Боян Магдалинчев: С работата си Иван Гешев е засегнал икономически и финансови интереси, което обяснява негативната кампания към него

Боян Магдалинчев, представляващ ВСС, в интервю за обзора на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Пленумът на Висшия съдебен съвет избра повторно Иван Гешев за нов главен прокурор с еднакъв от първото гласуване резултат: 20 гласа „за“ и 4 „против“. Какво характеризира избора за главен прокурор на Иван Гешев?

Боян Магдалинчев: Като избор с доста голямо обществено очакване. Както при първото гласуване на 24-ти октомври, така и в четвъртък той се очакваше и от обществеността, и от медиите с изключителен интерес. Може би с оглед значимостта на фигурата на главен прокурор и ролята му в системата на съдебните органи или органите на съдебната власт. Може би се позасилиха очакванията и с оглед на указа на държавния глава, който върна на ВСС за повторно отправяне на предложение за кандидатурата на г-н Гешев. Така че доста фактори се събраха. Но най-вече големият интерес към длъжността главен прокурор и с оглед изтичането на мандата сегашния главен прокурор г-н Цацаров.

Водещ: А защо длъжността, позицията на главен прокурор е важна?

Боян Магдалинчев: Тя позицията на главен прокурор не само днес е важна, тя и преди е била важна. Аз така си го обяснявам, настоящият кандидат за главен прокурор Иван Гешев е в основата на доста предприети действия срещу различни случаи на извършване на престъпления, поради което той стана изключително актуален. Знаете, колко са и какви са предприетите под негово ръководство производства в тази посока, и то са все по отношение на многозначими случаи и знакови случаи. Може би това твърде много направи интересна личността на този кандидат за главен прокурор. Един от факторите. Отделно позицията и мястото, което заема фигурата на главния прокурор в българската съдебна система, а и в обществото се знае, че това е възлова длъжност, и много зависи от човека, който ще упражнява ръководството в прокуратурата. Тя е система по-различна от съдилищата, съдилищата са по различен начин устроени, докато прокуратурата е по-централизиран орган. Това между другото не е само в България, това е и в редица други страни-членки на  ЕС. По този начин се осигурява по-голяма оперативност и бързина при разследването и взимането на конкретни решения.

Водещ: Защо възникнаха въпросителните и дискусиите около избора на г-н Гешев?

Боян Магдалинчев: Първо, за това, за което говорихме. Второ, може би точно около личността на г-н Гешев. Изглежда той засяга доста интереси, и то значими интереси. Аз съм го казвал и друг път, досега не е имало толкова голямо напрежение при избора на който и да е главен прокурор и на който и да е председател на върховен съд в България, и на Касационния съд, и на Върховния административен съд. Но според  мен това е основен важен момент, че в основата стоят много, много важни икономически интереси, а и виждаме, че от действията на този кандидат за главен прокурор, който беше ръководител на Специализираната прокуратура, зам.-главен прокурор, се провеждат доста действия по отношение на образуването на досъдебни производства, събирането на доказателства и съответно предприемането на действия за внасянето на материалите в съд. Не са малки интересите, които той засяга.

Водещ: А какви са тези интереси, казахте икономически интереси, какви са те?

Боян Магдалинчев: Икономически, финансови. Спомнете си случая КТБ. Знаете едни от възловите и важните въпроси в последните, да не кажем голяма дума, може би десетилетие, едни от най-сериозните случаи, които подлежат на разрешаване поради голямата сума, за която става дума, и за фалиране на една работеща банкова институция. Най-малкото. Има и други случаи. Знаете случая със семейство Абаджиеви, знаете случая със семейство Баневи и други, да не ги изброявам всички. Но се засягат значителни икономически и финансови интереси на тези субекти. Това също предизвиква интерес. И дали примерно този кандидат за главен прокурор ще продължи своята политика по този начин за налагане на законността и за недопускане на действия, които биха могли да накърнят обществения и държавния интерес.

Водещ: След като Висшият съдебен съвет дава доверието си на г-н Иван Гешев за главен прокурор, какво очаквате от него?

Боян Магдалинчев: Очакваме това, което той изложи в концепцията си пред нас, да го прилага практически и да го защитава със свои действия, които му позволява законът да предприеме. Това очакваме, изпълнение на неговата концепция практически.

Водещ: Какви са гаранциите върховенството на закона да не остане само като лозунг, г-н съдия?

Боян Магдалинчев:  Как да ви кажа, няма някакви гаранции, но аз се надявам точно това да се случи. Това зависи по-скоро от волята на този бъдещ главен прокурор да налага законността и да изпълнява концепцията си. А по принцип има по Конституцията предвидена възможност за предсрочно прекратяване и това е допустимо в такива хипотези не защото той не изпълнява концепцията си, а тогава, когато той не изпълни закона. Примерно 129, алинея 3-а, точка 5-а от Конституцията е предвидена за предсрочно прекратяване на тримата големи, в това число и на главния прокурор, при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните му задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. В такива случаи може да се прекрати предсрочно мандатът на тези субекти. Така че това донякъде е гаранция, ако не се изпълняват тези служебни задължения.

Водещ: А необходимо ли е такава съдебна реформа, която да въведе и контрол над институцията главен прокурор? Защото един от първите главни прокурори в годините след 1989-а – Иван Татарчев, казваше „над мен е само Бог“?

Боян Магдалинчев: А защо мислите, че това, което казвам, което цитирах като разпоредба от Конституцията, не е гаранция за контрол, над, ако приемем главния прокурор като институция. Той е олицетворение на институцията, сам по себе си не е институция, но така или иначе той е ръководител на тази институция. Обстоятелството, че Конституцията допуска възможност за такъв контрол върху изпълнение задължението от негова страна, мисля, че има установени конституционни гаранции донякъде в тази посока.

