Бюрото по труда в Пазарджик провежда процедура по насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Пазарджик. Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица, съобщиха от Дирекцията. От там уведомяват работодателите от общините Пазарджик и Лесичово, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2019 г., за безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 10 419.69 лева и за обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ – 1629,00 лева. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – Пазарджик.