Бъдещето на еврото представи в Стопанска академия „Д. А. Ценов” инвестиционният банкер Гордан Кер

Велико Търново. Открита лекция на тема „Бъдещето на еврото предвид нестабилността на банковата система” изнесе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” инвестиционният банкер Гордан Кер. Това съобщават от пресцентъра на висшето учебно заведение. Лекторът гостува в Свищовското висше училище по покана на доц. д-р Стефан Симеонов – ръководител и пионер в развитието на Магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” към катедра „Финанси и кредит”. Темата на лекцията предизвика интереса на студенти от различни курсове и специалности, преподаватели от различни катедри и чуждестранни Еразъм студенти. Приветствие към присъстващите отправи ръководителят на катедрата-организатор, проф. д-р Андрей Захариев.
В представянето на гост-лектора, доц. Симеонов поясни, че Гордан Кер има личен принос и важна роля за три специфични трансформационни иновации в банковия инструментaриум. В периода 1991 – 1996 г. Гордан Кер проектира и структурира еврооблигации за секюритизация на жилищни ипотечни и наемни жилища в Швеция, Финландия, Великобритания и други европейски страни. През 1998 – 2004 г. е пионер в разработването на деривати върху инструменти за привличане на жилищен капитал (за хора на възраст 65+) в Обединеното кралство. През 2001 г. прилага технология на кредитни деривати за преобразуване на многомилиардния портфейл от застрахованите облигации на Abbey (Santander) в експозиция от деривати за целите на регулаторния капитал, която трансформация довежда печалби за банката и освобождаване на значителна част от нейния капитал. През 2010 г. Гордан Кер създава Cobden Partners първоначално като консултантско бюро, предлагащо съвети на правителствата в областта на банковата реформа, а понастоящем е преобразувано като Currency Redesign Firm.
В своята лекция Гордан Кер представи реални примери от приложението на ключови механизми в управлението на кредитния риск посредством финансови деривати и структурирани инструменти. Инвестиционният банкер представи специфики от инструментализацията на банкови позиции, като посочи и недобри практики в тяхното прилагане. Последните са малко известни само сред рисковите експерти и висшия мениджмънт на големите европейски банки. Лекторът подчерта, че тези практики представляват сериозна заплаха за стабилността на банковата система в еврозоната и от там – за единната европейска валута. В резултат от тези процеси, Гордан Кер не предвижда катастрофални последици, но очаква чувствителна загуба на позиции на еврото. Говорейки за създаването на единна европейска валута и изграждането на последния стълб на единна банкова система, той спомена проекта за федерализация на Европа, започнал преди 31 години и посочи две ключови международни споразумения. Първо – Договора от Рим (подписан през 1957 г.), на който се основава законодателството във всички европейски държави и второ – Договора от Маастрихт (в сила от 1993 г.), който съдържа най-важните критерии за стабилността на финансовите системи. Във връзка с актуалните проблеми на банките с платежоспособността и ликвидността, Гордан Кер даде пример с банка от малък италиански град, която е имала над 470 милиона евро несъбираеми кредити и приложената от банката схема за секюритизация на необслужваните кредити. В своята презентация гост-лекторът засегна и ролята на централните банки в действията, свързани с климатичните промени.
В края на лекцията присъстващите имаха възможност да зададат въпроси и да получат отговори от специалистът, който е работил около 40 години в сферата на инвестиционното банкиране, управлявал е милиарди евро и е автор на множество публикации, свързани с прилагането и рисковете от ползването на кредитни деривати и банкови структурирани инструменти. Гордан Кер подари на академичната библиотека своята книга „The Law of Opposites”, в която се разглеждат някои от засегнатите въпроси.