Бриг. ген. Пламен Богданов, началник: Над 30 % от младежите, които кандидатстват за курсанти в Националния военен университет „Васил Левски“ , не преминават медицинските прегледи

В началото на следващата седмица предстои откриването на новата учебна година в Националния военен университет „Васил  Левски“ във Велико Търново. По традиция, висшето учебно заведение организира мащабна церемония за посрещане на новите студенти и курсанти, на която са поканени официални гости и техните близки. И през тази година тържеството ще е отворено и за всички жители и гости на старата столица. Кога и как ще протече то, приключи ли подготовката за новата учебна година и какво предстои пред НВУ „В. Левски“, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с началника бриг.ген. Пламен Богданов.

 

Фокус: Ген. Богданов, как ще протече програмата за откриването на новата учебна година в НВУ „Васил Левски“?

Бриг. ген. Пламен Богданов: И през тази година, както и през всички отминали, новата академична година в Националния военен университет, ще бъде открита тържествено. В мероприятието ще се включат всички наши студенти и курсанти. Поканили сме и представители на местната и държавната власт от областта, както и ректори на много висши учебни заведения.

Фокус:  Кога ще се случи тържеството?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Тържественото откриване на новата учебна година ще се проведе на 9-ти октомври /понеделник/ от 09.00 часа в Дома на културата на НВУ.

Фокус: Предполагам, че подготовката за новата академична година вече е приключила. Колко са новозаписаните студенти и курсанти?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Разбира се подготовката за новата учебна година завърши. Завърши и записването и приемането на курсанти и студенти. През настоящата година приехме над 360 студенти за бакалаври и магистри и около 180 курсанти, което е приблизително същото като приема за миналата година. Все пак отчитаме в какво време живеем, каква е демографската картина и считам, че приемът беше успешен.

Фокус: Всички обявени свободни места ли са запълнени?

Бриг. ген. Пламен Богданов: На практика, да. Останаха малко места за курсанти, тъй като държавната поръчка на Министерство на отбраната е много висока. Местата са почти двукратно увеличени, спрямо предходни години и е много трудно това да се постигне точно тази календарна година. Все пак ние успяхме, както през миналата, така и през тази година, да привлечем повече кандидати за курсанти. Но след осъществяване на подбора, не всички успяха да положат успешно изпитите и да постигнат минималния необходим бал. Тук отново искам да изразя нашата тревога от здравословното състояние на младежите и девойките. Тази година над 30 % от явилите се на медицински прегледи не получиха медицинска годност за офицери. Това наистина е тревожно и обезпокояващо.

Фокус: Може ли да обобщим, че това е тенденция, която се запазва от последните години, или се случва за пръв път?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Не е за първа година и на практика – да, то става тенденция. До сега процента на неиздържалите медицински прегледи беше между 20 и 25%,  а тази година мина 30%.

Фокус: Казахте, че местата за набиране на курсанти за държавна поръчка са увеличени двойно. Това от тази година ли е и какво го налага?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Не, не е от тази година. Първото голямо увеличение беше миналата година и то е резултат на обективна причина – достатъчно незапълнени места за офицери в българската армия и структурите, подчинени на Министерство на отбраната. Недостиг на кадри има в цялата система.

Фокус: Има ли разкрити нови специалности за предстоящата академична година?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Разбира се, ние всяка година откриваме поне по една нова програма. Тази година имаме нова магистърска програма „Защита на населението и инфраструктурата“, която е в професионално направление Общо инженерство. С  радост можем да отбележим, че през тази година получихме нова акредитация на това направление, с много висока оценка – над 9.

Фокус: По ваше наблюдение кои са най-предпочитаните специалности и направления  за студените и курсантите?

Бриг. ген. Пламен Богданов: На първо място поставям Националната сигурност и  Военното дело като направления, които са нашите специалности. Там са нашите силни страни и най-мащабния натрупан през годините опит. Там на практика сме най-силни. Другите професионални направления, които са интересни за нашите студенти и курсанти, са част от природните науки, малко Икономика и Администрация. Пропуснах да спомена и другата ни нова магистърска програма,  по която започваме обучение от тази година – това е „Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната“.

Фокус: Споменахме, че има недостиг на кадри в цялата система, дали това засяга и преподавателите на НВУ „Васил Левски“?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Разбира се. Увеличеният брой на обучаемите на практика осигури едно достатъчно сериозно натоварване на преподавателите – т.нар. „учебна натовареност“. И при нас има вакантни места, както във всички структури на Министерство на отбраната и въоръжените сили. Това е проблем – преподавателският състав е все по-натоварен.

Фокус:  Има ли бюджет за назначаване на нови кадри?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Не, по отношение осигуряване на бюджета за преподавателите, при нас, както и при всички останали структури в системата на образованието, заплатите се отпускат на базата на списъчния състав. Това ни затруднява. Ние работим, имаме замисъл къде и какви длъжности трябва да разкрием във връзка с увеличения брой най-вече на курсантите, като основна категория обучаеми.

Фокус: В последните години международните обменни програми се оказват много интересни за всички студенти от страната. Как стои въпросът при Вас, имат ли възможност студентите и курсантите на такива?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Да. Ние се гордеем с това, че Националният военен университет е първото военно училище в Европа, което се включи към програма „Еразъм“. В момента участваме и в програма „Еразъм +“. Имаме договори с над 30 университета в Европа и всяка година броя на мобилностите както за студентите, така и на курсантите, които активно участват в тях, се увеличават. По същия начин имаме и чуждестранни курсанти и студенти, които провеждат обучение при нас в рамките на програма „Еразъм“. Това не единствената програма. На скоро НВУ успя да се включи към един също европейски проект, наречен „Подкрепа за  развитие на човешките ресурси и научноизследователския потенциал на НВУ „Васил Левски“ за утвърждаването ни като съвременен център на знанието“. В тази връзка той ни оказва сериозна подкрепа в подготовката на докторанти, поддокторанти, млади учени, студенти и т.н.

Фокус: Като финал може ли да обобщим дали университета си сътрудничи по някакъв начин с местната власт, с регионалния бизнес , дали Вие по някакъв начин комуникирате с тях за нужда от кадри и специалисти? На какво ниво са тези връзки?

Бриг. ген. Пламен Богданов: Връзките ни с местната власт са много добри. Ние си помагаме в различни ситуации, заедно участваме във всички официални празници, почитаме исторически дати и нашите исторически герои.   По отношение на бизнеса – ние сме в постоянен контакт. Участваме съвместно с Бюрата по труда, където са нашите факултети, в т.нар. трудови борси. Освен това, ние сами, чрез нашия Кариерен център, провеждаме такива борси. Сътрудничим си не само с регионалния бизнес, тъй като ние сме национален университет. В резултат на дългогодишната работа имаме разкрити специалности за бакалаври и магистри, които подготвят кадри за нашата отбранителна индустрия, най-вече. Те са свързани с използване, експлоатация и поддръжка на оръжие, боеприпаси и т.н.

Луиза ТРАНЧЕВА