Бюджет в размер 18 977 243 лв. планира за 2020-та Община Павликени

Велико Търново. Планираният бюджет на Община Павликени за 2020 година е в размер на 18 977 243 лв. Данните за финансовия план бяха представени по време на обществено обсъждане в края на миналата година, съобщиха за Радио „Фокус“-Велико Търново от пресцентъра на местната администрация. Проектът на „Бюджет 2020” е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2020-та, приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи.

Съпоставката с миналогодишния бюджет показва, че държавните субсидии за общината са увеличени с 1 392 543 лв., или 10,47 %. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 560 на 610 лв. и увеличените разходни стандарти във функция „Образование”.

Средствата за зимно поддържане са 168 500 лв. и спрямо 2019 г. са увеличени с 24 000 лв. или 16,61 % Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена с 75 100 лв. или 10,2 %.

Запазват се успешните местни програми „Ин витро“ и програмите за местни и граждански инициативи. За издръжка на детските заведения са планирани 215 000 лв., за издръжка на ученическите столове – 102 400 лв.

Запазва се размерът на всички местни данъци и такси, включително на такса за битови отпадъци, на нивото от 2019 година.

И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране. Очакваните разходи за обекти, изпълнявани със средства от европейски програми са 8 027 726 лв.

Луиза ТРАНЧЕВА