стойност 9000 лв. По втори проект се довършва детската площадка в кв. „Коматево“. Всичко това е повод Радио „Фокус“ – Пловдив да се обърне към кмета на район „Южен“ в града Борислав Инчев, за да го попита какво е състоянието на детските и спортните площадки в района, както и къде още се предвижда да бъдат изградени нови.


Фокус: Г-н Инчев, какво е състоянието на детските площадки в район „Южен“? Къде още се предвижда да бъдат изградени нови площадки?
Борислав Инчев:  Детските площадки на територията на район „Южен“ бих ги разделил на две групи, като едната група също бих си позволил да разделя на две. В първата група влизат детските площадки, които са новоизградени и отговарят на абсолютно всички изисквания. Тези площадки на територията на район „Южен“ са 18 и са в добро състояние. Тук влизат площадките, които се намират в паркове като „Белите брези“, „Райчо Кирков“, такива, които са правени по европейски проекти още през 2011 година. Тук влизат и всички площадки, в които районната администрация е инвестирала и то не само във времето, в което аз съм кмет, но и преди това. Във времето, в което аз съм районен кмет, реално детските площадки, които ние сме направили, вече са 8. За тези площадки мога да кажа, че, с много малки изключения, няма какво да се прави по тях. Изключвам, разбира се, нещо, което е разрушено от износване или от детска игра. Тук не искам да коментирам вандалските прояви, които водят до сериозно увреждане на детски площадки. Родителите могат да бъдат спокойни, че при всички 18 новоизградени площадки е гарантирана безопасността на децата. Могат да бъдат и удовлетворени, че има достатъчно съоръжения, с които децата да си играят, в това число клатушки, пързалки, различни комбинирани съоръжения, тоест всичко, което трябва да бъде. Отделно от това, обаче, има и близо 10 места, на които ние като районна администрация сме направили необходимото, тоест имаме изготвени проекти за изграждането на нови площадки, имаме съответни одобрения на тези проекти, както и издадени разрешения за строеж, но се очаква финансиране за реализирането им. Към настоящия момент на територията на район „Южен“ има обособени общо 43 места, на които могат да бъдат изградени детски площадки. Ако не броим вече изградените 18, остават още поне 25 места, на които могат да се направят площадки. Трябва да се има предвид, че това не е евтино като инвестиция. Обикновено изграждането на една детска площадка излиза между 40 000 и 70 000 лева, като има и такива, които излизат много по-скъпо. На мен би ми се искало да продължи заделянето на средства. През тази година ние, като районна администрация, сме заделили 170 000 лева за направа на детски площадки. Получихме и подкрепата на Община Пловдив с направата на една детска площадка в парк „Белите брези“. Имам уверение, че в следващите до два месеца и половина ще бъде направена още една детска площадка с подкрепата на Общината, която ще се намира на ул. „Димитър Талев“.  Жителите трябва да знаят, че се полагат усилия за това опасните детски съоръжения, които не отговарят на изискванията по Наредбата за безопасност, да бъдат премахнати от територията на района. Към настоящия момент мога да кажа, че сме направили изключение за три или четири места, където изрично сме получили подписки от родители, живеещи до и ползващи тези детски площадки, че те на този етап биха искали да бъдат запазени съоръженията, докато се намери решение на въпроса от гледна точка на изграждането на нови площадки. Засега сме се съобразили с техните желания, като съм се опитал да направя едно уточнение, че ако има увреждане на съоръженията или се получи инцидент, тогава ние ще трябва да преминем към премахване на тези съоръжения.
Фокус: А каква е ситуацията в района по отношение на спортните площадки?
Борислав Инчев:  
Спортните площадки са болна тема за мен и за живущите в района. истината е, че нямаме общински спортни площадки, като тук най-вече говоря за площадки за футбол или комбинирани за футбол-баскетбол. Има една спортна площадка на ул. „3-ти март“, която преди време е отдадена под наем. Другите поне 4 спортни площадки, които са в района са на улиците „Кукуш“, на кръстовището на ул. „Иван Гарванов“ с ул. „Нева“, на улица „Болград“ и до детска градина „Вяра“, са в недобро състояние. За всяка една от тях са необходими различен вид дейности, които да направят площадката атрактивна и по-добре използваема. Всяка една от площадките има съответната асфалтова настилка, повечето от площадките има огради, но те са амортизирани. Някъде са с липсващи пана, леко изпочупени и ръждясали. Ние започнахме и сме почти на финалната фаза с изготвянето на съответните количествено-стойностни сметки, които да покажат реалната нужда от инвестиция за всяка една от площадките. Например, за спортната площадката в парк „Източна Румелия“ на ул. „Кукуш“  ще са необходими почти 65 000 лева, за да може да бъде оправена. През следващата 2019 година ние като районна администрация ще положим усилия да се инвестира в обновяване на спортните площадки в район „Южен“.
