България ще подкрепи Български енергиен холдинг, Булгаргаз и Булгартрансгаз по дело Т-136/19 пред Общия съд на ЕС

 Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело Т-136/19 пред Общия съд на Европейския съюз. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Делото е образувано по жалба на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, с която се иска от Общия съд да отмени Решение на Европейската комисия от 17-ти декември 2018 година. То се отнася до производство по член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз по Дело АТ.39849 БЕХ-Газ за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Българската страна встъпва по дело Т-136/19 в подкрепа на искането на трите енергийни дружества да бъде отменено посоченото решение на Европейската комисията.
Изпълнението на Решението ще се отрази върху възможностите на БЕХ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД да изпълнят ангажиментите си по реализацията на стратегически за българската държава инфраструктурни проекти, между които изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България, развитието на националната газопреносна мрежа, изграждане на Газов хъб „Балкан“ и други.