Борислав Инчев, кмет на район „Южен“ в Пловдив: Акцент в работата ни през 2019 г. ще бъде изграждането на детски площадки и възстановяването на спортна инфраструктура

Борислав Инчев, кмет на район „Южен“ в Пловдив, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за постигнатото от районната администрация през 2018-та, както и за приоритетите през 2019 година. 

Фокус: Г-н Инчев, как ще оцените отминаващата си 2018 година? Какво успя да постигне районната администрация? Удовлетворен ли сте от резултатите?
Борислав Инчев: Мога да кажа, че вече отминаващата си 2018 година беше сравнително добра и сполучлива. Ще акцентирам върху три неща, които бяха важни за нас през годината. На първо място, ние поставихме сериозен акцент върху изграждането на детски площадки в района – един дефицит , който и към настоящия момент все още е голям. Но през 2018 година реално районът се сдоби с пет нови места за игра на децата. Още в началото на годината ние изведохме това като наш основен приоритет, като за целта почти 50 % от средствата, с които разполагахме, бяха насочени именно към такива инвестиции – в изграждането на места за игра на децата. Другото, което мога да кажа, че се постарахме и направихме беше да върнем към живот парк „Източна Румелия“. Преди няколко месеца мястото място беше просто с това наименование, а се използваше за разхождане на домашни любимци. Освен детската площадка, която се изгради там, успяхме да възстановим осветлението, да монтираме пейки, да поставим няколко беседки, въобще мероприятия, с които най-накрая върнахме живота в този парк. Посадиха се и немалко нови дървета. Предстои монтирането на ограда и поставянето на маса за шах. Този парк наистина започна да се очертава като едно предпочитано място от хората за почивка. Също едно от нещата, които за нас продължават да са важни и по които работихме е изграждането на ново улично осветление на територията на района. Все още има малко повече от 20 места – улици и части от улици, които нямат улично осветление. От гледна това, че сигурността на гражданите е изключително важна, ние акцентирахме и върху тези неща. Иначе, не мога да определя, че аз лично съм доволен от годината, защото на база на проектите, които ние имаме подготвени, реализацията беше малко по-слабо изпълнена от гледна точка на липса на финанси. Но все пак мисля, че има една доста добра основа, дори и начало, за да се работи и през следващата година върху изготвените проекти.
Фокус: Как изглеждаше 2018 година по отношение на уличните ремонти? Вниманието беше съсредоточено основно върху квартал „Коматево“.
Борислав Инчев: Тук ще направя едно разграничение. Вие сте прав. За първи път кв. „Коматево“ имаше гласувани с приемането на бюджета целеви средства, които да се разходват за ремонти, за възстановяване и изграждане на пътната инфраструктура. Цялостно беше реконструирана ул. „Лозарска“, която беше в изключително тежко състояние. Едновременно с това, ние като районна администрация също съсредоточихме ресурс в запълване на дупки в целия квартал, в изграждането на площадка за игра на децата и площадка за разхождане на домашни любимци. Така че, през 2018 година кв. „Коматево“ имаше своите добри и хубави моменти. За пръв път от 3 години насам мога да кажа, че се справихме доста добре със запълването на дупките и с поддържането на уличната мрежа в останалата част от район „Южен“. Разбира се, има какво още да се прави, но със средствата, които ни бяха отпуснати с решение на Общинския съвет, ние успяхме да влезем във вътрешнокварталните улици, в междублоковите пространства – в тези малки пътни артерии, които досега не успяваха да попаднат в нашия фокус, поради липса на средства. Така че, сега за пръв път мога да кажа, че ние сме подходили сравнително отговорно към хората и сме по-малко задължени към тях. Ако зимата не бъде много тежка, ние както през зимните месеци, така и в началото на пролетта, ще имаме нови кампании и нови акции, чрез които също текущо ще поддържаме пътната мрежа и ще запълваме появилите се дупки.
Фокус: Сега искам да насоча вниманието ви към един проблем, които касае целия град, а именно недостатъчния брой паркоместа. Какви усилия положихте в тази посока? Какво бе направено?
