Борислав Цеков: Гаранция за прозрачност при избора на главен прокурор трябва да бъде и присъствието като наблюдатели на представители от професионалните организации на юристите, различните НПО и медиите

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, в интервю за обзора на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Обществен дебат, ясни критерии и прозрачна процедура очаква държавният глава Румен Радев при номинирането и избора на нов главен прокурор. Това стана ясно от проведените от него консултации: с председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, с главния инспектор в Инспектората към ВСС Теодора Точкова, с министъра на правосъдието Данаил Кирилов, с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, с действащия главен прокурор Сотир Цацаров. Време ли е за обществено обсъждане на процедурата, визията и участниците за поста главен прокурор? Странно ли е, че дебатът съвпадна с възобновеното намерение за изработване на механизъм за разследване и предсрочно освобождаване на председателите на ВКС и ВАС, както и на главния прокурор – известни като тримата големи. Въпросите отправяме към Борислав Цеков – доктор по Конституционно право в Института за държавата и правото при БАН, председател на Института за модерна политика. Г-н Цеков, навременен или подранил е дебатът за критериите и процедурата при номинирането и избора на нов главен прокурор – дебат, който на практика с консултациите си отвори президентът Румен Радев?

Борислав Цеков: Мисля, че е добре, че сега преди да започнат да текат формално установените законови срокове за номинации и избор на главен прокурор държавният глава предприема тази инициатива. Тя между другото е безпрецедентна като инициатива за такъв тип консултации. И мисля, че е добре, защото държавният глава, президентът на Републиката както всички знаем има своя дял в процедурата по назначаването на така наречените „трима големи“. Той включително има и опция да върне някой от претендентите, макар че окончателната дума и като цяло отговорността за тези назначения все пак е в ръцете на специализирания, на висшия професионален орган на съдебната власт – ВСС. Това, което поне на мен като юрист ми прави добро впечатление, е, че президентът се опитва да потърси широка основа, на която да базира своята преценка когато дойде време да вземе отношение по предложението на ВСС. Мисля, че от такъв тип прозрачност, от такъв тип консолидиране на по-широка експертна, професионална позиция държавата ни има полза.

Водещ: Има ли опасения за манипулиран избор на главния прокурор, г-н Цеков?

Борислав Цеков: Според мен категорично не може да се говори по такъв начин. И процедурите, и начинът, по който се избира главният прокурор, и разбира се високата отговорност на ВСС и неговите отделни членове правят безпочвени такива радикални и крайни страхове. Според мен, доколкото такива се чуват понякога и при предходни избори на главен прокурор, те обикновено произхождат от заинтересовани среди, които са част от лобистки групи, заставащи зад един или друг кандидат или опитващи се да блокират или попречат на даден кандидат. Но ако сме обективни и принципни, мисля, че за манипулиране, подмяна и така нататък на вота особено след широките полемики през последните години, е доста несъстоятелно да се говори. Разбира се от партиите, ако говорим за партийно говорене, можем да очакваме всичко. Но аз вярвам, че от правната общественост, познавайки добре законодателството и процедурите, няма да се подават на лобистките внушения, които със сигурност ще се появят в една или друга посока, колкото повече наближава изборът.

Водещ: На какви критерии трябва да отговарят кандидатите за поста на главния прокурор?

Борислав Цеков: Те са ясно разписани в законодателството. Но ако трябва все пак да ги дешифрираме допълнително, аз мисля, че е добре, и го казвам като юрист с близо 20-годишен стаж, е добре на тези длъжности, както неведнъж и досега се е случвало, да бъдат избрани хора със сериозна рутина, със сериозен опит не просто формалният, законово изискуем като години, но и като специализация в определена правна област, като авторитет на съответния магистрат, авторитет, почерпен не от светски прояви, а от съдебните, прокурорските актове, с които се е произнасял. Така че необходим е професионализъм най-вече и то доказан професионализъм с неговата конкретна дейност, а не пропагандно създаван образ от една или друга заинтересована медийна или икономическа групировка.

Водещ: Г-н Цеков, случайно ли е, че тези консултации вървят паралелно с идеята на правосъдния министър за възобновеното намерение за разработване на механизъм за разследване и предсрочно освобождаване на председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор, така наречените трима големи в съдебната система?

Борислав Цеков: Не знам дали е случайно, но във всички случаи е полезно, защото това е изрична препоръка на ЕК и такъв механизъм трябва да бъде създаден, колкото и на някои магистрати това да не им се харесва, защото смятат, че са недосегаеми и над тях е само Господ. Трябва да има такъв механизъм и е добре, че и президентът, а сега и новият правосъден министър подемат инициативи в тази посока. Дано те да завършат успешно и да не останат само в сферата на добрите пожелания, но според мен ще се случат, защото все пак, отново подчертавам, че това е искане на ЕК, а не някакви наши вътрешни законодателни или политически решения, игри, борби и така нататък.

Водещ: Но защо точно по този механизъм, по това изискване от ЕК има спор вътре във вашите правни среди?