Тук мога да добавя, че на територията на района има около 10 места, на които са поставени фитнес съоръжения. В понеделник  на ул. „Димитър Талев“, до бл. 1122, се постави началото на строителните дейности по изграждането на нова фитнес площадка. Зоната за трениране ще бъде с висилки, успоредки, лостове и други необходими неща, с които може да се тренира, без да е необходимо да се ходи в зала.
Фокус:  Само през месец юни тази година, по ваша инициатива, бяха възстановени три детски площадки, пострадали от вандалски прояви. Местата за игра се намират на пресечката на ул.  „Македония“ с ул. „Крушево“, на ул. „Гоце Делчев“, както и на кръстовището на ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Георги Кирков“. На площадките бяха отремонтирани дървените елементи по оградите, монтираха се нови врати, покривът на едно от детските съоръжения, както и една люлка. Бяха подменени всички счупени летви на пейките. Тогава за пореден път призовахте родителите и всички, ползващи детските площадки, да ги пазят. Дали вандалските прояви на местата за игра се превръщат в рецидив? Умеем ли да пазим всичко онова, което подобрява облика на градската среда?
Борислав Инчев: Мнението ми, което за съжаление се подкрепя и от факти, е че все още обществото не е достатъчно готово. Иска ми се да видя повече ангажираност от страна на обществото, на определени хора, на живеещите в близост до детските и спортни площадки. Усилията, които положихме през последните две години за изграждане на детски площадки намират добър обществен отклик. Самият факт, че все повече хора започват да ни търсят с предложения за изграждане на площадки, е достатъчно показателен. Това означава, че по някакъв начин тези наши усилия биват оценявани.  За съжаление, обаче, когато ние направим нова детска площадка, доста често се получава така, че буквално през няколко дни ние трябва да е я ремонтираме. Когато говорим за изцяло новоизградена площадка, на която биват изтръгвани летви, на която биват изпочупени или откраднати цели пана, когато биват сваляни врати, когато биват счупени летви на пейки, когато масите и беседките биват увреждани, а детските съоръжения – поругавани, това ясно означава, че обществото все още не е толкова активно, виждайки подобни действия, да ги спре във възможно най-бързия момент. Например, на една от площадките минахме и събрахме 12 или 14 счупени и изтръгнати летви на пейки. На другия ден мои познати ми се обадиха, за да ми кажат, че са събрали още 8 летви. Това се случва само в рамките на ден, което вече е притеснително. Не искам да търся оправдание за никого. Няма никакво значение, поне според мен, дали това са били тийнейджъри на 16-годишна възраст или малки деца, които са си играели, а родителите им не са ги спрели. В по-голямата част от тези случай някой е бил свидетел на случилото се.  Въпросът е дали е взел отношение и мерки.
Фокус: Всъщност, трябва да осъзнаем, че ние сме част от този процес. Ролята ни не е само да искаме и да се радваме на новите придобивки, а и същевременно да ги пазим от вандалски прояви.
Борислав Инчев: Виждам как всяка година ние като районна администрация сме принудени да отделяме все повече пари за ремонт на площадки. Най-неприятно е когато се ремонтира нещо съвсем ново. Няма да забравя детската площадка до бившия „Камел“, която открихме през месец септември миналата година. В рамките на 7-8 дни след откриването, площадката бе ремонтирана поне пет пъти. Много ми се иска, след като приключим изграждането на площадка и се уверим, че е в добро състояние, символично да кажа, че отговорността вече е на хората, на родителите, които я използват. Ясно е, че ние ще полагаме грижите, но нека тези грижи да бъдат в приемливи граници. В момента, в който едно съоръжение бъде счупено, възстановяването му  отнема поне две седмици. А през този период съоръжението не може да бъде използвано,  като едновременно с това гневът на родителите се излива върху нас.
Трябва да отбележа, че всеки път се стремим да направим оградите на детските площадки толкова здрави, че да издържат дори момче на 16 години, което се е качило върху тях и се клати. Но когато и такава ограда поддаде, вече не мога да си обясня кой какво прави там. Когато става въпрос за поддържане на такива обществени площи е ясно, че нито ние можем да стоим денонощно  там, за да ги пазим, нито полиция, нито някой друг може да задели такъв ресурс. Важно е ние като общество да си отговорим на някои въпроси. Достатъчно търпеливи ли сме, виждайки че някой поругава нещо, което използваме, да останем безразлични към този акт? Или в момента, в който го видим, ще направим забележка и ще отнесем сигнала към компетентните органи, за да може вандалските прояви да бъдат предотвратени?
Тони МИХАЙЛОВ