Водещ: А вие как гледате на дискусията за реформа в съдебната система именно в посока за по-ясно, по-категорично регламентиране на работата на главния прокурор?

Боян Магдалинчев: Ако имате предвид предложените изменения в НПК и Закона за съдебната власт, те са в малко по-друга посока. Там е за отговорност за извършени умишлени престъпления. Те не са насочени към реформа на самата прокуратура тези предложения, които са посочени. Тук сега в Конституцията и в процесуалните закони нямаше предвиден процесуален ред за търсене на наказателна отговорност от главния прокурор.

Водещ: От Съюза на съдиите обаче имат точно такива идеи и предложения за реформа в съдебната система.

Боян Магдалинчев: То ще стане публично обсъждане на всички тези предложения за законодателни промени. Колегите от Съюза на съдиите биха могли да се включат в това публично обсъждане и да се предложат за разглеждане техните идеи. Аз не съм ги чел, но биха могли спокойно да ги предложат и да бъдат обсъдени. Съответно, ако са рационални и конституционно съобразни, защо да не се приемат.

Водещ: Господин Магдалинчев, какво ще последва след гласуването във Висшия съдебен съвет?

Боян Магдалинчев: Процедурата аз вече част от нея изпълних. Процедурата предвижда незабавно изпращане на решението на Висшия съдебен съвет на държавния глава за издаването на указ. Държавният глава, тъй като става въпрос за повторно проведена процедура след връщането на президента на Републиката, той вече е с вързана компетентност по отношение на акта на пленума на Висшия съдебен съвет. Сиреч той трябва да издаде указ за назначаването на господин Гешев за главен прокурор на България.

Водещ: Има ли срок, в който той трябва да издаде този указ?

Боян Магдалинчев: Не. Както първия път, тоест след първото гласуване на 24-ти октомври, така и към днешния момент няма законодателна обвързаност за срока, в който президентът трябва да издаде указ. Вижте, в някои разпоредби не е необходимо непременно всичко пунктуално да бъде разписано или да бъде непременно посочен срок. Предполага се навсякъде, когато се приемат такива актове, добросъвестност в изпълнение на законовите разпоредби. Независимо че няма определен срок, в края на краищата държавният глава е достатъчно разумен човек, за да прецени дали да издаде съвсем своевременно указа или да не го издаде. Той досега показа, че действително в един много разумен срок, както направи с издаването на указа на колегата Чолаков, така и сега с главния прокурор, не би забавил неопределено дълго време издаването на указа.

Водещ: Как ще работите занапред Висшият съдебен съвет и новият главен прокурор?

Боян Магдалинчев: Искрено се надявам да работим добре. Всъщност ние ще работим с господин Гешев в рамките на пленума на Висшия съдебен съвет. Знаете, че прокуратурата не се бърка в работата на съдийската колегия, нито пък съдийската колегия в рамките на прокурорската колегия, в правомощията на колегията. Но се надявам, че с него ще работим добре, както работихме и с господин Цацаров.

Водещ: Продължител на работата на господин Цацаров ли е Иван Гешев или ще въведе нов стил?

Боян Магдалинчев: Трудно ми е да преценя, да ви кажа честно. Аз господин Гешев не го познавам добре, имам предвид, че никога не съм бил прокурор и не съм имал контакти с неговата работа, която фактически е извършвал. Това, което ние получихме като информация от актовете, които е постановявал, действията, които е предприел, дали той ще бъде приемник на работата на господин Цацаров в повече или по-малка степен, това не мога да ви кажа. Предполагам, че донякъде би следвал пътя, който следваше досега господин Цацаров. Той предприе реформа в прокуратурата на най-ниските нива, тоест закриването на районни прокуратури и създаването на териториални поделения. Дали господин Гешев ще продължи и довърши тази дейност, предприета от господин Цацаров, не мога да дам конкретен отговор на този въпрос в момента. Но се надявам да продължи така, защото той до този момент е бил част от този екип. Защото, нали знаете, когато дойде нов ръководител, всеки малко или много се опитва да наложи своя почерк.

Водещ: Господин Цацаров добър председател ли е за антикорупционната комисия? Натам ли трябва да продължи неговата кариера?

Боян Магдалинчев: Това не мога да кажа въобще. Не мога да отговоря на такъв въпрос, който е твърде хипотетичен.

Водещ: Защото в публичното пространство точно това се коментира.

Боян Магдалинчев: Те, журналистите, на брифинга, който дадохме след избора, господин Цацаров отговори – ако има, а засега няма никакво предложение към него в тази посока, когато има такова, той ще го обсъди със семейството си и вече тогава ще го сподели официално. Но на този етап няма никакво предложение в тази посока по отношение на него. Цитирам го от дадения брифинг.

Водещ: Господин представляващ, най-тежкото бреме ли за тази година бе за Висшия съдебен съвет изборът на главен прокурор?

Боян Магдалинчев: Да, определено. Тежко бреме с оглед голямата нагласа, виждате, и позитивна, и негативна. Някак си нещата като че ли минаха едно балансирано поведение, което се очакваше. Не знам, защо толкова силно се очакваше тази процедура по избор на нов главен прокурор, но очевидно има някакви други интереси, които са в основата. Много негативна кампания се водеше от някои от медиите срещу личността на господин Гешев и срещу това да се случи той да бъде избран за главен прокурор.

Цоня Събчева