Бригаден генерал Валери Цолов: Окомплектоването с военнослужещи във военните формирования от Сухопътните войски е на санитарния миниум

снимка: Сухопътни войски, Министерство на отбраната

Бригаден генерал Валери Цолов, заместник-командир на Сухопътните войски, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, по повод 19 ноември – празник на Сухопътните войски у нас.

 

Фокус: Господин бригаден генерал Цолов, честит празник! Откога 19 ноември е обявен за празник на Сухопътните войски у нас и защо?
Бриг. ген. Валери Цолов: Сухопътните войски на Република България са най-многочисленият вид въоръжени сили на Българската армия. Тяхната предистория започва през лятото на 1877 година в град Кишинев, където за участие в Руско-турската освободителна война в състава на руската армия се формира българското опълчение. След войната то се дислоцира на територията на страната и се трансформира в Българска земска войска. Армията е изцяло сухопътна до август 1879 година, когато се поставят основите на военния флот. В хода на Сръбско-българската война (ноември 1885 г.) Сухопътните войски окончателно оформят съвременния си образ на самостоятелен вид въоръжени сили. Победата при Сливница на 19 ноември 1885 година е повратният момент в хода на войната и е ярка демонстрация на възродения български боен дух. Именно тази дата – 19 ноември, може да се смята като преломна дата от съществуването на тогавашните Сухопътни войски. Неслучайно с решение на Министерския съвет от 1992 година и Заповед на министъра на отбраната от същата година, датата на тази славна победа е определена за Празник на Сухопътните войски. Именно за тази дата може да се каже, че за първи път в най-новата ни история, българската армия и българският народ действат като едно цяло в името на защитата на териториалната цялост на страната.
Фокус: Събитията па повод празника вече започнаха, какво още да очакваме?
Бриг. ген. Валери Цолов:
Да, проведохме турнир по стрелба за купата на командира на СВ, в който взеха участие 10 отбора от формированията на Сухопътни войски, ветерани, журналисти и представители на Асоциацията на военните аташета в България.  Едновременно с това, на 14 ноември личният състав от Командването на СВ премина в поход по стъпките на Сливнишките герои и се поклони на Пантеона край село Гургулят. Днес в района на ВА „Г.С.Раковски” се проведе тържествено събрание-концерт, където министърът на отбраната и началникът на отбраната наградиха военнослужещи от войските по повод на празника. Тържеството бе уважено и от президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Но едновременно с тези мероприятия, не бива да омаловажаваме и това, че в момента се намираме в заключителния етап на подготовката на Сухопътни войски. През следващите дни завършват някои тактико-специални обучения на инженерните специалисти, на танковите специалисти от Сливен и на някои други роти.
Фокус: Продължаваме с един актуален въпрос, а именно ефективно ли е присъствието на военнослужещи по границата ни? И тъй като идва зима, готови ли са там за предстоящата зима? Ще трябва ли да се предприемат допълнителни мерки, за да се подобрят още условията по границата през студените месеци?
Бриг. ген. Валери Цолов: Съвременната среда за сигурност е доста динамична и се променя всеки един момент. Това налага и Сухопътните войски да се справят с нови предизвикателства, което довежда до увеличаване на задачите, които изпълняват, като подпомагане дейността на МВР при овладяване на бежанския поток. В момента Сухопътните войски изпълняват две операции по българо-турската граница. Едната е по логистично осигуряване на структурните звена на Главна дирекция „Гранична полиция” ангажирани с охраната на българо-турската граница. Втората е операция е за оказване на съдействие на МВР при изпълнение на допълнителни задачи при масово навлизане на чужденци на територията на Република България.
И в двете операции военнослужещите от Сухопътните войски участват повече от година и половина и изпълняват поставените им задачи 24 часа в денонощието. Отзивите, които получаваме от страна на „Гранична полиция“ са отлични.  Второто мнение, което получаваме е от местното население в района на българо-турската граница, които по техни думи се чувстват по-сигурни, защото Българската войска изпълнява една от своите задачи.
Тази операция по охрана на българските граници, която ни е вменена, показва още един път, че българският народ може да разчита на своите Сухопътни войски. Като говорим за границата, тук е необходимо да споменем и нашата дейност по оказване помощ на населението при различни природни и стихийни бедствия. Не е тайна, че ние поддържаме над 65 модула, които във всеки един момент са готови да се притекат в помощ на населението при различни природни бедствия. Също така, това са модулите за унищожаване, разузнаване и транспортиране на невзривени боеприпаси, за които почти не говорим, а това  една високорискова дейност, която изпълняваме на територията на страната. През 2017 година имаме над 67 такива случая за съдействие.
Относно настъпващият зимен период, мога да кажа, че военнослужещите от Сухопътните войски са готови за изпълнение на задачи при сложни метеорологични условия.
Фокус: Тази година като че ли бяха най много международните учения, в които участваха сухопътните войски. Как преминаха те и какво може да се каже за нашата подготовка и снаряжение?
