България регулира въпроса с отпуснати за ползване от посолството ни в Будапеща имоти

София. Министерският съвет одобри проект на споразумение между правителствата на България и Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото ни представителство в Будапеща. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Приетият проект трябва да послужи като основа за водене на преговори и за сключване на споразумение при условията на последваща ратификация. По силата на междуправителствена спогодба, сключена между Унгария и България през 1980 г., на българската държава са предоставени право на ползване и право на строеж върху пет имота в гр. Будапеща, Унгария. Въз основа на горепосочената спогодба българската държава е придобила право на собственост върху построените сгради и право на ползване върху парцелите, докато върху тях съществуват сградите.