Борислав Инчев:
Неведнъж сме говорили за проблема с паркирането. Лично моята оценка е, че аз не виждам в следващите 6-8 до 9 години проблемът с паркирането да бъде решен. Мисля, че район „Южен“ няма да направи изключение в това отношение. За мен, обаче, проблемът е малко по-сериозен и по-дълбок. Смятам, че и тази година Община Пловдив, включително и ние като районна администрация, сме длъжници на живущите в Пловдив, защото инвестициите в изграждането на нови паркоместа и паркинги не са достатъчни. През тази година това, което ние успяхме да изградим като паркоместа, е крайно недостатъчно. Едно нещо трябва да е ясно. Когато правиш инвестиция, когато изграждаш нещо е ясно, че трябват средства. Когато тези средства отсъстват, без значение дали те са в районите или в Общината, се получава така, че говоренето е много повече от действията. Ще припомня, че първите две години от моето управление, през 2016 и 2017 година, основен акцент в нашата работа бе изграждането на паркоместа. През тези две години ние заделяхме повече от 50 % от средствата за изграждането на паркинги. Но ако няма по-сериозна подкрепа, говоря за целеви средства, за изграждането на нови паркоместа, като тук не включвам многоетажни и подземни паркинги, ситуацията ще се влошава. На територията на Община Пловдив всяка година се регистрират около 4000 автомобила. Да приемем, че се отписват 1000 годишно, това означава, че все пак остават около 3000 автомобила, които се движат по улиците на Пловдив и съответно паркират някъде. В рамките на година Общината не може да изгради повече от 700-800 или 1000 места, което означава, че всяка година се получава един дефицит от около 2000 места. Тук е важно да кажа, че ние като район имаме подписани договори за изграждане на 5 паркинга за повече от 250 места, но тези договори чакат финансиране. Ако ние получим финансиране, работата по изграждане на паркингите може да започне в рамките на седмица до 10 дни. И когато ние тръгнем да говорим за проблема с паркоместата, за мен лично трябва да има една много стройна програма, която да бъде изпълнявана стриктно. Тя да бъде разписана като бюджетни средства и да бъде дадена възможност Общински съвет да утвърждава подобна програма. Трябва парите реално да се получават на база на готов проект и така да се осъществява финансирането. Вие не по-зле от мен знаете, че проблемът с паркирането все още тежи с пълна сила – всеки спира където види и където може, а не където трябва, което е голям проблем.
Фокус: С поглед към новата 2019 година, смятате ли, че е време за дебат по отношение финансирането на районите?
Борислав Инчев: Според мен, да. И ще кажа защо. Съгласен съм този дебат да се състои и през 2020 година, ако приемем, че 2019-та е предизборна и може би ще е изпълнена с вълнения, емоции и повече адреналин. Но е крайно време този дебат да започне. Когато говорим за разпределение на отговорности, за компетенции и някакъв вид задължения е ясно, че една част от нещата се изпълняват, когато има налични финансови средства. В момента се получава така, че в началото на годината, в най-добрия случай, всеки един от районите разполага с до 200-300 000 лева и оттам нататък никой не знае дали до края на годината ще има някакво допълнително финансиране. И понеже при всяко едно от събитията, когато се случва нещо да се открие, биват споменавани и финансовите средства, всеки може да си направи сметка дали 200 000 или 300 000 лева са достатъчни, за да може една районна администрация поне да се доближи до очакванията и до потребностите на хората, които те поставят като проблеми в администрацията. Мога да дам един пример. Тази година това, което ние сме заявили като средства, необходими за работата по определени обекти, са близо 4,6 милиона лева. Ясно е, че тези средства няма как да бъдат осигурени. Ние дори казваме, че тези средства не са необходими на 100 %, но трябва да е ясно по кои обекти кога ще се работи. Трябва да бъде направен един график и наистина да има яснота кои са най-неотложните и най-важните проекти, по които да се работи. Ние като районна