Боряна Маринова, началник: С Ден на отворените врати Държавен архив – Велико Търново отбелязва Професионалния празник на архивиста – 10 октомври

С Ден на отворените врати Държавен архив – Велико Търново отбелязва Професионалния празник на архивиста – 10 октомври. Това съобщи Боряна Маринова, началник Отдел Държавен архив – Велико Търново.  Всеки, който посети институцията днес, ще има възможност да види оригинални ценни документи и да се запознае с дейността на служителите.  Повече за дейността й прочетете в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-жо Маринова, нека започнем с малко история – как е поставено началото на честването на Професионалния ден на архивиста у нас?

Боряна Маринова: Като професионален празник на архивите 10 октомври започва да се чества през 60-те години на 20-ти век. С Указ 515 от 10 октомври 1951 година на президиума на Народното събрание се създава Архивно управление в структурата на Министерство на вътрешните работи. С това се поставя и началото на националната архивна система. С едно изменение на закона от 1977 година се създава, от 3 май същата година, Главно управление на архивите при Министерски съвет с ранг на комитет. По-късно, с приемането  на сега действащия Закон за националния архивен фонд от 40-то Народно събрание от 29 юни 2007 година, институцията се преименува в Държавна агенция „Архиви“. И така от 10 октомври 1951-ва всяка година колегията чества своя професионален празник на Деня на архивиста.

Фокус: Как Вие, тук във Велико Търново, ще го отбележите?

Боряна Маринова: За Празника на архивиста Държавен архив – Велико Търново презентира своята 67-годишна история пред ученици от Профилираната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“. А за днешния празничен ден сме обявили Ден на отворените врати. На присъстващите ще покажем в оригинал ценни документи, които се пазят при нас. Ще ги запознаем с дейностите в институцията, с процеса на обслужване на читатели и начините на съхраняване и опазване на документи в архивохранилищната сграда. За посетителите ще е любопитно и мястото, където на документите се дава „нов живот“ – лабораторията по реставрация и консервация.

Фокус: Да кажем малко повече и за дейността на Архивите днес и по-специално за дейността на Държавен архив – Велико Търново. В какво се изразява работата Ви с гражданите, какво търсят те при Вас?

Боряна Маринова: Числеността на наличния щатен състав към днешна дата в Държавен архив – Велико Търново включва шестима експерти, толкова, колкото са били и в самото начало след създаването и функционирането на Архива през 1952 година. Великотърновският архив в продължение на 67 години издирва, обработва, съхранява и предоставя за използване документалното богатство на Великотърновския регион. Удовлетворение ни носи натрупаното през годините, това, че сме осигурили на бъдещите поколения документи, които пазят духа и историята на българския народ. В архивохранилищата се съхраняват стотици фондове на държавни административни органи, промишлени предприятия, банки, обществени и политически организации, културни институти и други. Архивът ни предоставя необходимите извори на изследователи, краеведи, студенти и на всички читатели, които проявяват интерес към миналото и своя род. При нас се съхраняват регистрите по гражданско състояние на голяма част от населените места във Великотърновска област за периода 1893-1910 г. и те са едни от най-често заявяваните и използвани от читателите. Потребителското търсене може да бъде задоволено с уникални и ценни документи от периода на Възраждането и до наши дни. Научно-справочният апарат, включващ документи от 1492 година, започва с пътеводителите на архивните фондове, обогатява се с инвентарни описи на лични фондове, градски общински управления на Велико Търново и Свищов, каталози за учебното дело и здравеопазването, сборници за национализацията и дарителството и други. В Читалнята на Държавен архив – Велико Търново научно-справочният апарат и архивните документи са достъпни за всички потребители на архивна информация.  Дигитализирани са обекти и продължават да се допълват по темите: „Особено ценни и уникални“, „Фотоархив“, „Артархив“, Градски общински управления и др., които са с публичен достъп и могат да се ползват от потребителите на архивна информация в Информационната система на държавните архиви /ИСДА/.

Фокус: Какво е работното Ви време и кога гражданите могат да Ви посетят?

Боряна Маринова: Ние работим всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа, без прекъсване. В това време всички граждани могат да ни посетят за справки, а тези, на които се налага да се забавят често изчакваме и след 17.30 часа.

Луиза ТРАНЧЕВА