Борислав Цеков:  Вижте, нормално е да има и спорове, защото все пак това е въпрос на законодателна политика, ако щете, на баланс между властите и в правната общественост, както и във всяка друга експертна общественост няма униформени хора. Има хора с различни, идеологически, политически, професионални възгледи. Така че щом трябва да има, аз смятам, че  доминиращото е становището, че в България никой не е недосегаем.

Водещ: Най-голям противник на тези промени в Закона за съдебната власт, които предлага министър Данаил Кирилов, е председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Той смята, че председателите на двете съдилища твърде изкуствено се зашиват към главния прокурор. Има ли основания председателят на Върховния касационен съд?

Борислав Цеков: Според мен няма такива основания, защото, напротив, твърде професионално екстравагантно е да се правят опити да се придава някакъв по-особен статус на председателите на двата върховни съда и някакъв друг на главния прокурор. Каквото за главния прокурор, такова и за председателя на ВКС и на ВАС. И това е принципният подход, защото пак казвам, големият въпрос е, че в България всички висши длъжностни лица, особено по върховете на съдебната и на изпълнителната власт трябва да носят ясна отговорност по конкретен механизъм, с ясни процедури и да няма недосегаеми. Ако г-н Панов иска да продължава да бъде недосегаем той или неговите приемници, мисля, че е сбъркал и историческото време, и държавата. А вече професионалният му възглед го определих като неприемлив и несъстоятелен в това отношение.

Водещ: Как гражданите ще бъдат убедени в прозрачността на процедурата и спазването на критериите при избора на новия главен прокурор? Знаете вече, че съдебната система не се слави с висок рейтинг и поради тази причина съмненията са натрупани доста – основателно или не, но ги има.

Борислав Цеков: Категорично, категорично и точно между другото това е и част за отговора на опасенията на г-н Панов, който не иска да има такава отговорност за тримата големи. Един от механизмите за повишаване на доверието е, когато гражданите знаят, че от всеки може да се потърси сметка на определени основания, когато има драстични прояви, определени в закона. Що се отнася до избора, аз смятам, че една от допълнителните гаранции за прозрачност трябва да бъде и много по-активното присъствие, участие ако щете, като наблюдатели на представители на професионалните организации на юристите, на различни неправителствени организации, които са компетентни, и най-вече на медиите. Оттук нататък процесът е толкова прозрачен, и като обсъждания, и като гласувания във ВСС, че мисля, че България държи в това отношение един от високите стандарти. А общественото доверие – то ще бъде завоювано с конкретните дела на представителите, които бъдат избрани. Защото не толкова от това дали всички процедурни гаранции са налице, е важно за доверието на хората, а делата, работата, конкретната и резултатите от нея на магистратите, от първия до последния прокурор и от първия до последния съдия.

Водещ: Но нали си спомняте една стенограма, която изтече в медиите малко след избора на сегашния главен прокурор: „Ти си го избра“. Как да бъдем убедени?

Борислав Цеков: Няма държава в света и в това не бива да има никакви илюзии, където някак си абсолютно несвързани с никого и нищо хора, в една абсолютно стерилна обстановка, без абсолютно  никакви политически, идейни, лични професионални възгледи, пристрастия, връзки и т.н. се събират и избират един абсолютно стерилен, независим от никого и непознат и така да се каже, извънземен магистрат. Такава държава, ако някой е в състояние да ми посочи, съм готов да го предложа за Нобелова награда. Това го казвам малко по-екстравагантно не за друго, а защото у нас се насади една такава профанска атмосфера, най-вече от една групи медийни активисти точно на една икономическа групировка, която през годините винаги е била много пряко заинтересована от избора на главен прокурор и много активно се намесва в този избор, защитавайки свои интереси. И се опитват всеки кандидат да обявяват едва ли не, че този е свързан с оня, оня е свързан с този. Да, ако човек е с кариера, с опит, с авторитет в обществото, то определено има своя биография, свое минало, свои възгледи, свои, ако щете, политически, обществени, професионални връзки. Целият въпрос е всички тези връзки да не бъдат от такова естество, че да превръщат дейността на съответния магистрат в дейност на зависим човек. И в това отношение процедурите, които са създадени, са, мисля, добри. Оттук нататък пак казвам, съдим по делата. Недоволни винаги ще има, защото когато една група лица, които обслужват подсъдими в момента за крупни грабежи и данъчни измами, се опитват да се изказват какъв трябвало да бъде главният прокурор, вие не смятате ли, че това е много тежък и укорим конфликт на интереси? Че това е един много тежък лобизъм в частен интерес? Аз смятам, че  точно така. И мисля, че изборът ще бъде по-почтен и по-прозрачен, ако всички тези, те са ясни като кръг, обозначили са се през годините, организации, тесни хонорувани експерти, медии, репортери техни, които са служители, подсъдими лица, да бъдат максимално сдържани в целия този процес. Защото те са нищо повече от лобисти в частен интерес на лица, които в момента са обект на съдебни дела и при които прокуратурата е страна по тези дела. И затова, както се казва, ако имат морал, те ще си мълчат и няма лобират за този или за онзи. Защото те лобират, за да се спасят от правосъдието, не за друго.

Цоня Събчева