Боян Паунов, „Топлофикация София“: Очаквам измененията на Наредбата за топлоснабдяване да повишат мнението на клиентите за услугата

Снимка: „Топлофикация София” ЕАД.

Инж. Боян Паунов, директор дирекция „Експлоатационна дейност“ към „Топлофикация София“, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ за измененията на Наредбата за топлоснабдяване, които влизат в сила от 1 октомври 2019 година

Водещ: Какво ще регулират измененията в Наредбата за топлоснабдяване?

Боян Паунов: Разработено е изменение на Наредбата за топлоснабдяване, в която се определя редът и техническите условия за топлоснабдяване на клиентите на топлинна енергия.

Водещ: Инж. Паунов, какви ще бъдат редът и техническите условия за топлоснабдяване оттук нататък?

Боян Паунов: Редът за топлоснабдяването и техническите условия на топлоснабдяването, и оперативно управление, е същият с определени корекции в начините на изготвяне на годишните изравнителни сметки и респективно определяне на количеството топлинна енергия, което се консумира от всеки клиент.

Водещ: Бихте ли ни обяснили по-подробно за измененията в конкретната Наредба?

Боян Паунов: Тези изменения се наложиха в резултат на отправени предложения от потребителски организации, наши индивидуални клиенти. Създаде се една работна група в Министерство на енергетиката, която имаше разнороден състав, представители на потребителски организации, представители на съответните институции, регулатора, министерството, топлофикационни дружества, служителите за дялово разпределение. Разгледаха се различни предложения, постъпили във времето. Оптимизираха се предложенията съобразно законите и се направи едно предложение за изменение на наредбата, което се прие. То се състои в няколко аспекта. Първо, в това изменение се конкретизираха сроковете, в които служителите на дялово разпределение следва да отчетат уредите. Сроковете, в които фирмите следва да предадат изравнителните сметки, и начинът на предаване на изравнителните сметки, сроковете за обжалване. Въведе се изискване от всяка абонатна станция да има свое досие, което да бъде доставено в помещението, в което да бъдат отразени основни повреди, регулации и т.н. Конкретизира се и диапазонът, в който етажната собственост, в случай, че избере сградната инсталация да бъде с процент, тоест да бъде не по-малко от 20 и не повече от 40%, респективно се коригира и формулата, по която се определя сградната инсталация, в случай, че тя се определя по тази формула. Отразиха се предложения от потребителски организации, в които да се конкретизира сградна инсталация от открит и закрит тип, и се даде възможност, по решение на етажната собственост да се поставят пломби, в случай, че някъде има демонтирани отоплителни тела. Това е с цел превенция и сигурност на клиентите във всяка етажна собственост.

Водещ: В полза на кого се правят тези изменения?

Боян Паунов: В полза на клиентите.

Водещ: Какви ще бъдат ползите и възможностите за клиентите оттук нататък, по-облекчени ли ще бъдат? Тези срокове, които са променени, удължени ли са, съкратени ли са?

Боян Паунов: Облекчението на клиентите е свързано с въвеждането на конкретика в някои от членовете в Наредбата, а по отношение на сроковете – към момента сроковете за отчети за предаване на изравнителни сметки бяха уредени в договорите между всяко топлофикационно предприятие и фирмите за дялово разпределение, сега в Наредбата еднозначно е казано, че топлинните счетоводители следва да отчетат уредите до 10 юли, изравнителни сметки следва да бъдат предадени до 15 юли, уреден е начинът, по който те да бъдат предавани, не както досега на упълномощено лице. Невинаги има упълномощено лице, невинаги има домоуправители, както знаете. А сега изравнителните сметки ще бъдат предоставени по пощата на всеки клиент, или ако клиентът избере по електронна поща – различни способи. Досега имаше два срока за рекламация – единият беше едномесечен срок за рекламация, когато някой клиент не е съгласен с размера на изравнителната сметка или с отчета на уредите. Досега срокът беше едномесечен, а тримесечен беше срокът, когато не е предоставил достъп. А сега срокът за рекламация е уеднаквени той е до 31 август, независимо какъв е мотивът за рекламация.

Водещ: Споменахте и таксата „сградна инсталация“. Как ще се формира тя?

Боян Паунов: Първо да уточним – това не е такса,  а е топлинна енергия. Понятието „такса“ е друго нещо. Изменението, казах, че и досега клиентите от етажната собственост имаха четири възможни варианти, от които да изберат, по които да се определя топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, те сега остават също 4 варианта, като два от вариантите са модифицирани. Първата възможност е с формула. Формулата е модифицирана, в която са отразени двата вида сградна инсталация в жилищата. Едните, по-старите, закритият тип, и по-новите – откритият тип. Там коефициентът е различен. И отделно, когато етажната собственост избере да бъде с процент от сградната инсталация, досега този процент трябваше да бъде предложен от топлинен счетоводител и общо събрание на етажната собственост да го избере, а сега не е нужно топлинния счетоводител да предлага този процент. Самата сграда, етажна собственост трябва да го избере в интервал от 20 до 40%.

Водещ: Инж. Паунов, какви са аргументите за промяна в Наредбата?

Боян Паунов: Тя да бъде оптимизирана и да се разгледат различни предложения, постъпвали през периоди на действие на наредбата от потребителски организации, клиенти.

Водещ: Очаквате ли новата наредба да подобри процеса на работа?

Боян Паунов:Очаквам новата наредба да даде възможност на клиентите да се повиши тяхното мнение по отношение на самата услуга топлоснабдяване.

Водещ: И понеже преди малко ме поправихте, но не казахте как ще се формира таксата „сградна инсталация“.

Боян Паунов: Не, аз казах, че е сградна инсталация. Таксата е друго понятие.

Водещ: Точно така. Да. А как ще се формира тя?

Боян Паунов: Ок, пак ви казвам: има четири варианта за определяне на сградната инсталация в етажната собственост, или по-точно топлината отдадена от сградната инсталация. Първият вариант е по формулата, която ви казах, че вече е модифицирана. Вторият вариант е по реално измерена количество енергия отдадена от сградната инсталация, избрано от общото събрание на етажната собственост лице, което трябва да има висше образование от съответния профил, който извършва измерването. Третият вариант е по фиксирана стойност – от 20 до 40%. И четвъртият вариант е по методика, приложение чл. 61, ал. 1.

Водещ: Да преминем към изравнителните сметки. Какво трябва да знаят гражданите? Кои са актуалните срокове?

Боян Паунов: Действащата наредба преди изменението обнародвано на 20 септември. Тримесечният срок за рекламация за неосигурен достъп изтича на 4-ти октомври, има още една седмица до изтичане на тримесечния срок на рекламация. Иначе изравнителните сметки са предадени на клиентите. Те вече са ги получили във фактурите за месец август. Те са информирани.

Водещ: Има недоволни граждани, които се оплакват, че са получили наистина големи суми от изравнителните си сметки. Те какво трябва да направят, ако са недоволни от това, което са получили?

Боян Паунов: Съответно да подадат изявление, където мотивирано да изложат своето недоволство.

Водещ: В разгара сме вече на есенно-зимния сезон. Какво предприема „Топлофикация“?

Боян Паунов: „Топлофикация“ привършва вече с мероприятията по отношение на доходността за есенно-зимния отоплителен сезон. Готови сме за него. Направили сме обстойно обследване на топлопреносната мрежа. Имаме нужните количества резерви горива. Направили сме обход на абонатните станции. Обгледана е регулацията. Направено е обследване на топлопреносната мрежа. Осъществени са всички мероприятия с цел осигуряване на отоплителния сезон.

Йоланда ПЕЛОВА