Валентина Гешева, Фонд „ИГА“: Много трудно се работи с жертви на насилие, защото при тях има вътрешни противоречия, както и чисто външни последици

25 ноември е Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. По този повод Радио „Фокус“ – Пазарджик разговаря с Валентина Гешева – експерт във Фонда за превенция на престъпността „ИГА“ в областния град за съвременния т профил на жертвата и насилника, за начините, чрез които се оказва психологически и социална помощ на пострадалите и за превенцията на насилието.

 

Фокус: Увеличава ли се през годините броят на хората, станали жертва на насилие в домашна или в социална среда?

Валентина Гешева: През последните години се наблюдава тенденция на повишаване броя на жертвите на домашно насилие, които търсят помощ за справяне с проблема. Идеята на Фонд „ИГА“ е да накарат обектите на насилие да не се припознават като жертви, а да търсят правата си. При нас идват различни хора, на които ние оказваме психологическа и юридическа помощ, но в крайна сметка решението как да продължат живота си е тяхно. Това е и причината за случаите с фатален изход за жертвите на насилие.

Фокус: Какъв е профилът на насилника и този на неговата жертва?

Валентина Гешева: 90% от жертвите на насилие са жени, а 10% са мъже, които са жертви на насилие от страна на своите деца или близки. Профилът на жертвата всъщност е имал модел в своето първично семейство на насилник или е имало актове на насилие. За съжаление, този модел на насилие се пренася и в следващото семейство. Жената избира за съпруг най-често прототип на своя баща. Проблемът на тези жени е, че осъзнават, че са жертви на насилие, но смятат, че са си го заслужили и че по този начин трябва да се стече животът им. Децата също стават обект на домашно насилие, като белезите при тях са нарушена комуникация, лоша лична хигиена или физически заболявания от рода на високо кръвно или диабет. Белег са и противообществените прояви на подрастващите.

Фокус: Как се работи с жертвите на сексуално насилие и как превъзмогват травмата от случилото се?

Валентина Гешева: Много трудно се работи с жертви на сексуално насилие, защото при тях  има и много вътрешни и външни последици. Идеята на Кризисните центрове и на Фонда за превенция на престъпността „ИГА“ е да има превантивни дейности, а не само последваща терапия. Жертвите на сексуално насилие са предимно жени, тормозени в семействата си или отвречени с цел трафик на хора. Има обаче и деца и целта ни е да покажем на едно подрастващо дете какви са рисковете пред него в зависимост от неговата субкултура, интелектуално ниво и социален статус. То трябва да знае, че никой няма право да злоупотребява с него. Тези послания трябва да стигнат до тях, за да се научат да се пазят от насилниците  и да им бъдат разяснени правата, за да знаят към кого да се обърнат при нужда. Сексуалното насилия над жени също е част от домашното насилие и затова те се страхуват и срамуват да потърсят помощ.

Фокус: Фонд „ИГА“ отговаря и за Кризисния център в Пещера. Какъв е неговият капацитет и какви хора постъпват в него?

Валентина Гешева: Общо 12 души е капацитетът на Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие в Пещера, като на всеки един от потребителите се оказва професионална психологическа и социална подкрепа.  Центърът е създаден през 2008г, а от следващата започва дейност, като Фонд „ИГА“ е партньор на община Пещера.  В Кризисния център работят психолози, педагози и юристи, които оказват помощ на лица и деца, жертви на насилие или обект на трафик на хора. По полов признак преобладават жените, които са жертви на домашно насилие – те са около 50%. Същият процент са и тези, които са обект на сексуално и емоционално насилие. Голяма част от лицата са непълнолетни и малолетни. Целта е пребиваването им в центъра да не се свежда само до осигуряването на подслон и храна, а също така им се осигурява и психологическа и социална подкрепа. Кризисният център в Пещера работи заедно с Районните съдилища, Агенцията за закрила на детето, дирекциите за социално подпомагане и училищата и детските градини.

Фокус: Има ли други инициативи, които са инициирани или подкрепени от Фонда за превенция на престъпността  „ИГА“?

Валентина Гешева: Фондът за превенция на престъпността „ИГА“ в Пазарджик реализира и проект по  Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, като от 2009 година са обучени два екипа. Рисковите групи, към които е насочен този проект са инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост и ромската общност, като основната цел е превенция на туберкулозата, изследване и лечение на новооткрити случаи. В България има разработен механизъм за превенция на това заболяване, просто е необходимо да се направи скрининг на населението.  Главно усилията са насочени към ромската общност, като идеята е всеки заразно болен от туберкулоза да бъде стимулиран да се лекува в лечебно заведение. Има доста успешно излекувани болни от туберкулоза.

Албена ЖИЛЕКОВА