администрация имаме подготвени повече от 15 проекта за паркинги, имаме 11 готови проекта за изграждане на детски площадки с влезли в сила разрешения за строеж, имаме и 12 готови проекта с влезли в сила разрешения за строеж за изграждане на улично осветление, имаме също 4 проекта за възстановяване и изграждане на спортни площадки. И когато само стойността на една детска площадка е между 50 000 и 70 000 лева, дали ние може да изградим и 1/10 от това, което изброих преди малко? В един момент очакванията се разминават с възможностите. Аз се стремя да бъда откровен, когато хората идват при мен за разрешаването на даден проблем или когато имат въпроси. Три години съм го правил, ще го направя и през четвъртата от своя мандат. В момента, в който Общинският съвет одобри средствата, с които ще разполага района, аз ще представя нашата инвестиционна програма пред гражданите на „Южен“, за да е ясно по какви обекти ще се работи през 2019 година, за да има яснота, но и за да се търси отговорност. Не одобрявам когато администрацията в началото на годината каже едно, в средата на годината го промени, а в края на годината вече го забрави. Когато ние сме казали, че нещо ще бъде свършено, то е на база на потребностите, на анализа, който сме направили в различните сфери, там където чувстваме, че необходимостта е най-голяма, а не там, където може би е най-лесно и където ни се иска. Не! Трябва да има равнопоставеност, трябва всеки да има равен достъп до нещата, които се правят, а не да има силна концентрация на определени места, а други квартали и райони да са буквално забравени. Това не е добре.
Фокус: Какво включват плановете ви за район „Южен“ през 2019 година? Какви ще бъдат приоритетите, по които ще се водите?
Борислав Инчев: Това, което ние като ръководство на администрация на района сме решили е, че ще продължим активната си работа с три основни приоритета. Първият приоритет ще бъде отново изграждането на детски площадки. Ние имаме реално 11 готови проекта. Ще бъда щастлив, ако през следващата година успеем да реализираме 3 или 4 от тях, но минимумът, който ще заложим, ще бъде реализирането на 2 нови детски площадки. Вторият основен акцент, който добавяме в нашата работа, ще бъде работата по спортната инфраструктура. В нашите планове влиза възстановяването на поне едно спортно игрище за няколко вида спорт. Осезаем е дефицитът на места за нормално практикуване  на спорт в района. Тук не говоря за фитнес площадки, а за изцяло спортни площадки за футбол, баскетбол, тенис на маса и други различни видове спорт, които могат да се практикуват на открито. Третият, но вече поддържащ приоритет пред нас ще бъде отново изграждането на улично осветление. За мен не е нормално през 2018 или 2019 година все още да има повече от 20 тъмни точки на територията на района. Когато ние говорим за гарантиране на сигурността на гражданите и тяхното имущество, изграждането на уличното осветление е един от способите да бъде гарантирана тази сигурност.
Фокус: Какво ще пожелаете на нашите читатели във връзка с предстоящите празници и новата 2019 година?
Борислав Инчев:
2019 година трябва да ни зарежда с оптимизъм. Мисля, че всяко едно начало винаги само по себе си трябва да е заредено с оптимизъм. Първо искам да пожелая първо на всички ваши читатели, на всички жители на Пловдив и район „Южен“ весело посрещане на коледните и новогодишни празници. Нека всеки намери достатъчно време, за да отдели на близките си, да се съберем, да празнуваме, защото ежедневието е достатъчно натоварено и напрегнато за всички. Нека поне по време на празниците повече да властва доброто настроение. И не на последно място, наистина искам да пожелая много здраве на всички, защото здравето е най-големия дар. Трябва много да го ценим, защото е нещо, което ни е изключително необходимо. Да си пожелаем 2019 година, освен с очакванията за нещо по-добро, в крайна сметка да бъде и по добрата от гледна точна на човешки взаимоотношения. В последните години нашите човешки взаимоотношения преминаха на доста по-заден план и са нещо, което ни липсва.
Тони МИХАЙЛОВ