Бояна Пенчева, връзки с обществеността: „Пътят на образованието в славянския свят“ представят в Националния музей на образованието в Габрово

Национален музей на образованието

През настоящата година Националният музей на образованието в Габрово отбеляза 45 години от създаването си. Това е една от най-българските културни институции у нас или това поне е мнението на посетителите й, според Бояна Пенчева, отговаряща за връзки с обществеността. Тя разказа в ефира на Радио „Фокус“ – Велико Търново за ценностите, които се пазят в Габровския музей и за отношението на туристите, които го посещават. Прочетете пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-жо Пенчева, месец май и цялата 2018 година са много специални за Музея на образованието в Габрово. Вие чествахте двоен празник и по тази причина открихте една специална международна експозиция. Нека разкажем малко повече на нашите читатели.

Бояна Пенчева: Да, точно така месец май и цялата година са много специални за нас. По този повод в нашата зала за временни изложби гостува един международен проект, една пътуваща изложба, която представя „Пътят на образованието в славянския свят“. В нея участват 13 държави и аз бих ги изброила, защото те представят, може би, всичките над 250 милиона души, които пишат на кирилица, с изключение на Молдова. Това е един международен проект, който стартира през 2016 година, по инициатива на Словенския ученически музей в Любляна, по инициатива на Министерство на културата в Словения и се реализира благодарение на училищни музей, педагози и културни дейци. В него участват, както Ви казах, всички държави, които използват кирилицата, независимо от това дали тя е обла или ъглеста. Това са Белорусия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехословакия, Македония, Черна гора, Полша, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна, а България, за наша радост е представена от Националния музей на образованието в Габрово. Това е , може би, най-голямото събитие, защото в музея присъства целия славянски свят.

Фокус: Казахте, че изложбата е пътуваща, до кога ще остане тя в Габрово?

Бояна Пенчева: Да. Тази изложба има много хубава съдба. Тя тръгна от Любляна в края на 2016-та година, благодарение на Министерство на образованието и науката, което е патрон на всички наши чествания през настоящата година, сега е в Габрово. Ще бъде тук до 5 юни, това е важно да се спомене. След това отива във Варна. След морската столица, отново ще се върне в Габрово, защото международните събития в Националния музей на образованието продължават с Международна научна конференция, през октомври, на тема „Музеите и училищната история“. Отново тук, при нас, ще се съберат представители на различни народи, които използват кирилицата. Това има особен смисъл, защото всички тези събития, за които Ви говоря, носят логото на Годината на европейското културно наследство и поради тази причина ние можем да ги възприемаме не само като наследство от миналото, но и като ресурс за бъдещето.

Фокус: Нека разкажем малко за историята на институцията и как се е стигнало до нейното създаване?

Бояна Пенчева: Националният музей на образованието чества през тази година своята 45-годишнина, но всъщност основното, което искаме да подчертаем е, че той е създаден в началото на века, през 1905 година. Инициатор за неговото създаване е проф. Иван Шишманов. Това е една изключителна личност, високо еродирана, наследник на възрожденската фамилия Шишманови. Когато той е министър на народното просвещение, въпреки краткия си мандат от 1903 до 1097 година, обръща изключително внимание на това да се събира историята на просветното минало, на образователното дело и по негова инициатива се създава  първият Държавен училищен музей, който се намира на улица „Търговска“ в София. Та днешният Национален музей е негов наследник, тоест нашата история е дълга над 1 век. И всички събития, които сме подготвили в продължение на цялата година, минават под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Фокус: Кои са най-интересните експонати, които се съхраняват при Вас?

Бояна Пенчева: При нас се съхраняват над 180 хиляди движими културни ценности, но, за да запомнят нещо хубаво Вашите читатели, бих казала, че Музеят притежава оригиналът на буквара на Бусилин от 1844 година, в който за пръв път се появява рисунка с лика на светите братя Кирил и Методий. Друго много ценно нещо, което притежаваме, е личната библиотека на Васил Априлов, благодетелят на училището, в което се намира нашия музей. Това е първата гимназия – Априловската. Тази библиотека съдържа 243 книги, много от които са билбиографска рядкост. Музеят притежава и най-старото издание на Омировата „Илиада“ . Тя е от 1551 година и е на два езика латински и гръцки. Тук е и най-богатата колекция от учебници и училищна  книжнина от Възраждането до наши дни. Разполагаме с много оригинални документи, свързани с изграждането и управлението на самото учебно дело. Образци от свидетелства и дипломи за завършено образование. Огромни колекции училищни уреди и апарати, знамена, печати, ученически униформи. Тук искам да спомена още една инициатива, която има национален характер, и е обърната към всички ученици, училища, просветни дейци. Това е национална дарителска кампания, която тече от януари месец, под надслов „От училищната чанта до ученическата униформа“. Събираме материали, училищни уреди, предмети от началото на века до наши дни. Всичко , което съберем, ще бъде показано в специална изложба, в края на годината,а  най-атрактивният и стар предмет ще получи награда.

Фокус: Като финал на разговора нека представим още малко полезна информация. Какво е работното време на Музея?

Бояна Пенчева: Благодаря Ви за този въпрос. Националният музей на образованието така организира работата си, че може да бъде посетен от 08.00 до 18.00 часа всеки ден, включително и събота. А в неделя, по предварителна заявка. Искам да спомена и една новост за всички, които ще дойдат. На 18 май, когато официално чествахме нашата 45-годишнина, открихме нова външна експозиция, която се нарича „Алея на знанието“. Тя е съставена от табла, които се подменят и представят различни теми.

Луиза ТРАНЧЕВА