Бриг. ген. Валери Цолов: По отношение на бойната подготовка на Сухопътните войски през 2017година, усилията бяха насочени основно за изпълнение задачите и по трите мисии на Въоръжените сили, с акцент на задачите по мисия „Отбрана” с основно направление за поддържане  на съществуващите способности за водене на операции, за формирането, подготовката и сертифицирането на декларираните формирования и изпълнение на Цели за способностите, които ние сме поели пред нашите съюзници от НАТО.
От началото на годината формированията проведоха повече от 120 тактически (тактико – специални, командно – щабни ) учения и тактически учения с бойни стрелби.
Върховият момент беше когато Сухопътните войски участвахa в седем от ученията в рамките на най-голямото за 2017 година  учение “SABER GUARDIAN-17”. Оценките, които получихме по време на учението ни карат да мислим, че ние сме на правия път по отношение прилагане на някои нови форми в обучението на личния състав, дават ни увереност да продължим по-нататък. 2017-та завършва, ние вече се готвим за 2018 година. Може да се каже, че ученията ще бъдат в същата интензивност, като по-различни ще бъдат само формите и специфичните задачи, които ще се отработват.
В изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения през 2017 година и споразумението между Правителството на Република България и Правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, бяха планирани и проведени 17 съвместни подготовки и курсове за преподготовка.
Военнослужещи от Сухопътните войски, съвместно със свои колеги, участваха и в съвместни подготовки и многонационални учения в чужбина.
Фокус: Знаем, че в момента има конкурси за военнослужещи. Колко са свободните места в Сухопътни войски и къде има най-голяма нужда от попълнения?
Бриг. ген. Валери Цолов: Считам, че вече за никого не е тайна, че както в цялата Българска армия, така и във военните формирования от Сухопътните войски окомплектоването с военнослужещи е на санитарния миниум и в някои от формированията е проблематично. Силно изразен е некомплектът при офицерите и войниците. В отделни формирования, които са основно в гарнизоните в Карлово, Казанлък и Стара Загора, процентът започва да буди безпокойства – той достига 30 % и повече.
В момента със заповед на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за приемане на военна служба и назначаване на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за 188 войнишки длъжности в гарнизоните Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София. Конкурсът ще се проведе в периода от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.
В същото време в ход е подготовката на обявяването на нов конкурс за  около 250 войнишки длъжности в гарнизоните Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Сливен, Свобода и Мусачево. Конкурсът най – вероятно ще се проведе през месец юни 2018 г.
Освен тези конкурси е планирано през 2018 г. да се проведат още 2 конкурса за прием на по 250 – 300 военнослужещи, като по този начин ще се осъществи предвиденото за 2018 г. провеждане на 4 конкурса за приемане на около 1000 – 1200 военнослужещи.
Фокус: И сега към мисии и операции с участието в международни мисии. Знаем, че основният контингент в Афганистан е от СВ. Как се справят там нашите военнослужещи?
Бриг. ген. Валери Цолов: Вие сте изключително прав, че основният контингент, който участва в мисиите извън територията на страната, е от Сухопътни войски. Военнослужещите от Сухопътните войски съставят близо 80% от състава на българските контингенти зад граница. Подготовката и участието в задачи по мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” през тази година беше една от основните задачи, стоящи за изпълнение пред формированията от Сухопътните войски. Видимата част на тази втора мисия е участието ни в Афганистан, в Босна и Херцеговина и в Косово. Невидимата част представлява изпълняваните задачи като дежурства на територията на страната и готовността за тръгване и изпълнение на задачи в състава на Силите за отговор на НАТО.
Контингентите от Сухопътните войски успешно изпълняваха задачите си зад граница. Отличните отзиви на командирите, в чийто интерес действаха нашите формирования, станаха постоянна практика наред с факта, че много български военнослужещи се удостояват с награди от чужди правителства. Отлични отзиви има и от колегите от Съвместното командване на силите, под чието оперативно и административно ръководство се намират нашите военни контингенти след завършване на сертифицирането и издаването им за изпълнение на мисията. Сухопътни войски гледаме изключително отговорно на изпълнението на тази задача, защото тя спомага за повишаване на нашия авторитет.
Авторитетът, който Сухопътните войски завоюваха в операции зад граница показва, че натрупаният през годините опит и поуките от практиката спомагат за изготвяне на адекватни програми, провеждане на ефективна подготовка и за успешното изпълнение на задачите на контингентите.
Фокус: Какво ще пожелаете за празника?
Бриг. ген. Валери Цолов: На личния състав от Сухопътните войски, на семействата на военнослужещите и цивилните служители, на ветераните и войните от запаса и резерва, на всички, които в този момент с достойната си служба на хиляди километри от Родината защитават и издигат престижа на Сухопътните войски и Българската армия, на всички тези хора пожелавам от сърце здраве, много сили, повече оптимизъм и много силна вяра в бъдещето.
Тони МИХАЙЛОВ